Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

[Graphic in PDF & Word format]

Brüssel, 17. september 2007

Intelligentsed autod: Komisjon püüdleb turvalisemate, keskkonnasõbralikumate ja arukamate autode suunas

Euroopa Komisjon esitles täna uusi kavasid, millega kiirendada püüdlusi turvalisemate, keskkonnasõbralikumate ja arukamate autode suunas. Komisjon alustab käesoleva aasta lõpus läbirääkimisi Euroopa ja Aasia autotööstusühendustega, et alates 2010. aastast oleks kõigi uute autode standardvarustuses üleeuroopaline sõidukisisene automaatsete hädaabikõnede süsteem (eCall). Komisjon edendab ka muude inimelusid säästvate tehnoloogiate kasutuselevõttu ning uurib võimalusi, kuidas muuta autosid tehnoloogia abil keskkonnasõbralikumaks ning intelligentsemaks.

“Tehnoloogia abil on võimalik säästa inimelusid, parandada maanteetranspordi taset ja kaitsta keskkonda. ELi ülesanne on seda head uudist tarbijate seas levitada ning jätkata sidusrühmadele surve avaldamist, tagamaks, et eurooplased saaksid neist edumeelsetest tehnoloogiatest võimalikult kiiresti kasu,“ ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. "Kui me tahame tõsiselt Euroopa teedel inimelusid säästa, siis peaksid kõik 27 liikmesriiki seadma tähtaja eCalli ja elektroonilise stabiilsuskontrolli lisamisele kõigi uute autode standardvarustusse. Samal ajal peame kõrvaldama halduslikud takistused uuenduste teelt, mis muudavad autod turvalisemaks ja puhtamaks. Näiteks tagades koostööl põhineva liiklusjuhtimissüsteemi jaoks vajalike raadiosageduste kättesaadavuse, mille abil vähendatakse liiklusõnnetuste arvu, ummikuid ja süsinikdioksiidi heitkoguseid. Kui kiire areng ei ole võimalik vabatahtlikult, siis olen ma valmis sekkuma."

Transpordivolinik Jacques Barrot lisas: “Liiklusõnnetuste ohvrite arvu vähendamiseks aastaks 2010 poole võrra tegutseme me igal rindel – turvalisemad juhid, turvalisem infrastruktuur ja turvalisemad sõidukid. Kõnealuse intelligentsete autode kampaaniaga soovib komisjon tagada, et tehnoloogia viimane sõna võetaks autodes võimalikult kiiresti kasutusele, et aidata säästa inimelusid ja vähendada liikluse mõju keskkonnale."

Euroopa Komisjoni asepresident, ettevõtluse ja tööstuse volinik Günter Verheugen lisas: “Me peaksime oma tehnoloogiad ja teadmised ühiskonna huvides täielikult ära kasutama. Meil on olemas tehnoloogiad, mis võimaldavad autojuhte tõhusamalt aidata ning mille kasutamine aitab inimohvreid vältida. Seepärast teen ettepaneku muuta alates 2011. aastast elektrooniline staabilsuskontroll uutele autodele kohustuslikuks ning jään ootama avalikkuse reaktsiooni."

Täna heakskiidetud komisjoni uues teatises intelligentse auto kohta on kolm peamist prioriteeti: turvalisemad, puhtamad ja arukamad autod.

Turvalisuse tõhustamiseks soodustatakse poliitilises dokumendis õnnetuste vältimise tehnoloogiate kasutuselevõttu. Näiteks:

  • Komisjon kutsub üles liikmesriike, kes ei ole veel allkirjastanud eCall-algatuse vastastikuse mõistmise memorandumit, tegema seda 2007. aasta lõpuks (vt IP/07/760). Euroopas oleks võimalik säästa kuni 2500 inimelu, kui autod oleksid varustatud eCalli süsteemiga. Kui 2008. aastaks ei ole piisavalt palju liikmesriike memorandumiga ühinenud, näeb komisjon ette regulatiivsete meetmete võimaliku rakendamise.
  • Komisjon viib käesoleva aasta lõpus läbi konsultatsiooni, milles käsitletakse keskklassi autodele ja väikeautodele elektroonilise stabiilsuskontrolli kättesaadavuse kiirendamist. Elektroonilise stabiilsuskontrolli abil oleks igal aastal võimalik säästa 4000 inimelu ning ära hoida 100 000 liiklusõnnetust (vt IP/07/621), nagu selgub komisjoni hiljutisest teadlikkuse tõstmise kampaaniast ChooseESC! (vali elektrooniline stabiilsuskontroll, www.chooseesc.eu).
  • Komisjon viib käesoleva aasta lõpus läbi konsultatsiooni, mille käigus arutatakse, kas pidurdus- ja õnnetuste ärahoidmise süsteemide kõikidesse autodesse paigaldamine peaks olema kohustuslik. Sensorid, mis hoiatavad autojuhte võimalikust õnnetusest poole sekundi võrra varem, võivad vähendada tagant otsasõitude arvu 60% võrra.

Komisjon valmistab 2008. aasta keskpaigaks ette arukatele autodele suunatud algatuste suunised, nagu näiteks liikmesriikide maksukavad.

Maanteetranspordi keskkonnasõbralikumaks muutmiseks esitab komisjon 2008. aastal kava kõige tõhusamate madala süsinikdioksiidisisaldusega tehnoloogiate väljaarendamiseks, mis on mõeldud nii sõidukitele kui ka infrastruktuurile. Kava järgib maanteetranspordis süsinikdioksiidi heidete vähendamisel info- ja sidetehnoloogia panuse mõõtmisel tehtud töö tulemusi, mille kohta puuduvad praegu usaldusväärsed andmed.

Arukama maanteetranspordi osas kutsutakse teatises sidusrühmi üles välja töötama standardliides, mille kaudu ühendada näiteks mobiilseid navigeerimisseadmeid muude sõidukisse integreeritud süsteemidega. Komisjon palub ka seadmetarnijatel ja autotootjatel rakendada kasutajaliideseid käsitlevat 2006. aasta detsembri soovitust autodes kasutatavate mobiilsete teabe- ja sidesüsteemide turvalise paigaldamise ning kasutamise kohta. Komisjon jätkab ka turvalisema ja tõhusama liikluse tarbeks mõeldud arukaid sidepidamisviise käsitlevate uuringute rahastamist.

Taust:

ELi i2010 strateegia (vt IP/05/643) raamesse kuuluv intelligentse auto algatus käivitati 2006. aasta veebruaris. See oli esimene info- ja sidetehnoloogial rajanev arukamat, turvalisemat ja puhtamat maanteetransporti käsitlev strateegiline raamistik (vt IP/06/191).

Käesolevat teatist esitletakse homme intelligentse auto aastaüritusel 2007 Versailles´s, Prantsusmaal. 19.–20. septembril esitleb oma töötulemusi ELi rahastatud teadusprojekt, mis uuris ennetavaid liiklusohutusrakendusi ja -tehnoloogiaid. Ajakirjanikele esitletakse ka 24 prototüüpsõidukit ning kuut simulaatorit.

22. septembril 2007 toimub Versailles´s demonstratsioon, mille käigus on publikul võimalus näha prototüüpautosid ning saada teavet tulevikuautode kohta.

Praeguseks on eCall-algatuse vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastanud 50 sidusrühma (autotööstus, autoosade tootjad, telekommunikatsiooniettevõtjad, maanteede haldajad, hädaabi organisatsioonid, autoklubid jne) ning järgmised riigid: Austria, Küpros, Soome, Saksamaa, Kreeka, Island, Itaalia, Leedu, Norra, Sloveenia, Rootsi ja Šveits. Täielik loetelu asub järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Vaata ka korduma kippuvate küsimuste, samateemaliste veebisaitide, audiovisuaalsete materjalide ja kasutajaliideseid käsitleva soovituse pressipaketti:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar