Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1295

V Bruselu dne 11. září 2007

Prozatímní předpovědi EU: Odhad růstu na rok 2007 mírně upraven, vyšší riziko poklesu

Komise na základě aktualizace údajů pro sedm největších členských států Evropské unie odhaduje hospodářský růst v roce 2007 na 2,8 % pro celou EU a 2,5 % pro země eurozóny. Oproti jarnímu odhadu to představuje snížení o 0,1 procentního bodu. Očekává se, že hospodářský růst v Evropě bude i nadále mít pevný základ a bude využívat příznivé stabilní situace v celosvětovém měřítku. V důsledku nedávného otřesu se však v souvislosti s ním jednoznačně zvýšilo riziko poklesu. Pokud jde o inflaci, za rok 2007 v důsledku vyšších cen surovin zřejmě vzroste o 2,2 % v EU a v eurozóně o 2,0 % (nárůst 0,1 procentního bodu ve srovnání s jarním odhadem).

„Díky pevnému ekonomickému základu evropské hospodářství snáze ustojí současný finanční otřes. Vyšší rizika spojená s tímto odhadem jsou však impulzem k tomu, aby v zájmu posílení odolnosti hospodářství vlády nepolevovaly v reformě a konsolidaci rozpočtu,“ zdůraznil Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti.

Podle prozatímní prognózy generálního ředitelství Komise pro hospodářské a měnové záležitosti má hospodářský růst letos dosáhnout 2,8 % v EU a 2,5 % v eurozóně, což představuje snížení o 0,1 % procentního bodu vzhledem k jarní prognóze, zejména v důsledku druhého čtvrtletí, v němž bylo dosaženo slabších výsledků, než se očekávalo.

Prognóza vychází z aktualizace odhadu růstu reálného HDP a inflace ve Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Španělsku a Spojeném království (viz tabulky níže). Těchto sedm zemí společně představuje více než 80 % HDP EU.

Z celosvětového hlediska zůstává situace příznivá navzdory otřesům

Rok 2007 začal pro evropské ekonomiky dobře, především díky masivním investicím dosáhl růst HDP v mezičtvrtletním srovnání jak v eurozóně, tak v EU 0,7 %. Ve druhém čtvrtletí byl růst reálného HDP mírný, o 0,3 % v eurozóně (0,5 % v EU). Hodnoty ze slabšího druhého čtvrtletí je třeba vykládat opatrně. Tyto čtvrtletní údaje odrážejí neobvykle mírnou zimu z prvního čtvrtletí, která měla dopad na investice ve stavebnictví, a horší počasí posléze, které se projevilo zpomalením růstu ve druhém čtvrtletí. Mohou však také ukazovat, že vrchol příznivého vývoje růstu nastal již během loňska, a takový vývoj by mohl dopad nedávného otřesu na finančních trzích ještě posílit.

Otřes způsobily problémy, k nimž během léta došlo na americkém trhu hypoték pro vypůjčovatele s nízkou bonitou (tzv. sub-prime hypotéky) a které vedly k mimořádnému přecenění rizik na celosvětových trzích s aktivy. V důsledku nejistoty ohledně vzniklých ztrát nastala averze k riziku, diferenciace firemních obligací se zvýšila a na některých trzích se rovněž objevil nedostatek likvidity a větší kolísání.

Jelikož bylo před tímto otřesem celosvětové hospodářství i jednotlivé evropské ekonomiky obecně v dobrém stavu, měly by být schopny se s ním vyrovnat, alespoň pokud tento otřes brzo odezní. Současné předpoklady hovoří o tom, že hospodářství v celosvětovém měřítku poroste v roce 2007 dokonce o něco rychleji, než se očekávalo v jarní prognóze, jelikož nově se rozvíjející ekonomiky, zvláště Čína, převáží oslabený růst USA. Nicméně v důsledku nedávného neklidu na trzích se bilance rizika vychýlila směrem k poklesu. Platí to zejména pro USA, kde rapidně poklesla poptávka v odvětví bytové výstavby.

Vzhledem k těmto skutečnostem z aktualizace údajů pro sedm největších ekonomik EU vyplývá, že pozitivní výhled, který nastínila jarní prognóza, nadále platí. Je to dáno několika činiteli: Celosvětová hospodářská situace je stále poměrně příznivá; růst v prvním čtvrtletí byl vyšší než se očekávalo; základy jsou stále pevné; výsledky průzkumů jsou v poslední době poněkud horší, ale stále mají vysoké hodnoty; lepší situace na trhu práce by měla podpořit soukromou spotřebu.

V eurozóně i EU celkově by k růstu HDP měla i nadále přispívat domácí poptávka, přičemž produkci by měla hnát kupředu osobní spotřeba. Tomu by napovídaly znaky trvalého zlepšování situace na evropských pracovních trzích, zejména německém. Míra nezaměstnanosti, která v EU i v eurozóně během léta klesla pod 7 %, se dostává na úrovně, kterých jsme nebyli svědky od začátku osmdesátých let.

V delším výhledu aktualizace odhadu na rok 2007 dává tušit, že růst v roce 2008 bude poněkud nižší, než předpovídala jarní prognóza, a že existuje riziko, že dopad neklidu na finančních trzích se projeví právě v příštím roce.

Mírné zvýšení inflace v důsledku rostoucích cen surovin

Inflace se v dosavadním průběhu roku 2007 držela nízko díky zásadním příznivým účinkům cen energií. Inflace spotřebitelských cen dosáhla v eurozóně v první polovině roku 2007 1,9 %, což je v podstatě v souladu s jarní prognózou, a oproti loňskému roku se snižuje. Hlavní inflace oproti tomu od prosince 2006 do července 2007 vzrostla o 0,3 % procentního bodu. Tento nárůst má pravděpodobně nejvíc co do činění se zvýšením DPH v Německu.

Odhady inflace spotřebitelských cen na rok 2007 byly upraveny přibližně o 0,1 procentního bodu směrem vzhůru v obou případech: na 2,2 % v EU[1] a 2,0 v eurozóně. Toto zvýšení je způsobeno zejména inflací ve druhém čtvrtletí, která byla vyšší, než se očekávalo, a předpokládaným dopadem nárůstu cen surovin ke konci tohoto roku. Např. z vývoje na termínových trzích vyplývá, že průměrná cena ropy Brent se na rok 2007 odhaduje na 68 USD za barel, tzn. o 1¾ více, než předpokládala jarní prognóza.

Nicméně vyšší produktivita práce a silná mezinárodní cenová konkurenci by měly přispět k tomu, aby se inflace udržela v přijatelných mezích. Jelikož přísnější finanční podmínky začínají tlumit další růst HDP, je pravděpodobné, že se domácí inflační tlaky omezí.

Posouzení rizik

Následkem událostí od jara letošního roku se u předpovědí pro druhé pololetí roku 2007 i pro rok 2008 zvyšuje riziko poklesu, zejména pokud jde o hospodářství USA a nové přecenění rizik na finančních trzích.

To znamená, že vývoj rizik se pro zbytek letošního roku přesouvá na stranu poklesu.
Podrobnosti lze nalézt na této adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/activities_keyindicatorsforecasts_en.htm
[ ]


[1] Inflace v EU byla upravena směrem vzhůru o 0,07 procentního bodu, v důsledku zaokrouhlení to však v nové prognóze není patrné.


Side Bar