Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

Brüsszel, 2007. szeptember 17.


[Graphic in PDF & Word format]

Intelligens gépjárművek: a Bizottság felvezeti a biztonságos, környezetbarát, intelligens személygépjárművek futamát

Az Európai Bizottság a mai napon ismertette új elképzeléseit, hogyan kíván magasabb sebességfokozatba kapcsolni a jelenleginél biztonságosabb, környezetkímélőbb és intelligensebb személygépjárművek bevezetésének ügyében. A Bizottság még ebben az évben tárgyalást kezdeményez az európai és ázsiai autógyártók szövetségeinek képviselőivel annak érdekében, hogy a páneurópai segélyhívó rendszer (eCall) 2010-től már az alapfelszereltség része legyen az új gépjárművekben. Emellett elő kívánja mozdítani más életmentő technológiák elterjedését, valamint szerepet vállal a környezetbarát és technológiailag kiforrott műszaki megoldásokra irányuló kutatásban.

„A technika életet menthet, javíthat a közúti közlekedés minőségén, ugyanakkor a környezetvédelem szolgálatába is állítható. Az Európai Unió feladata, hogy ezt a fogyasztókban is tudatosítsa, és továbbra is nyomást gyakoroljon az érdekeltekre annak érdekében, hogy az európai polgárok mihamarabb élhessenek ezen vívmányok minden előnyével" – jelentette ki Viviane Reding, az Európai Unió információs társadalomért és médiáért felelős biztosa. „Ha valóban szívügyünk az európai közutak biztonsága, a 27 tagállam mindegyikében határidőhöz kellene kötnünk az eSegélyhívó rendszer és az elektronikus stabilitásvezérlés (ESC) beépítését az új gépjárműgyártmányok mindegyikénél. Ugyanakkor a gépjárművek biztonságát és a környezet védelmét szolgáló minden újítás megvalósításának útjából el kell hárítanunk az összes adminisztratív akadályt. A közúti balesetek számát, a forgalmi torlódást és a CO2-kibocsátást csökkentő, kooperatív forgalomirányító rendszerek megvalósításánál nem ütközhet például nehézségbe a szabad frekvenciasáv biztosítása. Amennyiben az érintettek önszántukból nem tudják biztosítani a gyors ütemű fejlődést, kész vagyok közbelépni."

Jacques Barrot közlekedési biztos kijelentette: „Ha 2010-re a felére kívánjuk csökkenteni a közúti balesetek számát, minden lehetséges fronton küzdenünk kell – nem elég a vezetés biztonságára ügyelnünk, az úthálózatot és magukat a járműveket is biztonságosabbá kell tennünk. A Bizottság az intelligens személygépjárművek gyártását ösztönző eme lépésével hathatós közreműködőként kívánja biztosítani, hogy ha az emberi élet védelme vagy a közlekedés környezetszennyező hatásának csökkentése a tét, a csúcstechnológiai újítások megvalósítása ne szenvedjen semminemű késedelmet.”

Günter Verheugen, a Bizottság vállalkozás- és iparpolitikáért felelős alelnöke hozzátette: „A közjó érdekében teljes mértékben ki kellene aknáznunk a technológiában és a szaktudásban rejlő lehetőségeket. A vezetést segítő technológiák birtokában hozzájárulhatunk a tragikus kimenetelű balesetek elkerüléséhez. Ezért azzal a javaslattal éltem, hogy 2011-től kezdődően minden új gépjárműben kötelezően legyen elektronikus stabilitásvezérlés (ESC). Kíváncsian várom, javaslatom milyen fogadtatásra talál a társadalom részéről."

A Bizottság ma elfogadott Intelligens gépjárművek című közleménye három elsődleges célt fogalmaz meg: a biztonság fokozását, a környezetbarát üzemelés javítását és a technikai felszereltség növelését.

A biztonság fokozása érdekében a szakpolitikai dokumentum baleset-elkerülési technológiák meghonosítását szorgalmazza. Ennek szellemében:

  • a Bizottság felkéri azokat a tagállamokat, amelyek még nem írták alá a Bizottság eSegélyhívó tárgyú egyetértési nyilatkozatát, hogy ezt 2007 végéig szíveskedjenek megtenni (lásd IP/07/760). Akár 2500-zal többen érhetik el épségben úticéljukat Európa útjain, ha minden autót eSegélyhívó-rendszer véd. Ha 2008-ra nem születik elegendő számú nyilatkozat e kérdésben, az jogi szabályozást tehet szükségessé.
  • A Bizottság az év hátralevő részében egyeztetést kíván folytatni arról, hogyan lehetne a közép- és kiskategóriás gépjárműveket a lehető legrövidebb idő alatt ellátni elektronikus stabilitásvezérléssel (ESC). Évente 4000-rel kevesebb áldozatot követelnének a közutak, és mintegy 100 000 autóbaleset elkerülhető lenne, ha minden gépjárműben helyet kapna az ESC-technológia (lásd IP/07/621), hangsúlyozta a Bizottság nemrégiben indított „Choose ESC! (Az ESC a követendő út!)” elnevezésű figyelemfelkeltő kampánya (www.chooseesc.eu/).
  • A későbbiekben a Bizottság arról is egyeztetni kíván, hogy a fékrásegítő és az ütközéselkerülési rendszerek beszerelését kötelezővé tegye-e minden személygépjármű esetében. Ha csak fél másodperccel előbb figyelmeztetne egy érzékelő a hátsó ütközés veszélyére, már 60%-kal kevesebb ilyen jellegű baleset fordulna elő.

A Bizottság iránymutatásokat kíván megfogalmazni a lehetséges ösztönzőkkel kapcsolatban, így például az intelligens gépjármű-technológiák 2008. évi bevezetését ösztönző tagállami adórendszerek vonatkozásában.

A „zöldebb” közúti közlekedést szem előtt tartva a Bizottság 2008-ban javaslattal kíván élni az alacsony szintű CO2-kibocsátást leghatékonyabban szolgáló technológiák bevezetése érdekében, mind a közlekedési infrastruktúra, mind pedig a gépjárművek tekintetében. A javaslatterv elkészítésénél figyelembe veszi a közúti közlekedéssel járó CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló IKT-szerepvállalás számszerűsített adatait, amelyre vonatkozóan eddig még nem készült hiteles kimutatás.

Az intelligens technológiákon alapuló közúti közlekedés tekintetében a közlemény felkéri az érdekelteket, hogy dolgozzanak ki egységes interfészt, amely módot nyújt többek között a mobil navigációs eszközök és a gépjárműbe integrált egyéb rendszerek összekapcsolására. A Bizottság ezenkívül felkéri az alkatrész- és gépjárműgyártókat, hogy hajtsák végre a 2006. decemberi, ember-gép interfészekkel kapcsolatos ajánlásában foglalt általános elveket a személygépjárművek mobil információs és tájékoztató rendszereinek biztonságos beépítésére és használatára vonatkozóan. A jövőben továbbra is finanszírozni kívánja a közlekedés biztonságát és hatékonyságát szolgáló, intelligens híradástechnikai kutatásokat.

Háttér-információ:

Az Intelligens gépjármű kezdeményezés az Európai Unió i2010-stratégiájának részeként 2006 februárjában indult útjára (lásd IP/05/643). Az intelligens, biztonságos és környezetbarát közúti közlekedés tárgyában ez volt a legelső stratégiai keretprogram (lásd IP/06/191), amely IKT-tapasztalatokon alapult.

A közleményt a holnapi nap folyamán ismertetik a franciaországi Versailles-ban az Intelligens gépjárművek 2007-es, éves rendezvényén. Szeptember 19-20-án bemutatják egy uniós finanszírozású, közúti baleset-megelőző alkalmazásokat és technológiákat vizsgáló projekt végkövetkeztetéseit. A résztvevő újságírók 24 gépjármű-prototípust és 6 szimulátort is megtekinthetnek a rendezvényen.

Versailles-ban 2007. szeptember 22-én a szélesebb nagyközönség is megnézheti ezeket a gépjármű-prototípusokat, és képet kaphat a jövő autóiról.

Mostanáig 50 érdekelt fél (többek között autóipari vállalatok, autógyártók, távközlési szolgáltatók, útfenntartó vállalatok, segélyszervezetek, autóklubok), valamint az alábbi országok szentesítették aláírásukkal az eSegélyhívó egyetértési nyilatkozatot: Ausztria, Ciprus, Finnország, Németország, Görögország, Izland, Olaszország, Litvánia, Norvégia, Szlovénia, Svédország és Svájc. A teljes listát lásd:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

A gyakran feltett kérdésekről, a kapcsolódó weboldalakról, az audiovizuális kísérőanyagokról és az ember-gép interfészekre vonatkozó ajánlásról az alábbi weboldalon elérhető sajtócsomagból tájékozódhat:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar