Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Bruxelles, 5 septembrie 2007

Comisia doreşte să dezvolte gradul de implicare a tinerilor în societate

Din pricina accelerării procesului de îmbătrânire a populaţiei europene şi a diminuării populaţiei active tinere, Uniunea Europeană se va sprijini din ce în ce mai mult pe tânăra generaţie. Conform unui document de analiză al Comisiei care a fost prezentat în cursul zilei de azi, tinerii sunt adesea insuficient pregătiţi să îşi asume această responsabilitate. Unul din şase tineri europeni abandonează studiile de la o vârstă fragedă şi 4,6 milioane de tineri între 15 şi 24 de ani sunt şomeri. Documentul prezentat de Comisie subliniază necesitatea ca, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, să se investească mai mult şi de la o vârstă mai fragedă în educaţia şi sănătatea tinerilor şi să fie facilitată tranziţia de la mediul educaţional la cel profesional. Acesta subliniază, de asemenea, importanţa creşterii gradului de implicare a tinerilor în viaţa civică, precum şi în societate, în general.

„Deoarece milioane de tineri europeni îşi reiau studiile odată cu începutul noului an şcolar, trebuie să ne dublăm eforturile în vederea creării unor condiţii optime pentru ca tinerii să îşi poată dezvolta competenţele şi participa mai activ în cadrul societăţii. Tinerii trebuie să aibă sentimentul că deţin cu adevărat un rol în cadrul societăţii”, a declarat Ján Figel', Comisarul European pentru Educaţie, Formare Profesională, Cultură şi Tineret.

Vladimír Špidla, Comisarul European pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitatea de Şanse a declarat: „Trebuie să rezolvăm situaţia paradoxală în care se află Uniunea Europeană care se confruntă, pe de o parte, cu o penurie a forţei de muncă şi pe de altă parte, cu un număr prea mare de şomeri tineri – procentul acestora din urmă fiind de două ori mai mare decât rata globală a şomajului din Uniunea Europeană.” Domnia sa a adăugat: „trebuie să acordăm o atenţie sporită creării unei societăţi inclusive, în cadrul căreia niciun copil sau persoană tânără să nu fie trecuţi cu vederea.”

Provocările cu care se confruntă tinerii în procesul de creştere au devenit mai complexe decât cele cu care se confrunta generaţia părinţilor acestora. Tranziţia de la mediul educaţional la cel profesional este complicată. Jumătate din profesiile actuale necesită calificări înalte, iar altele solicită competenţe mult mai variate decât cele solicitate în trecut. Aproximativ un sfert dintre tinerii europeni nu deţin competenţele şi aptitudinile solicitate pe piaţa muncii. La ora actuală, în multe state membre, unul din trei tineri este încă şomer la un an după terminarea studiilor.

Perspectivele oferite de educaţie şi cele privind ocuparea unui loc de muncă trebuie să fie îmbunătăţite. În acelaşi timp, activităţile de voluntariat sunt importante în vederea asigurării implicării active a tinerilor în societate. O cooperare optimă, precum şi schimbul de bune practici pot contribui la dezvoltarea acestui tip de activităţi. Un sondaj Eurobarometru recent a arătat faptul că 74% dintre tineri consideră că programele bazate pe voluntariat reprezintă o bună modalitate de a spori gradul de participare a tinerilor în cadrul societăţii.

Comisia a subliniat în documentul prezentat astăzi, în mod special, necesitatea de a se investi în tineri mai mult şi de la o vârstă cât mai fragedă – nu numai din punct de vedere financiar, dar şi din punct de vedere politic şi social, prin intermediul familiei, al ONG-urilor, al profesorilor şi al angajatorilor. Dezvoltarea unor strategii orizontale adresate tinerilor trebuie să reprezinte o prioritate – atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional – acoperind o gamă variată de domenii de acţiune precum: educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate, întreprinderi, cultură, tineret şi sport. Comisia a solicitat, de asemenea, statelor membre să intensifice eforturile depuse prin:

• Reducerea ratei abandonului şcolar şi asigurarea la o scară mai largă a învăţământului de nivel primar – începând cu copiii din zonele defavorizate şi elaborând măsurile necesare pentru prevenirea abandonului şcolar;

• Abordarea problemelor legate de tineret în cadrul strategiei europene pentru creştere şi locuri de muncă prin intermediul strategiilor de „flexicuritate” care vizează tinerii şi care îmbunătăţesc perspectivele celor intraţi recent pe piaţa forţei de muncă;

• Crearea unor legături mai strânse între educaţie şi întreprinderi şi sporirea gradului de mobilitate. În acest sens, lansarea iniţiativei pilot a Comisiei intitulată „Primul tău loc de muncă în străinătate” pentru promovarea mobilităţii lucrătorilor în Uniunea Europeană va face parte integrantă din „Zilele europene ale locurilor de muncă” din anul 2007;

• Implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor şi în evaluarea politicilor care vizează tineretul prin consolidarea parteneriatelor existente între tineri, organizaţiile pentru tineret şi instituţiile Uniunii Europene. Acest obiectiv ar putea fi exprimat şi confirmat sub forma unei declaraţii a Uniunii Europene şi a statelor membre privind dezvoltarea oportunităţilor oferite tinerilor, obţinând din partea acestora o participare a activă.

Comunicarea conţine alte propuneri concrete:

• Pregătirea unui raport al Uniunii Europene referitor la tineret o dată la trei ani, cu participarea tinerilor. Acesta ar trebui să descrie şi să analizeze situaţia tinerilor în Europa, să favorizeze o mai bună înţelegere a problemelor specifice şi să intensifice cooperarea transversală.

• Iniţiativa privind o Cartă europeană a calităţii pentru stagii în 2008, în vederea promovării stagiilor şi a combaterii abuzurilor.

• O nouă strategie în domeniul sănătăţii care să sprijine acţiunile specifice pentru tineret şi care este în prezent în curs de pregătire

• Consultările şi evaluarea impactului cu privire la activităţile de voluntariat, în vederea pregătirii unei iniţiative viitoare care vizează înlăturarea obstacolelor şi o mai bună recunoaştere a competenţelor dobândite prin voluntariat.

  • Analiza practicilor la nivel naţional cu privire la accesul tinerilor la cultură, în vederea facilitării acestuia.

Comunicarea prezentată astăzi este însoţită de două lucrări ale Comisiei referitoare la încadrarea în muncă a tinerilor şi la participarea acestora la activităţile de voluntariat. Documentul privind ocuparea forţei de muncă furnizează, pentru prima dată, o analiză a situaţiei încadrării în muncă a tinerilor între 15 şi 30 de ani din statele membre ale UE-27 şi cuprinde în anexă date statistice amănunţite. Cel de-al doilea raport reprezintă o trecere în revistă analitică a politicilor naţionale privind activităţile de voluntariat la care participă tinerii, fiind elaborat pe baza rapoartelor transmise de către statele membre.

Comunicarea a fost elaborată în urma consultării Comisiei cu Forumul European al Tineretului şi va fi utilizată drept bază pentru viitoarele activităţi de dezvoltare a procesului de coordonare a politicii pentru tineret din Uniunea Europeană. Comisarii Figel' şi Špidla vor prezenta tinerilor documentul la data de 16 septembrie, în cadrul unui eveniment dedicat în mare parte acestei iniţiative şi care va avea loc la Lisabona.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi:

http://ec.europa.eu/youth/
Context:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy
Studiu tematic privind măsurile politice care vizează tinerii din categoriile defavorizate:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
Observatorul european pentru ocuparea forţei de muncă – Raportul din toamna anului 2005 privind încadrarea în muncă a tinerilor:

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar