Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1317

V Bruselu dne 12. září 2007

Evropská komise jmenovala koordinátory pro klíčové energetické projekty

Evropská komise dnes jmenovala čtyři koordinátory projektů v energetice, jejichž úkolem bude sledovat a podporovat realizaci několika prioritních projektů. Koordinátoři budou odpovídat za vysokonapěťové propojení mezi Francií a Španělskem, připojení pobřežních větrných elektráren v oblasti Baltského a Severního moře, plynovod Nabucco a elektroenergetické propojení Německa, Polska a Litvy.

„Jmenování evropských koordinátorů je odrazem velkého odhodlání podporovat realizaci významných prioritních projektů v energetice a reakcí Komise na očekávání, pokud jde o potřebu posílit zabezpečení zásobování energií a propojení elektroenergetických sítí. Všichni vybraní koordinátoři jsou velmi dobře známí svou politickou i odbornou prací a jsem přesvědčen, že pomohou úspěšně dokončit tyto projekty,“ prohlásil komisař pro energetiku Andris Piebalgs.

Úkolem koordinátorů je poskytovat strategickou podporu i praktické rady. K tomu bude patřit překonávání překážek, zprostředkovávání přeshraničního kontaktu zainteresovaných stran s cílem vypracovat nejvhodnější řešení, posuzování dopadu projektů a formulace vhodných způsobů realizace.

Čtyři evropští koordinátoři byli jmenováni na čtyři roky; budou sledovat projekty, které narážejí na technické, politické nebo finanční potíže.

Za vysokonapěťové propojení mezi Francií a Španělskem bude odpovídat pan Mario Monti. Toto elektrické vedení je velmi důležité pro spojení jádra Evropské unie s pyrenejským elektroenergetickým „ostrovem“. Propojení je nutné pro zabezpečení dodávek oběma zemím a vytvoření účinného vnitřního trhu.

Na připojování pobřežních větrných elektráren v oblasti Baltského a Severního moře (Dánsko-Německo-Polsko) do sítě bude dohlížet pan Georg Wilhelm Adamowitsch. Cílem projektu je usnadnit začlenění pobřežní větrné energie vyráběné v oblasti Baltského a Severního moře do kontinentální sítě. Tento projekt bude významným příspěvkem k rozvoji ekologicky udržitelnější sítě.

Projektem propojení Turecka a Rakouska přes Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko plynovodem Nabucco se bude zabývat pan Jozias Johannes van Aartsen. Cílem je vybudovat novou trasu pro zásobování plynem, a to pro plyn těžený ve střední Asii, v oblasti Kaspického moře a na Blízkém východě, aby se posílilo zabezpečení dodávek pro Evropu.

Realizaci elektroenergetického propojení Německa, Polska a Litvy pomůže urychlit pan Wladyslaw Mielczarski. Jde o propojení baltské sítě s kontinentální sítí (Německo, Polsko), aby se zvýšila celková kapacita a posílila spolehlivost.

  • Pan Monti je v současnosti rektorem Bocconiho univerzity v Miláně. Do roku 2004 byl členem Evropské komise odpovědným za vnitřní trh, finanční služby a daňovou politiku (1995–1999) a komisařem odpovědným za hospodářskou soutěž (1999–2004).
  • Pan Adamowitsch byl donedávna státním tajemníkem pro hospodářství v německé spolkové vládě.
  • Pan van Aartsen byl v letech 1998 až 2000 ministrem zahraničí v nizozemské vládě.
  • Pan Mielczarski je profesorem na Lodžské univerzitě.

Prioritní plán propojení, přijatý Komisí 10. ledna 2007[1] v rámci tzv. energetické politiky pro Evropu a akčního plánu, přijatých Evropskou radou 9. března 2007, se výslovně zmiňuje o jmenování evropských koordinátorů pro tyto projekty.


[1] KOM (2007) 1.


Side Bar