Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/07/1377

Bryssel den 21 september 2007

Koncentrationer: kommissionen godkänner Yaras föreslagna förvärv av Kemira GrowHow, på vissa villkor

Europeiska kommissionen har med stöd i koncentrationsförordningen godkänt det norska företaget Yaras förvärv av den finländska producenten av mineralisk konstgödsel, Kemira GrowHow, mot att företaget gör vissa åtaganden. Med tanke på de korrigerande åtgärder som föreslagits av parterna har kommissionen kommit fram till att transaktionen inte på något betydande sätt skulle inverka på konkurrensen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller någon betydande del därav.

Yara International ASA är ett företag som tillverkar mineralisk konstgödsel samt producerar och saluför kvävebaserade kemikalier. Fram till 2004 ägdes Yara av Norsk Hydro.

Kemira GrowHow är också ett företag som producerar och saluför mineralisk konstgödsel samt kemikalier som används i tillverkningen av konstgödsel.

Kommissionens undersökning av den föreslagna transaktionen har varit inriktad på EES-marknaden för konstgödsel för åkerbruk och vattenlöslig konstgödsel samt försäljningen av dessa produkter på nationella marknader. Beslutet omfattade också en bedömning av marknaderna för kemiska biprodukter.

I samband med kommissionens undersökning framkom allvarliga betänkligheter avseende konkurrensen på distributionsmarknaderna i Danmark och Lettland, marknaden för flytande koldioxid (CO2) i Storbritannien, marknaderna för svag salpetersyra, ammoniumnitratlösning och vattenlöslig ammoniak i Nordvästeuropa och i de nordiska länderna samt marknaden för koncentrerad salpetersyra i Västeuropa.

De åtaganden som erbjuds av förvärvaren Yara har undanröjt kommissionens betänkligheter avseende dessa marknader, eftersom de skulle leda till en minskad marknadsnärvaro och ge kunderna alternativa inköpskällor. De aktuella åtagandena har lett till att distributionen inte längre omfattar gemensamma företag för mineralisk konstgödsel, försäljning av fabriken för förvätskning av koldioxid i Storbritannien samt försäljning av vissa produktionsenheter i Kemira GrowHows fabrik i belgiska Tertre och Yaras fabrik i svenska Köping. Dessutom skall tillgång säkras till de nödvändiga processkemikalierna för att de sålda enheterna skall kunna bibehålla och öka sin produktion.
Närmare upplysningar om detta ärende finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m94.html#m_4730


Side Bar