Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

Bryssel 17.9.2007


[Graphic in PDF & Word format]

Komission älyautoaloitteella kohti turvallisempia, puhtaampia ja älykkäämpiä autoja

Euroopan komissio esitteli tänään uudet suunnitelmansa vauhdittaa autojen turvallisuuden, puhtauden ja älykkyyden lisäämistä. Komissio aloittaa myöhemmin tänä vuonna neuvottelut eurooppalaisten ja aasialaisten autoteollisuusjärjestöjen kanssa sopimuksesta, jonka myötä yleiseurooppalainen ajoneuvojen hätäviestijärjestelmä (eCall) asennetaan vakiovarusteeksi kaikkiin uusiin autoihin vuodesta 2010 alkaen. Komissio aikoo jatkaa myös muiden ihmishenkiä pelastavien teknologioiden käyttöönoton tukemista sekä autojen puhtautta ja älykkyyttä parantavien teknologioiden tutkimista.

"Teknologia voi pelastaa henkiä, sujuvoittaa tieliikennettä ja suojella ympäristöä. EU:n on levitettävä tätä hyvää uutista kuluttajien keskuudessa ja jatkettava sidosryhmiin vaikuttamista, jotta eurooppalaiset voisivat hyötyä näistä eturivin teknologioista mieluummin ennemmin kuin myöhemmin," totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. "Mikäli mielimme vakavasti pelastaa henkiä Euroopan teillä, kaikkien 27 jäsenvaltion tulisi asettaa määräpäivä eCall-järjestelmän ja ajonvakausjärjestelmän (ESC) tekemiseksi vakiovarusteeksi kaikkiin uusiin autoihin. Samaan aikaan meidän on poistettava hallinnolliset esteet innovaatioilta, jotka parantavat autojen turvallisuutta ja puhtautta. On esimerkiksi varmistettava riittävästi radiotaajuuksia yhteistoiminnallisille ajamisjärjestelmille, jotka vähentävät onnettomuuksia, ruuhkia ja hiilidioksidipäästöjä. Jos pikaisiin tuloksiin ei päästä vapaaehtoisesti, olen valmis ryhtymään muihin toimiin."

Liikenteestä vastaava EU-komissaari Jacques Barrot jatkoi: "Tavoitteemme on puolittaa tieliikenteen uhrien määrä vuoteen 2010 mennessä, ja toimimme aktiivisesti kaikilla rintamilla: kuljettajien turvallisuus, infrastruktuurien turvallisuus ja ajoneuvojen turvallisuus. Älyautoaloitteella komissio pyrkii varmistamaan, että uusin teknologia löytää tiensä autoihimme mahdollisimman pian auttaen pelastamaan henkiä ja vähentämään liikenteen ympäristövaikutuksia."

Komission varapuheenjohtaja ja yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaava EU-komissaari Günter Verheugen lisäsi: ”Meidän on otettava kaikki hyöty irti teknologioistamme ja osaamisestamme, jotta voisimme hyödyttää kansalaisiamme. Kuljettajia auttavaa teknologiaa on jo saatavilla, ja käyttämällä sitä voimme välttää inhimillisiä tragedioita. Olenkin ehdottanut, että ajonvakausjärjestelmästä tehdään pakollinen varuste uusiin autoihin vuodesta 2011 alkaen, ja nyt odottelen yleisön reaktiota".

Komission tänään hyväksytty älyautoaloite sisältää kolme painopistealuetta: turvallisemmat, puhtaammat ja älykkäämmät autot.

Turvallisuuden parantamiseen pyritään kannustamalla onnettomuuksien ehkäisemisteknologioiden käyttöönottoa. Esimerkiksi:

  • Komissio kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet komission eCall-yhteistoimintamuistiota, kiirehtimään asian hoitamista vuoden 2007 loppuun mennessä (ks. IP/07/760). Jos kaikissa autoissa olisi eCall-järjestelmä, Euroopassa voisi säästyä vuosittain jopa 2 500 henkeä. Komissio on valmis sääntelytoimiin vuonna 2008, jos allekirjoituksia ei saada riittävästi.
  • Komissio selvittää myöhemmin tänä vuonna, kuinka voitaisiin nopeuttaa ajonvakausjärjestelmän (ESC) saamista keskikokoisiin ja pieniin autoihin. Vuodessa voitaisiin säästää 4 000 henkeä ja välttää 100 000 onnettomuutta, jos kaikissa autoissa olisi ESC-järjestelmä (ks. IP/07/621), kuten komission äskettäisessä ChooseESC!-kampanjassa (www.chooseesc.eu/) korostettiin.
  • Komissio järjestää myöhemmin tänä vuonna kuulemisen siitä, pitäisikö jarrutehostimista ja onnettomuuden ehkäisemisjärjestelmistä tehdä pakollisia kaikkiin autoihin. Anturit, jotka antavat kuljettajille puoli sekuntia enemmän varoitusaikaa ennen törmäystä, voisivat vähentää peräänajoja 60 %.

Komissio aikoo myös antaa ohjeita kannustimista, kuten jäsenvaltioiden toteuttamista verojärjestelyistä, älyautojärjestelmiä varten vuoden 2008 puoliväliin mennessä.

Tieliikenteen puhtauden lisäämiseksi komissio ehdottaa vuonna 2008 tehokkaimpien teknologioiden käyttöönottosuunnitelmaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Suunnitelma koskee sekä ajoneuvoja että infrastruktuureja. Tämä tehdään sen jälkeen, kun on selvitetty, kuinka paljon tieto- ja viestintäteknologioiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tällä hetkellä tästä ei ole saatavana luotettavaa tietoa.

Tieliikenteen älykkyyden parantamiseksi komissio kehottaa sidosryhmiä kehittämään standardirajapinnan esimerkiksi liikuteltavien navigointilaitteiden yhdistämiseksi ajoneuvon kiinteisiin muihin järjestelmiin. Komissio kehottaa myös laitevalmistajia ja autonvalmistajia toteuttamaan joulukuussa 2006 ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta antamansa suosituksen, jossa käsitellään yleisiä periaatteita liikuteltavien tieto- ja viestintäjärjestelmien turvallisessa asentamisessa ja käytössä autoissa. Se aikoo myös rahoittaa jatkossakin älykkään viestinnän tutkimusta liikenteen turvallisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi.

Taustaa:

Älyautoaloite käynnistettiin helmikuussa 2006 ja se on osa EU:n i2010-strategiaa (ks. IP/05/643). Se oli ensimmäinen strateginen kehys tieto- ja viestintäteknologioihin perustuvaa tieliikenteen älykkyyden, turvallisuuden ja puhtauden parantamista varten (ks. IP/06/191).

Tiedonanto esitellään huomenna Intelligent Car Yearly Event 2007 -tapahtumassa Versailles'ssa Ranskassa. Syyskuun 19. ja 20. päivä esitellään tuloksia eräästä ennaltaehkäiseviä tieliikennesovelluksia ja -teknologioita käsittelevästä EU-rahoitteisesta tutkimushankkeesta. Lehdistölle esitellään myös 24 ajoneuvoprototyyppiä ja kuusi simulaattoria.

Versailles'ssa on 22.9.2007 demonstraatio, jossa yleisö voi tutustua prototyyppiautoihin ja tulevaisuuden autoon.

Tähän mennessä yli 50 sidosryhmää (esim. autoteollisuus, sen alihankkijat, teleoperaattorit, teiden ylläpitäjät, pelastusorganisaatiot, autoilujärjestöt jne.) on allekirjoittanut eCall-yhteistoimintamuistion. Myös seuraavat maat ovat allekirjoittajia: Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liettua, Norja, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi ja Sveitsi. Kattava luettelo löytyy osoitteesta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Ks. myös lehdistöpaketti, jossa on tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen, verkkosivustolinkkejä, audiovisuaalista materiaalia sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta koskeva suositus:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar