Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2007


[Graphic in PDF & Word format]

Ευφυή αυτοκίνητα: η Επιτροπή πιέζει δυναμικά για ασφαλέστερα, οικολογικότερα και εξυπνότερα αυτοκίνητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τα νέα σχέδιά της που αποσκοπούν στην επίσπευση της προώθησης ασφαλέστερων, οικολογικότερων και εξυπνότερων αυτοκινήτων. Η Επιτροπή θα αρχίσει εντός του έτους διαπραγματεύσεις με τις ενώσεις αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης και της Ασίας για την επίτευξη συμφωνίας ώστε όλα τα καινούργια οχήματα από το 2010 να διαθέτουν πανευρωπαϊκό σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (eCall) ως βασικό εξοπλισμό. Θα προωθήσει επίσης περαιτέρω την υιοθέτηση άλλων τεχνολογιών που σώζουν ζωές και θα διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει να καταστούν τα αυτοκίνητα οικολογικότερα και εξυπνότερα.

«Η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, να βελτιώσει τις οδικές μεταφορές και να προστατεύσει το περιβάλλον. Η ΕΕ πρέπει να διαδώσει αυτές τις καλές ειδήσεις στους καταναλωτές και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στους άμεσα ενδιαφερόμενους για να εξασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι θα επωφεληθούν από αυτές τις ευεργετικές τεχνολογίες το συντομότερο δυνατόν» δήλωσε η κυρία Viviane Reding, επίτροπος αρμόδια για θέματα Κοινωνίας των Πληροφοριών και Μέσων Επικοινωνίας. «Για να είναι τελεσφόρες οι προσπάθειες διάσωσης ζωών στους ευρωπαϊκούς δρόμους θα πρέπει όλα τα 27 κράτη μέλη να καθορίσουν προθεσμία εντός της οποίας το σύστημα eCall και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC) θα καταστούν βασικός εξοπλισμός σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα. Παράλληλα, πρέπει να εξαλείψουμε τους διοικητικούς φραγμούς οι οποίοι παρεμποδίζουν τις καινοτομίες που θα καταστήσουν ασφαλέστερα και καθαρότερα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι ραδιοσυχνότητες είναι διαθέσιμες για συνεργαζόμενα συστήματα οδήγησης που θα περιορίζουν τα ατυχήματα, θα μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Εάν δεν επιτευχθεί ταχεία πρόοδος με τη λήψη εθελοντικών μέτρων, είμαι έτοιμη να παρέμβω».

Ο κ. Jacques Barrot, επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές δήλωσε: «Στον αγώνα μας να μειώσουμε στο ήμισυ τον αριθμό των θυμάτων οδικών ατυχημάτων μέχρι το 2010, λαμβάνουμε μέτρα σε όλα τα μέτωπα: ασφαλέστεροι οδηγοί, ασφαλέστερη υποδομή και ασφαλέστερα οχήματα. Με αυτή τη δράση για τα ευφυή αυτοκίνητα η Επιτροπή ασκεί πίεση για να εξασφαλίσει την αξιοποίηση όσο το δυνατόν συντομότερα της τεχνολογίας αιχμής στα αυτοκίνητά μας, ώστε να συμβάλλει στη διάσωση ζωών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μεταφορών.»

Ο κ. Günter Verheugen, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, πρόσθεσε: «Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις τεχνολογίες και τις γνώσεις μας προς όφελος των κοινωνιών μας. Έχουμε στη διάθεσή μας τεχνολογίες για καλύτερη υποβοήθηση των οδηγών ούτως ώστε να συμβάλουμε στην αποσόβηση ανθρώπινων τραγωδιών. Προς τούτο, πρότεινα να καταστεί υποχρεωτικό το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC) στα καινούργια αυτοκίνητα από το 2011 και αναμένω πλέον τις αντιδράσεις του κοινού.»

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τα ευφυή αυτοκίνητα που εγκρίθηκε σήμερα έχει τρεις κύριες προτεραιότητες: ασφαλέστερα, καθαρότερα και εξυπνότερα αυτοκίνητα.

Για τη βελτίωση της ασφάλειας, στο έγγραφο χάραξης πολιτικής προτείνεται η υιοθέτηση τεχνολογιών αποφυγής ατυχημάτων:

  • Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμη υπογράψει το μνημόνιο συμφωνίας για το σύστημα eCall να σπεύσουν να το υπογράψουν έως τα τέλη του 2007 (βλ. δελτίο τύπου IP/07/760). Εάν όλα τα αυτοκίνητα ήταν εξοπλισμένα με το σύστημα eCall θα ήταν δυνατόν να σώζονται μέχρι και 2.500 ζωές στην Ευρώπη. Η Επιτροπή προβλέπει τη δυνατότητα λήψης κανονιστικών μέτρων το 2008, εφόσον θα είναι λίγα τα κράτη μέλη που θα έχουν υπογράψει μέχρι τότε.
  • Η Επιτροπή θα διεξάγει διαβουλεύσεις εντός του έτους σχετικά με την επίσπευση του εξοπλισμού των μεσαίων και μικρών αυτοκινήτων με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC). Εάν όλα τα αυτοκίνητα διέθεταν ESC (βλ. δελτίο τύπου IP/07/621) θα ήταν δυνατόν να σώζονται ετησίως 4.000 ζωές και να αποφεύγονται 100.000 συγκρούσεις, όπως υπογραμμίστηκε στην πρόσφατη εκστρατεία ευαισθητοποίησης της Επιτροπής με τίτλο ChooseΕSC! (www.chooseesc.eu/).
  • Η Επιτροπή θα διοργανώσει διαβούλευση εντός του έτους σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα ο εξοπλισμός τους με συστήματα υποβοήθησης της πέδησης και αποφυγής συγκρούσεων. Αισθητήρες που προειδοποιούν τους οδηγούς μισό δευτερόλεπτο πριν από σύγκρουση θα μπορούσαν να μειώσουν κατά 60% τις οπίσθιες προσκρούσεις.

Εξάλλου, η Επιτροπή θα εκπονήσει μέχρι τα μέσα του 2008 κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή κινήτρων για συστήματα έξυπνων οχημάτων, όπως φορολογικά κίνητρα από τα κράτη μέλη.

Για να καταστούν οι οδικές μεταφορές «οικολογικότερες», η Επιτροπή θα προτείνει το 2008 σχέδιο για την πλήρη αξιοποίηση των πλέον αποτελεσματικών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών CO2, οι οποίες θα αφορούν τόσο τα οχήματα όσο και την υποδομή. Η πρόταση αυτή θα βασιστεί στα αποτελέσματα εργασιών για την ποσοτικοποίηση της συμβολής των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μείωση των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές, θέμα για το οποίο δεν υπάρχουν επί του παρόντος αξιόπιστα δεδομένα.

Αποσκοπώντας σε ευφυέστερες οδικές μεταφορές, η ανακοίνωση καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν πρότυπη διεπαφή για τη σύνδεση, παραδείγματος χάριν, των κινητών συσκευών πλοήγησης με άλλα συστήματα που ενσωματώνονται στα οχήματα. Η Επιτροπή καλεί επίσης τους προμηθευτές εξοπλισμού και τις αυτοκινητοβιομηχανίες να υλοποιήσουν τη σύστασή της του Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις διεπαφές ανθρώπου – μηχανής, όπου προβλέπονται οι γενικές αρχές για την ασφαλή εγκατάσταση και χρήση των κινητών συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών που τοποθετούνται στα οχήματα. Θα συνεχίσει επίσης να χρηματοδοτεί την έρευνα για ευφυείς επικοινωνίες με σκοπό τις ασφαλέστερες και αποδοτικότερες μεταφορές.

Ιστορικό:

Η πρωτοβουλία για τα ευφυή αυτοκίνητα που εντάσσεται στη στρατηγική i2010 (βλ. δελτίο τύπου IP/05/643) δρομολογήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006. Πρόκειται για το πρώτο στρατηγικό πλαίσιο για ευφυέστερες, ασφαλέστερες και καθαρότερες οδικές μεταφορές που να βασίζονται στις ΤΠΕ (βλ. δελτίο τύπου IP/06/191).

Η εν λόγω ανακοίνωση θα παρουσιαστεί αύριο σε αδρές γραμμές στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης για τα ευφυή αυτοκίνητα, στις Βερσαλλίες, Γαλλία. Στις 19-20 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα ερευνητικού έργου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, με αντικείμενο τις προληπτικές εφαρμογές και τεχνολογίες για την οδική ασφάλεια. Θα παρουσιαστούν επίσης στους δημοσιογράφους 24 πρωτότυπα οχημάτων και έξι προσομοιωτές.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2007 θα πραγματοποιηθεί στις Βερσαλλίες επίδειξη, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά τα πρωτότυπα οχημάτων και να ενημερωθεί σχετικά με το αυτοκίνητο του μέλλοντος.

Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 50 άμεσα ενδιαφερόμενοι (για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία, προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, φορείς εκμετάλλευσης οδικών μεταφορών, οργανισμοί αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, λέσχες αυτοκινήτου, κ.λπ.), καθώς και οι ακόλουθες χώρες έχουν υπογράψει το μνημόνιο συμφωνίας για το σύστημα eCall: Αυστρία, Κύπρος, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Νορβηγία, Σλοβενία, Σουηδία και Ελβετία. Ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Βλέπε επίσης τον πλήρη φάκελο τύπου που περιλαμβάνει τις συχνές ερωτήσεις, τους σχετικούς ιστότοπους, οπτικοακουστικό υλικό και τη σύσταση σχετικά με τις διεπαφές ανθρώπου – μηχανής:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar