Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

Bruselj, 17. septembra 2007


[Graphic in PDF & Word format]

Inteligentni avtomobili: Komisija si prizadeva za varnejše, okolju prijaznejše in pametnejše avtomobile

Evropska komisija je danes predstavila, kako namerava pospešiti prizadevanja za varnejše, čistejše in pametnejše avtomobile. Komisija bo še letos začela pogajanja z evropskimi in azijskimi združenji avtomobilske industrije, da bi dosegla dogovor o vseevropskem avtomobilskem klicu v sili (eKlic), ki naj bi bil od leta 2010 dalje na voljo kot standardna možnost v vseh novih avtomobilih. Prav tako bo nadalje podpirala uvedbo drugih tehnologij, ki rešujejo življenja, ter raziskovala, kako lahko tehnologija prispeva k okolju prijaznejšim in pametnejšim avtomobilom.

„Tehnologija lahko rešuje življenja, izboljša cestni promet in ščiti okolje. EU mora o teh prednostih obvestiti potrošnike in od zainteresiranih strani še naprej zahtevati, da Evropejcem čim prej omogočijo izkoriščanje teh uspešnih tehnologij,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Če želimo resnično reševati življenja na evropskih cestah, mora vseh 27 držav članic določiti rok, do katerega morata biti eKlic in elektronski nadzor stabilnosti (Electronic Stability Control - ESC) standardna oprema v vseh novih avtomobilih. Hkrati moramo odpraviti upravne ovire za inovacije na področju varnejših in čistejših avtomobilov. Tako moramo npr. zagotoviti, da so radijske frekvence na voljo za skupne sisteme vožnje, ki bodo zmanjšali število nesreč, zastoje in emisije CO2. Pripravljena sem posredovati, če hiter napredek ni mogoč na prostovoljni ravni.“

Jacques Barrot, komisar za promet, je dejal: „V okviru prizadevanj, da bi do leta 2010 število žrtev na cestah zmanjšali za polovico, ukrepamo na vseh področjih, da bi povečali varnost voznikov, infrastrukture in vozil. Komisija si s tem ukrepom na področju inteligentnih avtomobilov prizadeva, da se začne v naših avtomobilih čim prej uporabljati vrhunska tehnologija, ki bo pomagala reševati življenja in bo zmanjšala vpliv prometa na okolje.“

Popolnoma bi morali izkoristiti naše tehnologije in znanje v korist naših družb. Na voljo imamo tehnologije za boljšo pomoč voznikom in na ta način bomo pomagali preprečevati človeške tragedije. Zato sem predlagal, da se za nove avtomobile od 2011 naprej uvede obvezni elektronski nadzor stabilnosti (ESC) in sedaj čakam na odziv javnosti,“ je dodal podpredsednik Günter Verheugen, komisar za podjetništvo in industrijo.

Novo sporočilo Komisije o inteligentnih avtomobilih, ki je bilo sprejeto danes, vsebuje tri prednostne naloge: varnejši, čistejši in pametnejši avtomobili.

V njem se spodbuja uvedba tehnologije za preprečevanje nesreč, da bi se tako izboljšala varnost. Na primer:

  • Komisija poziva države članice, ki še niso podpisale memoranduma Komisije o soglasju glede e-Klica, naj to storijo do konca leta 2007 (glej IP/07/760). Če bi bili vsi avtomobili opremljeni z eKlicem, bi bilo mogoče v Evropi rešiti do 2 500 življenj. Če bo do leta 2008 premalo novih podpisnic, Komisija predvideva morebitne regulativne ukrepe.
  • Komisija se bo še letos posvetovala o tem, kako povečati razpoložljivost elektronskega nadzora stabilnosti (ESC) v avtomobilih srednjega razreda in majhnih avtomobilih. V nedavni kampanji Komisije IzberiteESC (www.chooseesc.eu/) za večjo ozaveščenost je bilo poudarjeno, da bi bilo mogoče letno rešiti 4 000 življenj in preprečiti 100 000 nesreč, če bi imeli vsi avtomobili ESC (glej IP/07/621).
  • Komisija se bo še letos posvetovala o vprašanju obvezne vgradje zavorne pomoči in sistemov za preprečevanje trčenja za vse avtomobile. Senzorji s pol sekunde daljšim opozorilnim časom pred trkom, bi lahko zmanjšali število trčenj z zadnjim delom vozila za 60 %.

Komisija bo do sredine leta 2008 pripravila tudi smernice za pobude na področju sistemov pametnih avtomobilov, kot so davčne sheme držav članic.

Komisija bo za „okolju prijaznejši“ cestni promet leta 2008 predlagala načrt za uvedbo najučinkovitejših tehnologij z nizko emisijo CO2, namenjenih avtomobilom in infrastrukturi. Podlaga zanj bodo rezultati dela za kvantifikacijo prispevka informacijskih in komunikacijskih tehnologij k zmanjšanju emisij CO2 v cestnem prometu, o katerem trenutno ni zanesljivih podatkov.

Komisija poziva zadevne zainteresirane strani, naj za pametnejši cestni promet razvijejo standardni vmesnik, ki bo npr. povezoval mobilne navigacijske naprave z drugimi sistemi, ki so vgrajeni v vozilo. Komisija od dobaviteljev opreme in proizvajalcev avtomobilov tudi zahteva, naj izvajajo njeno priporočilo o vmesniku človek-stroj iz decembra 2006, ki obravnava splošna načela za varno vgradnjo in uporabo mobilnih informacijskih in komunikacijskih sistemov v avtomobilih. Prav tako bo še naprej financirala raziskave v pametne komunikacije za varnejši in učinkovitejši promet.

Ozadje:

Pobuda Inteligentni avtomobil, ki je del strategije EU i2010 (glej IP/05/643) se je začela februarja 2006. Bila je prvi strateški okvir za pametnejši, varnejši in čistejši cestni promet na podlagi informacijske in komunikacijske tehnologije (glej IP/06/191).

To sporočilo bo jutri predstavljeno na letnem dogodku Inteligentni avtomobil 2007 v Versaillesu v Franciji. Končni rezultati raziskovalnega projekta, ki ga financira EU in obravnava preventivne aplikacije in tehnologije za cestno varnost, bodo predstavljeni 19. in 20. septembra. Novinarji si bodo tudi lahko ogledali 24 prototipov avtomobilov in šest simulatorjev.

V Versaillesu bo 22. septembra 2007 predstavitev, kjer si bo javnost lahko ogledala prototipe avtomobilov in dobila informacije o avtomobilu prihodnosti.

Do sedaj je memorandum o soglasju glede eKlica podpisalo več kot 50 zainteresiranih skupin (kot so avtomobilska industrija, avtomobilski dobavitelji, telekomunikacijski operaterji, upravljavci cest, organizacije za ukrepanje v primeru nesreč, avtomobilistični klubi itd.) in naslednje države: Avstrija, Ciper, Finska, Nemčija, Grčija, Islandija, Italija, Litva, Norveška, Slovenija, Švedska in Švica. Celoten seznam je naveden na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

V našem informativnem paketu najdete tudi odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, s tem povezane spletne strani, avdiovizualne materiale in priporočilo o vmesniku človek-stroj:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar