Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

V Bruseli 17. septembra 2007


[Graphic in PDF & Word format]

Inteligentné vozidlá: Komisia sa zasadzuje za bezpečnejšie, ekologickejšie a inteligentnejšie vozidlá

Európska komisia dnes predstavila nové plány na urýchlenie vývoja bezpečnejších, menej znečisťujúcich a inteligentnejších vozidiel. Ešte v tomto roku Komisia začne rokovania s európskymi a ázijskými združeniami automobilového priemyslu s cieľom dosiahnuť dohodu o ponuke celoeurópskej služby palubného tiesňového volania (eCall) ako štandardného vybavenia všetkých nových áut od roku 2010. Takisto neprestane podporovať ďalší vývoj iných záchranných technológií a skúmať, ako môže technológia napomôcť tomu, aby boli vozidlá ekologickejšími a inteligentnejšími.

"Technológia môže zachrániť životy, zdokonaliť cestnú dopravu a chrániť životné prostredie. EÚ musí túto dobrú správu rozširovať medzi spotrebiteľmi a naďalej vyvíjať nátlak na zúčastnené strany tak, aby mali Európania z týchto rozhodujúcich technológií prospech čo najskôr," tak uviedla Komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. "Ak to so záchranou životov na európskych cestách myslíme vážne, tak by všetkých 27 členských štátov malo stanoviť termín, ku ktorému sa eCall a elektronická kontrola stability (Electronic stability control, ESC) stanú štandardným vybavením všetkých nových vozidiel: Zároveň musíme odstrániť administratívne prekážky, ktoré stoja v ceste inováciám, vďaka ktorým sa vozidlá stanú bezpečnejšími a budú menej znečisťovať. Napríklad tým, že sa zaistí dostupnosť rádiových frekvencií kooperačným systémom, ktoré znížia počet nehôd, preťaženie ciest a emisie CO2. Ak bude chýbať vôľa k rýchlemu pokroku, som pripravená zasiahnuť."

Komisár pre dopravu Jacques Barrot vyhlásil: "V našom úsilí o zníženie počtu obetí na cestách do roku 2010 o polovicu vyvíjame akciu na všetkých frontoch – väčšia bezpečnosť vodičov, infraštruktúry a vozidiel. Touto akciou za inteligentné vozidlá Komisia vyvíja nátlak s cieľom zabezpečiť, aby si najmodernejšie technológie našli cestu do našich áut čo najskôr a pomáhali tak pri záchrane životov a znižovaní vplyvu dopravy na životné prostredie."

Komisár pre podnikanie a priemysel, podpredseda Komisie Günter Verheugen dodal: "Naše technológie a poznatky by sme mali plne využiť v prospech celej spoločnosti. Máme dostupné technológie na zdokonalenie pomoci vodičom, vďaka ktorým sa pomôže zabraňovať ľudským tragédiám. Navrhol som preto, aby sa od roku 2011 nové vozidlá povinne vybavovali elektronickou kontrolou stability (ESC) a teraz čakám na reakcie verejnosti."

Nové oznámenie Komisie o iniciatíve "Inteligentné vozidlo", ktoré dnes bolo prijaté, obsahuje tri hlavné priority: bezpečnejšie, menej znečisťujúce a inteligentnejšie vozidlá.

V záujme zvýšenia bezpečnosti tento politický dokument podporuje pokračovanie vo vývoji technológií zameraných na prevenciu nehôd. Napríklad:

  • Komisia apeluje na členské štáty, ktoré doteraz nepodpísali Memorandum Komisie o porozumení o systéme eCall, aby tak urobili do konca roka 2007 (pozri IP/07/760). Ak by mali všetky autá vo výbave eCall, mohlo by sa v Európe zachrániť až 2500 životov. Ak memorandum nepodpíše dostatočný počet členských štátov, Komisia plánuje na rok 2008 prípadné legislatívne kroky.
  • Komisia sa ešte v tomto roku poradí o tom, ako urýchliť dostupnosť elektronickej kontroly stability (ESC) pre vozidlá strednej triedy a malé vozidlá. Ak by mali všetky vozidlá ESC, mohlo by sa ročne zachrániť 4000 životov a predísť 100 000 nehodám (pozri IP/07/621), ako sa zdôrazňuje na novej informačnej stránke Komisie ChooseESC! (www.chooseesc.eu/).
  • Komisia tento rok zorganizuje konzultáciu k otázke, či by inštalácia pomocných brzdných systémov a technológií na prevenciu nehôd mala byť povinná pre všetky autá. Senzory, ktoré vodiča varujú o pol sekundy skôr pred hroziacou nehodou by mohli znížiť počet kolízií zozadu o 60 %.

Komisia takisto do polovice roku 2008 vypracuje usmernenia o stimuloch pre systémy inteligentných áut, ako napríklad režimy oslobodenia od daní.

S cieľom dosiahnuť ekologickejšiu cestnú dopravu Komisia v roku 2008 navrhne plán zavádzania najúčinnejších technológií, pokiaľ ide o nízke množstvo CO2 , ktoré sa zameriavajú na vozidlá, ako aj infraštruktúru. Vychádzať sa bude zo zistení, akou mierou IKT prispeli k zníženiu CO2 v cestnej doprave, pričom pre túto oblasť v súčasnosti neexistujú spoľahlivé údaje.

Pokiaľ ide o inteligentnejšiu cestnú dopravu, Komisia vyzýva príslušné zúčastnené strany, aby vyvinuli štandardné rozhranie, ktoré by umožnilo prepojenie napríklad zariadení mobilnej navigácie s inými systémami, ktoré sú zabudované do vozidla. Komisia takisto žiada dodávateľov vybavenia a automobilových konštruktérov, aby zaviedli jej odporúčanie z decembra 2006 o rozhraniach človek-stroj (Human-Machine-Interfaces) o všeobecných zásadách týkajúcich sa bezpečného nainštalovania a používania mobilných informačných a komunikačných systémov vložených do vozidla. Takisto bude naďalej financovať výskum v oblasti inteligentných komunikácií pre bezpečnejšiu a efektívnejšiu dopravu.

Súvislosti:

Iniciatíva "Inteligentné vozidlo", časť stratégie EÚ i2010 (pozri IP/05/643) sa začala vo februári 2006. Išlo o prvý strategický rámec pre inteligentnejšiu, bezpečnejšiu a menej znečisťujúcu cestnú dopravu založenú na IKT (pozri IP/06/191).

Toto oznámenie bude predstavené zajtra na každoročnom podujatí Inteligentné vozidlo 2007 vo francúzskom Versailles. V dňoch 19. a 20. septembra budú vystavené konečné výsledky výskumného projektu financovaného EÚ, ktorý sa zaoberá aplikáciami a technológiami prevencie v oblasti bezpečnosti na cestách. Pre novinárov bude vystavených aj 24 prototypov vozidiel a šesť simulátorov.

Dňa 22. septembra budú vo Versailles divákom predvedené prototypy vozidiel a bude možné dozvedieť sa, aké bude auto budúcnosti.

Doteraz podpísalo Memorandum o porozumení o systéme eCall 50 zúčastnených strán (automobilový priemysel, automobiloví dodávatelia, telekomunikační prevádzkovatelia, cestní prevádzkovatelia, pohotovostné organizácie, motoristické kluby atď.), ako aj tieto krajiny: Rakúsko, Cyprus, Fínsko, Nemecko, Grécko, Island, Taliansko, Litva, Nórsko, Slovinsko, Švédsko a Švajčiarsko. Úplný zoznam nájdete tu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Odpovede na často kladené otázky, súvisiace internetové stránky, audiovizuálny materiál a odporúčanie o rozhraniach človek-stroj nájdete v materiáli pre tlač:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar