Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1358

V Bruselu dne 19. září 2007

Komise navrhuje konkrétní opatření na zajištění budoucnosti programu GALILEO

Evropská komise dnes přijala sdělení, jehož cílem je zajistit pokračování evropských programů satelitní navigace (EGNOS a GALILEO), a dále pozměněný návrh nařízení o financování těchto programů, jenž stanoví, že zaváděcí fáze Galilea bude financována pouze z rozpočtu Společenství, aby bylo zajištěno pokračování projektu.

Místopředseda Komise pan Barrot prohlásil: „I nadále jsem přesvědčen, že Evropa systém Galileo potřebuje. Dnes jsem předložil všechny informace, která pomohou Evropskému parlamentu a ministrům do konce roku učinit nezbytná rozhodnutí o programu a jeho financování.“

Neúspěch jednání o koncesní smlouvě o zavedení a provozování systému Galileo a následné zpochybnění celé koncepce programu si vynucují změnu původního návrhu nařízení Komise o financování evropských programů satelitní navigace. Navrhované nařízení stanoví, že zaváděcí fáze Galilea bude financována pouze Evropským společenstvím. Na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 je pro financování systémů EGNOS a Galileo stanoven rozpočet ve výši 3,4 miliardy EUR. Návrh rovněž usiluje o zlepšení veřejné správy programů.

Otázky položené Radou a Parlamentem jsou zodpovězeny ve sdělení Komise a v navazujícím pracovním materiálu. Sdělení popisuje hlavní body programů Galileo a EGNOS a pojednává i o nákladech na infrastrukturu, rizicích spojených s prováděním programů a jejich řízením, očekávaných ziscích a příjmech, o financování evropských programů GNSS a správě ze strany veřejného sektoru.

GALILEO je strategicky významným programem pro nezávislost Evropy, který nabízí širokou škálu perspektivních aplikací. Programy Galileo a EGNOS je třeba považovat za zásadní investici, která umožní Evropě získat si významnou pozici na trhu se satelitní navigací a udržet si ji v budoucnosti.

Komise proto vyzývá členské státy a Parlament k podpoře svých návrhů jak z politického a finančního hlediska, tak i z hlediska řízení programu, aby bylo zajištěno včasné a úspěšné dokončení projektu, které by vyhovovalo požadavkům trhu.

Souvislosti

GALILEO je evropský program satelitní navigace. Byl zahájen z podnětu Evropské komise, která ho vyvíjela společně s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Umožní rozvoj nové generace všeobecných služeb např. v oblasti dopravy, telekomunikací, zemědělství nebo rybolovu. Bude spravován a kontrolován veřejným orgánem a nabízí záruku kvality a kontinuity, která je pro mnohé aplikace zásadní. GALILEO doplňuje stávající systémy a zvýší spolehlivost a dostupnost navigačních a lokalizačních služeb po celém světe. EGNOS je zkratkou pro „European Geostationary Navigation Overlay Service“ (Evropskou „podpůrnou“ geostacionární navigační službu). Jedná se o evropský systém vyvinutý s cílem zlepšit výkonnost družicového navigačního systému GPS a lépe jej využít ke zvýšení bezpečnosti letecké dopravy. Americký systém satelitní navigace GPS není totiž sám o sobě dostatečně spolehlivý tam, kde jsou ohroženy lidské životy. EGNOS představuje první etapu evropské strategie pro satelitní navigaci a připravuje tak příchod systému Galileo. GALILEO spojí do jediného systému funkce GPS + EGNOS, jež tak budou v budoucnu dostupné bez omezení jen na určité území.
Další informace o programu GALILEO naleznete na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


Side Bar