Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/07/1377

Bryssel 21. syyskuuta 2007

Komissio hyväksyy Yaran aikeen ostaa Kemira GrowHow

Euroopan komissio on hyväksynyt EY:n sulautuma-asetuksen nojalla yrityskeskittymän, jolla norjalainen lannoitevalmistaja Yara hankkii omistukseensa Kemira GrowHow’n. Vastineeksi Yara on antanut komissiolle tiettyjä sitoumuksia. Osapuolten ehdottamat korjaustoimenpiteet huomioon ottaen komissio katsoo, ettei yrityskeskittymä olennaisesti estä tehokasta kilpailua Euroopan talousalueella tai sen merkittävällä osalla.

Yara International ASA:n toimialaa ovat kivennäislannoitteiden valmistus sekä tiettyjen typpipohjaisten kemikaalien tuotanto ja jakelu. Vuoteen 2004 asti Yara oli osa Norsk Hydroa.

Kemira GrowHow tuottaa ja myy kivennäislannoitteita sekä lannoitteiden valmistukseen liittyviä kemiallisia tuotteita.

Komissio keskittyi tarkastelussaan mineraalialan ja vesiliukoisten lannoitteiden ETA-markkinoihin sekä kyseisten tuotteiden jakeluun kansallisilla markkinoilla. Lisäksi komissio arvioi päätöksessään kemiallisten sivutuotteiden markkinoita.

Komissio havaitsi vakavia kilpailuongelmia seuraavilla markkinoilla: lannoitteiden jakelumarkkinat Tanskassa ja Latviassa, nestemäisen hiilidioksidin markkinat Isossa-Britanniassa, laimean typpihapon, ammoniumnitraattiliuoksen ja ammoniumhydroksidin markkinat Luoteis-Euroopassa ja Pohjoismaissa sekä väkevän typpihapon markkinat Länsi-Euroopassa.

Yaran antamat sitoumukset poistavat komission kyseisillä markkinoilla havaitsemat ongelmat, sillä ne pienentävät yrityksen markkinaosuutta ja luovat asiakkaille vaihtoehtoisia hankintalähteitä. Yara lupasi muun muassa vetäytyä kivennäislannoitteiden jakelua koskevista yhteisyrityksistä ja myydä Isossa-Britanniassa sijaitsevan hiilidioksidin nesteytyslaitoksen, Tertressä, Belgiassa sijaitsevan Kemira GrowHow’n tuotantolaitoksen eräät osan sekä Köpingissä, Ruotsissa sijaitsevan Yaran tehtaan. Lisäksi Yara lupasi toimittaa tarvittavia prosessikemikaaleja myymilleen laitoksille niiden tuotantokyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.
Lisätietoa asiasta on piakkoin saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m94.html#m_4730


Side Bar