Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Brüsszel, 2007. szeptember 5.

A Bizottság célja, hogy jobban integrálja a fiatalokat a társadalomba

Mivel Európa népessége egyre gyorsabban öregszik és a fiatal munkavállalói populáció pedig zsugorodik, az Unió egyre növekvő mértékben rá van utalva a fiatalabb generációkra. A Bizottság ma bemutatott elemzése szerint a fiatalok gyakran nem mutatkoznak elegendően felkészültnek e felelősség felvállalásához. Minden hatodik európai idő előtt félbehagyja iskolai tanulmányait, és a 15–24 éves korosztályból 4,6 millióan munkanélküliek. Az elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy mind uniós, mind nemzeti szinten többet – és minél korábban – kell fordítani a fiatalok oktatására és egészségügyi ellátására, hogy könnyebbé tegyük számukra az iskolapadból a munka világába való átmenetet. A dokumentum kiemeli annak fontosságát is, hogy a fiatalokat mind a civil társadalom életébe, mind a társadalom egészébe jobban be kell vonni.

– Mivel az új tanév kezdetén több millió fiatal európai tér vissza valamilyen oktatási intézménybe, meg kell kettőznünk erőfeszítéseinket, hogy jobb feltételeket teremtsünk számukra készségeik továbbfejlesztésére és a társadalmi életben való aktívabb részvételre. Éreztetnünk kell a fiatalokkal, hogy valódi szerepük van a társadalomban – jelentette ki Ján Figel', az oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős biztos.

Vladimir Špidla, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős biztos kifejtette: – Meg kell küzdenünk azzal az ellentmondásos helyzettel, hogy az EU egyrészt munkaerőhiányban szenved, másrészt pedig nagyon magas a munkanélküliség a fiatalok körében, kétszerese az uniós összátlagnak. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a befogadó társadalom megteremtésére, amelyben minden gyermeknek és fiatalnak helye van – tette hozzá.

Sokkal összetettebbekké váltak azok a kihívások, amelyekkel manapság a felnövekvő ifjúságnak szembe kell nézni, mint szüleik fiatalsága idején. Az iskola és a munka világa közötti átmenet nehezebbé vált. A mai álláslehetőségek fele felsőfokú végzettséget igényel, és a többihez is sokkal szerteágazóbb készségekre van szükség, mint a múltban. Az európai fiatalok mintegy egynegyedének nincsenek meg a megfelelő készségei és képességei ahhoz, hogy csatlakozzon a munkaerőpiachoz. Számos tagállamban minden harmadik fiatal még mindig munkanélküli egy évvel azután, hogy kikerült az oktatási rendszerből.

Fejleszteni kell az oktatási és munkavállalási lehetőségeket. Ugyanakkor az önkéntes alapon végzett tevékenységek is fontos szerepet játszanak abban, hogy a fiatalokat aktívabb szerepvállalásra késztessük a társadalmi életben. A bevált gyakorlatok cseréje és a fokozottabb együttműködés hasznos lehet az ilyen tevékenységek kifejlesztéséhez. Az Eurobarometer által nemrég végzett felmérés szerint a fiatalok 74%-a úgy véli, hogy az önkéntes programok jó lehetőséget kínálnak számukra a társadalmi életben vállalt szerepük növelésére.

A Bizottság ma főként azt emelte ki, hogy többet kell fordítani a fiatalokra, és minél korábban – nem csupán anyagi értelemben, hanem politikai és társadalmi szempontból is, a családokon, a nem kormányzati szervezeteken, a tanárokon és munkaadókon keresztül. Mind uniós, mind nemzeti szinten kiemelt fontosságú kérdésként kell kezelni a fiatalokra irányuló, átfogó stratégiákat, melyeknek számos politikai területre ki kell terjedniük, mint például az oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, vállalkozáspolitika, kultúra, ifjúság és sport. A Bizottság ezenkívül felszólította a tagállamokat, hogy fokozott energiát fordítsanak az alábbi területekre:

• szorítsák vissza a korai iskolaelhagyást, viszont korábban vonják be a gyerekeket az iskolai oktatásba - a hátrányosabb helyzetű térségekben élő gyerekekkel és a korai iskolaelhagyást megelőző kiegészítő intézkedések kidolgozásával kezdve;

• az EU növekedési és munkahely-teremtési stratégiájában térjenek ki a fiatalok problémáira is, mégpedig olyan stratégiákkal, amelyek a rugalmasságra és a biztonságra való törekvés megfelelő mértéke mellett arra törekszenek, hogy növeljék a pályakezdő fiatalok esélyeit a munkaerőpiacon;

• Törekedjenek jobb kapcsolatok teremtésére az oktatás és az üzleti világ között, és növeljék a mobilitást. Ebben a szellemben a 2007-es Európai foglalkoztatási napok során a Bizottság el fogja indítani az Unión belüli munkavállalói mobilitás ösztönzésére hivatott, „Az első külföldi munkád” című kísérleti kezdeményezését.

• Vonják be jobban a fiatalokat a döntéshozatali folyamatokba és a fiatalokra irányuló politikai kezdeményezések értékelésébe, mégpedig a fiatalok, szervezeteik és az uniós intézmények között meglévő kapcsolatok erősítése által. Ez utóbbit egy az EU és a tagállamok közötti nyilatkozatban fejtenék ki és erősítenék meg, melynek az lenne a célja, hogy a fiatalok számára jobb lehetőségeket teremtsen, akik viszont aktív szerepvállalásra kötelezik magukat e folyamatban.

A közlemény számos más konkrét javaslatot is magában foglal:

• a fiatalok részvételével készüljön háromévente jelentés a fiatalok helyzetéről; e jelentés leírná és elemezné a fiatalok helyzetét Európában, szélesebb körök számára érthetőbbé tenné a fiatalok problémáit, valamint elmélyítené a transzverzális együttműködést;

  • a 2008-as Európai Gyakornoki Program Minőségi Chartájára irányuló kezdeményezés, amely a gyakornokság intézményét népszerűsíteni, a visszaéléseket pedig visszaszorítani hivatott;

• a jelenleg kidolgozás alatt álló új egészségügyi stratégia, amely fiatalok számára készült programokat támogat;

• konzultáció és hatástanulmány végzése az önkéntes tevékenységekkel kapcsolatban egy további kezdeményezést előkészítendő, amely az akadályok elhárítására és az önkéntes szolgálat során szerzett készségek jobb elismertetésére irányul;

• az egyes tagállamok arra irányuló gyakorlatainak elemzése, hogy miképp biztosítják a fiatalok hozzáférését a kultúrához (azzal a céllal, hogy javítsuk e hozzáférést).

A mai közleményt a Bizottság két további dokumentummal egészítette ki, melyek témája a fiatalok foglalkoztatottsága és önkéntes alapon végzett tevékenységeik. Az előbbi az első olyan dokumentum, amely elemzi a 27 uniós tagállam 15–30 éves korosztályának foglalkoztatási helyzetét; melléklete részletes statisztikákat is tartalmaz. A második jelentés pedig a tagállamoktól kapott beszámolók alapján elemző áttekintést ad a fiatalok önkéntes szolgálatával foglalkozó nemzeti politikákról.

A közlemény merít azon konzultáció eredményeiből is, melyet a Bizottság folytatott az Európai Ifjúsági Fórummal, és alapul fog szolgálni az ifjúságpolitika koordinációjának jövőbeli fejleményei terén az Unióban. A dokumentumot Figel' és Špidla biztos szeptember 16-án mutatja be a fiataloknak egy Lisszabonban megrendezésre kerülő ifjúsági rendezvényen, amelyet nagyrészt ennek a kezdeményezésnek szentelnek.
További információk:

http://ec.europa.eu/youth/
Háttér-információ:


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyA hátrányos helyzetű fiatalokkal kapcsolatos politikai intézkedésekről szóló tanulmány:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
Az Európai Foglalkoztatási Megfigyelőközpont 2005-ös őszi jelentése a fiatalok foglalkoztatottsági helyzetéről:

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar