Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

[Graphic in PDF & Word format]

Bruxelles, den 17. september 2007

Intelligente biler: Kommissionen viser vejen frem mod mere sikre, grønnere og mere intelligente biler

Europa-Kommissionen fremlagde i dag sine nye planer for at fremskynde udviklingen af mere sikre, renere og mere intelligente biler. Kommissionen vil senere i år indlede forhandlinger med europæiske og asiatiske bilfabrikanter for at opnå en aftale om at kunne tilbyde det fælleseuropæiske køretøjsbaserede nødopkaldssystem (eCall) som standardudstyr i alle nye biler fra 2010. Den vil også fremme indførelsen af andre livreddende teknologier og undersøge, hvorledes teknologien kan være med til at gøre biler grønnere og mere intelligente.

Viviane Reding, EU's kommissær for informationssamfundet og medier, udtalte: "Teknologien kan redde liv, forbedre vejtransporten og beskytte miljøet. EU bør sprede dette gode budskab blandt forbrugerne og fortsætte med at lægge pres på interesseparterne, for at europæerne snarest muligt får mulighed for at drage fordel af disse lovende teknologier. Hvis vi vil gøre alvor af at redde liv på vejene i Europa, bør alle 27 medlemsstater sætte en frist for, hvornår eCall og elektronisk stabilitetskontrol (ESC) skal være standardudstyr i alle nye biler. Samtidig bør vi fjerne alle administrative forhindringer, der står i vejen for at gøre biler sikrere og renere. F.eks. bør vi sikre, at der er radiofrekvenser ledige til kooperative trafiksystemer, som kan nedsætte antallet af ulykker, mindske den trafikale overbelastning og sænke CO2-udledningerne. Hvis der ikke kan opnås fremskridt på frivillig basis, er jeg klar til at gribe ind."

Jacques Barrot, der er kommissær for transport, udtalte: "I vores kamp for at halvere antallet af dødsfald i trafikken inden 2010 sætter vi ind på alle fronter – vi skal have sikrere bilister, sikrere infrastrukturer og sikrere biler. Med dette initiativ, som skal gøre biler mere intelligente, presser Kommissionen på for at sikre, at den seneste teknologi bliver anvendt i vores biler så hurtigt som muligt, så vi kan redde flere liv og mindske miljøvirkningerne fra transport.

Næstformand for Kommissionen, Günther Verheugen, som har ansvar for erhvervs- og virksomhedspolitik, tilføjede: vi bør fuldt ud udnytte vores teknologier og viden til gavn for vores samfund. Vi råder over teknologier, som er bedre i stand til at hjælpe bilister, og ved at gøre det afværger vi menneskelige tragedier. Jeg foreslår derfor, at elektronisk stabilitetskontrol monteres i alle nye biler fra og med 2011, og jeg afventer nu offentlighedens reaktion."

Kommissionens meddelelse om intelligente biler, som blev vedtaget i dag, indeholder tre hovedprioriteter: sikrere, renere og mere intelligente biler.

For at forbedre sikkerheden opfordrer meddelelsen til indførelse af antikollisionsteknologier. F.eks.:

  • Kommissionen opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har undertegnet Kommissionens aftalememorandum om eCall, til at gøre dette inden udgangen af 2007 (se IP/07/760). Næsten 2 500 liv vil kunne reddes i Europa, hvis alle biler blev udstyret med eCall. Kommissionen overvejer mulige lovgivningsmæssige initiativer i 2008, hvis ikke nok lande har undertegnet på dette tidspunkt.
  • Kommissionen vil afholde en høring for at fremskynde indførelsen af elektronisk stabilitetskontrol i mellemklassebiller og mindre biler senere på året. 4 000 liv vil kunne spares om året og 100 000 sammenstød afværges, hvis alle biler var udstyret med elektronisk stabilitetskontrol (se IP/07/621), som fremhævet i forbindelse med Kommissionens seneste oplysningskampagne ChooseESC! (www.chooseesc.eu/.).
  • Kommissionen vil afholde en høring senere på året for at finde ud af, om montering af bremseassistance- og antikollisionssystemer bør være obligatorisk i alle biler. Sensorer, som giver bilister et halvt sekunds yderligere advarsel inden et sammenstød, ville kunne reducere antallet af påkørsler bagfra med 60 %.

Kommissionen vil også i midten af 2008 fremlægge retningslinjer om incitamenter, som f.eks. skatteordninger, til fremme af intelligente systemer i biler.

For at gøre vejtransport "grønnere" vil Kommissionen i 2008 foreslå en plan for indførelsen af de mest effektive CO2-teknologier rettet mod såvel biler som infrastrukturer. Dette vil være en opfølgning af undersøgelser af målinger af informations- og kommunikationsteknologiers bidrag til nedsættelsen af CO2 fra vejtransporten, som der i øjeblikket ikke foreligger pålidelige data om.

For at gøre vejtransporten mere intelligent opfordrer meddelelsen alle relevante interesseparter til at udvikle standardgrænseflader, som f.eks. gør det muligt at sammenkoble mobilt navigationsudstyr med andre systemer, som er integreret i biler. Kommissionen opfordrer også producenterne af udstyr og bilfabrikanterne til at gennemføre dens henstilling fra december 2006 om brugergrænsemiljøer, som indeholder generelle principper om sikker montering og brug af køretøjsmonterede informations- og kommunikationssystemer. Den vil også fortsætte med at finansiere forskning i intelligent kommunikation for at gøre transport sikrere og mere effektiv.

Baggrund:

Initiativet "intelligente biler", som indgår i EU's i2010-strategi (se IP/05/643), blev lanceret i februar 2006. Det var den første strategiske ramme omkring mere intelligente, sikrere og renere vejtransport baseret på informations- og kommunikationsteknologier (se IP/06/191).

Kommunikationen vil blive fremlagt i morgen på den årlige udstilling for "intelligente biler" i Versailles i Frankrig. Den 19-20. september vil de endelige resultater af et EU-finansieret forskningsprojekt om præventive trafiksikkerhedsapplikationer og -teknologier blive fremlagt. 24 bilprototyper og 6 simulatorer vil også blive vist frem for journalister.

Der vil være demonstrationer i Versailles den 22. september 2007, hvor offentligheden vil få lejlighed til at se prototyperne og få oplysninger om fremtidens biler.

Indtil nu har over 50 interesseparter (bilindustrien, udstyrsleverandører, teleoperatører, vejoperatører, redningstjenester, bilklubber osv.) og følgende lande undertegnet aftalememorandummet om eCall: Østrig, Cypern, Finland, Tyskland, Grækenland, Island, Italien, Litauen, Norge, Slovenien, Sverige og Schweiz. Den komplette liste kan konsulteres på denne adresse:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Pressemateriale: FAQ, relevante websteder, audiovisuelt materiale og henstillingen om brugergrænsemiljøer:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar