Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

IP/07/1320

V Bruselu, dne 13. září 2007

Debata o flexikuritě přeřazuje na vyšší rychlost

Na významné akci v Lisabonu budou dnes evropští ministři poprvé diskutovat o návrzích Evropské komise, aby se dohodli na společném přístupu k flexikuritě – strategiích kombinujících flexibilitu s jistotou pro pracovníky i společnosti. Na konferenci, pořádané portugalským předsednictvím EU, se setkají také zástupci pracovníků a zaměstnavatelů, nevládní organizace a odborníci. Její závěry přispějí ke společným zásadám flexikurity, které by vedoucí představitelé EU měli dojednat v prosinci.

„Flexikurita nám pomáhá zajistit souvislou reakci na hlavní výzvy – jak společenské, tak hospodářské – kterým dnes EU čelí. Musíme k ní ovšem zaujmout jednotný přístup, který zavádí nové formy jistoty pro pracovníky, pomáhá jim přizpůsobit se změnám a který zároveň reaguje na potřebu společností zaměstnávat kvalifikovanou a přizpůsobivou pracovní sílu,“ prohlásil Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. „Debata o flexikuritě není ještě uzavřena a tyto diskuse našim partnerům umožňují k našemu společnému přístupu na úrovni EU zásadně přispět.“

Návrhy Komise takzvaných obecných zásad flexikurity – které mají vládám členských států poskytnout vodítko v rámci jejich vlastních strategií na propojení flexibility a jistoty – se zabývají nalezením správné rovnováhy práv a povinností, přizpůsobením flexikurity specifikům jednotlivých států, pomocí zaměstnancům v postupu na kariérním žebříčku i na trhu práce a zajištěním spravedlivého rozdělení nákladů a přínosů politik flexikurity.

Jednotlivé strategické aspekty zahrnuté ve flexikuritě a její složky nejsou nic nového, avšak politika flexikurity je novým integrovaným přístupem, díky němuž se mohou různé prvky vzájemně podporovat. Dnešní konference poskytne členským státům a ostatním partnerům platformu k vůbec první diskusi o návrzích Komise týkajících se obecných zásad flexikurity. Její účastníci budou mít také příležitost seznámit se se zprávou odborníků vydanou v červnu, která obsahuje příklady postupů flexikurity v zemích EU-27. Na konferenci promluví portugalský ministr práce Vieira da Silva, ministři z Itálie, Nizozemska a Francie spolu se sociálními partnery. Komisař Vladimír Špidla konferenci uzavře.

V roce 2006 požádali vedoucí představitelé EU Komisi, aby spolu s vládami členských států a sociálními partnery posoudila rozvoj společného přístupu k flexikuritě, který by bral ohled na odlišnosti mezi členskými státy. Červnové sdělení Komise (K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty) navrhlo soubor možných obecných zásad flexikurity. Vedoucí představitelé EU je budou projednávat a případně je schválí na vrcholné schůzce 13. a 14. prosince.

Více informací viz:

Sdělení: „K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty“

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2007/com2007_0359cs01.pdf

http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2007/ke7807284_en.pdf

Zpráva odporníků s příklady flexikurity ve 27 členských státech

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_practices_en.pdfPodklady:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm


Side Bar