Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/07/1314

V Bruselu dne 12. září 2007

Posilující a kontrolní opatření související s integračními politikami v EU: Komise přijala třetí výroční zprávu o migraci a integraci

Komise dnes přijala svou třetí výroční zprávu o migraci a integraci rozebírající činnosti podniknuté ohledně přijetí a integrace státních příslušníků třetích zemí na úrovni EU a na úrovni jednotlivých členských států, poskytující přehled vývoje politiky a přispívající k vyhodnocení a posílení integračních opatření.

Místopředseda Frattini, komisař EU pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost prohlásil: „K plnému rozvinutí potenciálu imigrace dojde pouze za předpokladu, že budou přistěhovalcům poskytnuty příležitosti k tomu, aby se začlenili do společnosti a do hospodářství hostitelské země.“ Místopředseda dále uvedl: „Po přijetí společných základních zásad v roce 2004 a společného programu pro integraci, který jsem předložil v roce 2005, pracujeme na typickém evropském přístupu k integraci, který je nyní jasně rozpoznatelný.“

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla dodal: „Evropský trh práce bude nutně potřebovat více přistěhovalců. Nemáme na vybranou mezi budoucí Evropou s imigrací a budoucností bez ní. Ve skutečnosti jde o to, zda se nám úspěšně podaří integrovat jak přistěhovalce současné, tak i budoucí – tedy zařadit je nejen do pracovního procesu, ale i do všech oblastí společnosti.“

V lednu 2006 byl počet státních příslušníků třetích zemí s bydlištěm v EU 18,5 milionu, tj. 3,8 % z celkového počtu obyvatel téměř 493 milionů. Přistěhovalectví je stále hlavním prvkem demografického růstu EU a ve většině členských států je zaznamenávána pozitivní čistá migrace. Čistá migrace, která se v průběhu takřka celých devadesátých let 20. století pohybovala v rozmezí mezi 0,5 a 1 milionem za rok, vzrostla od roku 2002 na úrovně v rozmezí mezi 1,5 a 2 miliony.

První výroční zpráva byla zveřejněna v červenci roku 2004 a druhá v červnu 2006. Třetí výroční zpráva informuje o stavu vytváření rámce EU pro integraci státních příslušníků třetích zemí k červnu 2007. Komise navíc v této zprávě oznamuje svůj závazek předložit nové iniciativy směřující k dalšímu vývoji tohoto rámce. Jedná se zde o prozkoumání toho, jak mohou účast a občanství působit ve prospěch integračního procesu a podporovat rozvoj společných ukazatelů a údajů, které by mohly členské státy dobrovolně používat za účelem hodnocení výsledků integračních politik.

Příloha „Souhrnná zpráva o integračních politikách v EU-27“, vypracovaná ve spolupráci s vnitrostátními kontaktními místy pro integraci, podává konkrétní informace o různých dimenzích integračního procesu ve členských státech za kalendářní rok 2005 a první pololetí roku 2006.

Třetí výroční zpráva o migraci a integraci bude předmětem jednání konference na vysoké úrovni týkající se legálního přistěhovalectví, kterou uspořádá Portugalsko v rámci svého předsednictví ve dnech 13. – 14. září.

Další informace:

Společný rámec pro integraci státních příslušníků třetích zemí:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/integration/fsj_immigration_integration_en.htm

Další informace o činnostech místopředsedy Frattiniho naleznete na jeho webových stránkách:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar