Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Bruselj, 1. februarja 2007

Pregled notranjega trga: najboljši rezultati doslej

Nedavni pregled notranjega trga, ki ga je izvedla Evropska komisija, je pokazal, da so države članice pri prenosu dogovorjenih predpisov notranjega trga v svoje zakonodaje najuspešnejše doslej. V povprečju le 1,2 % direktiv o notranjem trgu, za katere je rok za prenos potekel, še ni prenesenih v nacionalne zakonodaje, v primerjavi z 1,9 % julija 2006 (IP/06/1008). To pomeni, da je povprečni zaostanek prvič pod 1,5-odstotnim vmesnim ciljem, za katerega so se dogovorili voditelji držav leta 2001. Napredek je bil storjen v vseh državah članicah, izmed katerih jih je bilo 21 pod ali zelo blizu 1,5-odstotnega cilja. To je v veliki meri posledica nenehnih prizadevanj držav članic za izvajanje in izmenjavo najboljših praks, kot so bile določene v priporočilu Komisije iz leta 2004. Kljub temu pa države članice predpise notranjega trga prepogosto prenašajo in uporabljajo nepravilno: le osem držav članic je uspelo zmanjšati število postopkov za ugotavljanje kršitev, ki so bili uvedeni zoper nje. Celotno besedilo zadnjega poročila o napredku notranjega trga je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je dejal: „Vsem državam članicam čestitam za odličen rezultat. Za evropske potrošnike in podjetja je to čudovita novica, ki kaže, da lahko države članice z voljo cilje pravočasno dosežejo. Spodbujam jih k dosegi resničnega cilja – 0-odstotnega zaostanka – ter k pravilni in pošteni uporabi predpisov, h katerim so se zavezale.“

Izvajanje direktiv o notranjem trgu

 • Povprečni zaostanek pri prenosu direktiv, torej odstotek direktiv o notranjem trgu, ki jih države članice niso pravočasno prenesle v svoje nacionalne zakonodaje, je z 1,2 % za 25 držav članic znatno pod vmesnim ciljem 1,5 % in je najnižji doslej.
 • Brez izjeme so vse države članice svoj zaostanek zmanjšale.
 • Devetnajst držav članic je zaostanek zmanjšalo pod ali na 1,5-odstotni cilj, medtem ko morata dve državi članici (Belgija in Češka) za dosego cilja prenesti samo še eno direktivo.
 • Samo štiri države članice so znatno nad 1,5-odstotnim ciljem – Portugalska in Grčija, katerih zaostanek je približno dvakrat večji od povprečnega zaostanka EU, ter Luksemburg in Italija, v katerih je zaostanek še vedno velik, vendar pa sta v zadnjih šestih mesecih storila velik napredek.
 • Prvo mesto si delita Danska in Litva: do 0-odstotnega zaostanka morata prenesti samo še pet direktiv.
 • Ob napredku vseh držav članic so najbolj napredovali Italija, Luksemburg in Češka.

 • Glede direktiv, ki jih je treba prenesti v naslednjih šestih mesecih, se zdijo najbolje pripravljeni Luksemburg, Belgija in Ciper, saj so veliko število navedenih direktiv že prenesli. Portugalska in Italija pa morata ob že tako velikem zaostanku pri prenosu šele sprejeti pomembnejše ukrepe glede navedenih direktiv.
 • Odlični splošni rezultati so v veliki meri posledica nenehnih prizadevanj držav članic za izvajanje priporočila Komisije iz leta 2004 o prenosu direktiv o notranjem trgu, ki je priskrbelo skupek najboljših praks držav članic s priporočilom ostalim državam članicam za podobne ureditve.

Kršitve

 • Nepravilna prenos in uporaba predpisov notranjega trga še naprej ostajata problem. Proti Italiji je uvedenih več kot trikratno „povprečje“ postopkov za ugotavljanje kršitev za nepravilen prenos ali uporabo predpisov notranjega trga. Visoko nad povprečjem so tudi Španija, Francija, Grčija, Nemčija, Portugalska in Belgija.
 • Med državami članicami EU-10 je zaskrbljujoč velik porast postopkov za ugotavljanje kršitev proti Poljski. Število postopkov za ugotavljanje kršitev proti Poljski je več kot dvakrat višje od povprečja v novih državah članicah.
 • Po sektorjih je skoraj polovica postopkov za ugotavljanje kršitev uvedena v sektorjih okolja, prometa in energetike, obdavčenja in carinske unije.
 • Med državami članicami EU-15 skušata Luksemburg in Danska najhitreje razrešiti postopke za ugotavljanje kršitev. Tudi Grčija in Portugalska hitro rešujeta postopke za ugotavljanje kršitev, vendar je primerov kršitev veliko več kot za Luksemburg in Dansko.

Prednosti notranjega trga in pomembnost izvajanja

Notranji trg igra ključno vlogo pri uresničevanju cilja EU, ki je doseganje večje rasti in novih delovnih mest. Ustvaril je milijone delovnih mest in porast blaginje v višini več milijard eurov. Z učinkovitejšo dodelitvijo virov in večjimi možnostmi trgovanja podjetij nudi državljanom EU široko izbiro kakovostnega blaga in storitev ter večjo svobodo pri potovanjih, delu, študiju in življenju v drugih državah EU. Vendar lahko notranji trg doseže svoje popolne možnosti samo, če se zakonodaja, dogovorjena na evropski ravni, učinkovito izvaja in uporablja v vseh državah članicah.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar