Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

[Graphic in PDF & Word format]

Briselē, 2007. gada 17. septembrī

Viedās automašīnas: Komisija vada kampaņu par drošākām, videi nekaitīgākām un „gudrākām” automašīnām

Šodien Eiropas Komisija darīja zināmu jauno plānu paātrināt drošāku, videi nekaitīgāku un „gudrāku” automašīnu ieviešanu. Šogad Komisija sāks sarunas ar Eiropas un Āzijas autotransporta nozares apvienībām ar mērķi panākt vienošanos par to, lai no 2010. gada visu jauno automašīnu standarta aprīkojumā tiktu iekļauta sistēma eCall, kas sniedz iespēju visā Eiropā veikt ārkārtas izsaukumus no transportlīdzekļa. Komisija veicinās arī citu dzīvības glābšanas tehnoloģiju ieviešanu un veiks pētījumus par to, kā ar tehnoloģiju palīdzību padarīt automašīnas videi nekaitīgākas un „gudrākas”.

„Tehnoloģijas spēj glābt dzīvību, uzlabot ceļu satiksmi un aizsargāt vidi. Eiropas Savienībai ir jānodod šī labā vēsts patērētājiem un jāturpina izdarīt spiedienu uz ieinteresētajām aprindām, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotājiem drīzāku guvumu no šīm lieliskajām tehnoloģijām,” teica informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Vivjena Redinga. „Ja mēs patiešām vēlamies glābt dzīvības uz Eiropas ceļiem, tad 27 dalībvalstīm ir jānosaka termiņš, līdz kuram eCall un elektroniskās stabilitātes kontroles sistēma (ESK) jāiekļauj visu jauno automašīnu standarta aprīkojumā. Turklāt mums ir jānovērš arī administratīvie šķēršļi jauninājumiem, kuri padarīs automašīnas drošākas un videi nekaitīgākas. Piemēram, ir jānodrošina vajadzīgo radiofrekvenču pieejamība kooperatīvajām braukšanas kontroles sistēmām, kas palīdzēs samazināt satiksmes negadījumu skaitu, autoceļu noslogotību un CO2 emisijas. Ja straujš progress nav panākams ar brīvprātīgiem pasākumiem, esmu gatava rīkoties.”

Transporta komisārs Žaks Baro paskaidroja: „Cīņā par to, lai līdz 2010. gadam satiksmes negadījumu upuru skaits būtu sarucis uz pusi, mēs izvēršam darbību visās frontēs — mūsu mērķis ir gan drošāki vadītāji, gan drošāka infrastruktūra, gan drošāki transportlīdzekļi. Ar šīm aktivitātēm viedo automašīnu jomā Komisija cenšas nodrošināt to, lai vismodernākās tehnoloģijas iespējami drīz rastu ceļu uz mūsu automašīnām, kur tās palīdzēs glābt dzīvības un mazināt transporta nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.”

Uzņēmējdarbības un rūpniecības politikas komisārs Ginters Ferhoigens piebilda: „Mums ir maksimāli jāizmanto tehnoloģijas un zināšanas mūsu sabiedrības labā. Mūsu rīcībā ir tehnoloģijas, kas spēj palīdzēt automašīnu vadītājiem un tādējādi novērst cilvēciskās traģēdijas. Tāpēc es ierosināju no 2011. gada iekļaut Elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmu (ESK) jauno automašīnu obligātajā aprīkojumā un tagad gaidu sabiedrības reakciju.”

Šodien pieņemtajā jaunajā Komisijas Paziņojumā par viedajām automašīnām ir uzsvērtas trīs prioritātes — panākt, lai transportlīdzekļi būtu drošāki, videi nekaitīgāki un „gudrāki”.

Šis politikas dokuments mudina drošības uzlabošanas nolūkā ieviest tehnoloģijas, kas palīdz novērst nelaimes gadījumus:

  • Komisija aicina dalībvalstis, kuras vēl nav parakstījušas Komisijas eCall saprašanās memorandu, izdarīt to līdz 2007. gada beigām (sk. IP/07/760). Ja visas automašīnas būtu aprīkotas ar eCall sistēmu, Eiropā būtu iespējams izglābt līdz pat 2500 dzīvībām. Komisija paredz iespēju 2008. gadā veikt reglamentējošus pasākumus, ja līdz tam laikam memorandu parakstījušo valstu skaits būs pārāk mazs;
  • Komisija šā gada laikā konsultēsies par to, kā paātrināt elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmas (ESK) ieviešanu vidējās un mazās klases automašīnām. Komisijas nesenajā izpratnes veicināšanas kampaņā „Izvēlies ESK!” (www.chooseesc.eu/) tika uzsvērts — ja visās automašīnās būtu ESK, ik gadu būtu iespējams glābt 4000 dzīvības un novērst 100 000 sadursmes (sk. IP/07/621);
  • Komisija šā gada laikā konsultēsies par to, vai visu automašīnu obligātajā aprīkojumā būtu jāiekļauj piemērota bremzēšanas palīdzības sistēma un sadursmes novēršanas sistēma. Sensori, kas vadītājus pirms sadursmes brīdina pussekundi ātrāk, par 60 % varētu samazināt negadījumu skaitu, kuros automašīna ietriecas priekšā braucošajā transportlīdzeklī.

Komisija līdz 2008. gada vidum izstrādās arī vadlīnijas par to, kā veicināt šādu „viedo” tehnoloģiju ieviešanu — piemēram, paredzot nodokļu atvieglojumus dalībvalstu nodokļu shēmās.

Lai padarītu ceļu satiksmi „zaļāku”, Komisija 2008. gadā ierosinās plānu, kā ieviest visefektīvākās tehnoloģijas ar zemu CO2 emisiju līmeni; plāns attieksies gan uz transportlīdzekļiem, gan infrastruktūru. Tas būs balstīts uz rezultātiem, kas gūti, izsakot skaitļos informācijas un sakaru tehnoloģiju sniegto ieguldījumu ceļu satiksmes radīto CO2 emisiju samazināšanā — droši dati šajā jautājumā šobrīd vēl nav pieejami.

Lai ceļu satiksmi padarītu „gudrāku”, Komisija aicina attiecīgās ieinteresētās aprindas izstrādāt standarta saskarni, lai nodrošinātu, piemēram, mobilo navigācijas iekārtu mijiedarbību ar citām transportlīdzeklī integrētajām sistēmām. Komisija arī aicina aprīkojuma piegādātājus un automašīnu ražotājus īstenot tās 2006. gada ieteikumu „Cilvēka un mašīnas saskarnes” par pamatprincipiem mobilo informācijas un sakaru sistēmu drošai uzstādīšanai un lietošanai automašīnā. Turklāt Komisija turpinās finansēt pētījumus par tēmu „viedie sakaru līdzekļi drošākam un efektīvākam transportam”.

Priekšvēsture

Iniciatīvu „Viedā automašīna”, kas ir daļa no ES i2010 stratēģijas (sk. IP/05/643), uzsāka 2006. gada februārī. Tā bija pirmais stratēģiskais pasākums, kas veltīts mērķim ar informācijas un sakaru tehnoloģiju palīdzību padarīt ceļu satiksmi „gudrāku”, drošāku un videi nekaitīgāku (sk. IP/06/191).

Ar šo paziņojumu rīt tiks iepazīstināti Versaļā (Francijā) notiekošā „viedajām” automašīnām veltītā gadskārtējā pasākuma dalībnieki. Šā gada 19.-20. septembrī tiks demonstrēti rezultāti, kas gūti, īstenojot ES finansētu pētniecības projektu par ceļu satiksmes drošību veicinošiem aizsardzības pasākumiem un tehnoloģijām. Žurnālisti varēs apskatīt arī 24 transportlīdzekļu eksperimentālos paraugus un sešus simulatorus.

Versaļā 2007. gada 22. septembrī notiks paraugdemonstrējums, kura laikā visiem būs dota iespēja aplūkot transportlīdzekļu eksperimentālos paraugus un uzzināt, kādas būs nākotnes automašīnas.

Patlaban eCall saprašanās memorandu ir parakstījuši vairāk nekā 50 ieinteresēto aprindu pārstāvji (automašīnu ražotāji un piegādātāji, sakaru uzņēmumi, autopārvadājumu veicēji, neatliekamās palīdzības dienesti, autoklubi utt.), kā arī šādas valstis: Austrija, Grieķija, Īslande, Itālija, Kipra, Lietuva, Norvēģija, Slovēnija, Somija, Šveice, Vācija un Zviedrija. Pilnu sarakstu skatīt:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Visbiežāk uzdotie jautājumi, ar šīm tēmām saistītās tīmekļa vietnes un ieteikumi „Cilvēka un mašīnas saskarnes” atrodami presei paredzētajā dokumentācijā:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar