Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Bruxelles, 1 februarie 2007

Tablou de bord al pieţei interne: cele mai bune rezultate înregistrate până în prezent

În conformitate cu ultimul tablou de bord al pieţei interne realizat de Comisia Europeană, statele membre înregistrează, în prezent, cele mai bune rezultate obţinute vreodată în privinţa transpunerii normelor acceptate ale pieţei interne în legislaţia naţională. În medie, numai 1,2% din directivele privind piaţa internă al căror termen de punere în aplicare a expirat nu au fost încă transpuse în legislaţia naţională, faţă de 1,9% în iulie 2006 (IP/06/1008). Aceasta înseamnă că, pentru prima dată, deficitul mediu se află sub obiectivul intermediar de 1,5% convenit de şefii de stat în 2001. Toate statele membre au înregistrat progrese; 21 dintre acestea se situează fie sub fie foarte aproape de obiectivul de 1,5%. Aceasta se datorează, în mare parte, eforturilor continue ale statelor membre de a pune în aplicare şi de a face schimb de cele mai bune practici, astfel cum se indică într-o recomandare a Comisiei din 2004. Cu toate acestea, mult prea des, statele membre nu transpun şi nu aplică normele pieţei interne în mod corect: numai opt state membre au reuşit să reducă numărul procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar iniţiate împotriva lor. Textul complet al celui mai recent tablou de bord al pieţei interne este disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Charlie McCreevy, comisarul pentru Piaţa internă şi servicii, a declarat: „Felicit toate statele membre pentru acest rezultat excepţional. Este o veste îmbucurătoare pentru consumatorii şi pentru întreprinderile din Europa, care arată că, dacă există voinţă, statele membre pot oferi la timp rezultatele aşteptate. Le încurajez, acum, să-şi continue eforturile pentru a atinge obiectivul real – deficitul zero – şi să se asigure că aplică normele pe care s-au obligat să le respecte în mod corect şi imparţial.”

Punerea în aplicare a directivelor privind piaţa internă

 • Situându-se la 1,2%, deficitul mediu de transpunere – procentul de directive privind piaţa internă care nu au fost transpuse la timp în legislaţia naţională - pentru cele 25 de state membre este cu mult sub obiectivul intermediar de 1,5% şi este mai mic decât orice alt rezultat înregistrat vreodată.
 • Toate statele membre, fără excepţie, şi-au redus întârzierile.
 • 19 state membre se află sub ori au atins obiectivul de 1,5%, în timp ce două state membre (Belgia şi Republica Cehă) sunt în întârziere cu numai o singură directivă;
 • Numai patru state membre se află cu mult deasupra obiectivului de 1,5% - Portugalia şi Grecia, al căror deficit este aproape dublu faţă de deficitul mediu european, şi Luxemburgul şi Italia, ale căror rezultate sunt încă slabe, dar care au progresat foarte mult în ultimele şase luni.
 • Danemarca şi Letonia ocupă primul loc: mai trebuie să transpună doar cinci directive pentru a atinge deficitul de 0%.
 • În timp ce toate statele membre au înregistrat progrese, Italia, Luxemburgul şi Republica Cehă sunt cele care au realizat, de departe, cele mai mari progrese.
 • În ceea ce priveşte directivele care trebuie să fie transpuse în următoarele şase luni, Luxemburgul, Belgia şi Ciprul par să fie cel mai bine pregătite: ele au transpus deja un număr important din aceste directive. Cu toate acestea, în ciuda deficitului lor de transpunere încă foarte substanţial, Portugalia şi Italia trebuie să continue adoptarea de măsuri relevante în privinţa acestor directive.
 • Aceste rezultate globale excelente se datorează, în mare parte, eforturilor continue ale statelor membre de punere în aplicare a recomandării din 2004 privind transpunerea directivelor pieţei interne, care conţinea un „set de instrumente” de bune practici utilizate de statele membre şi recomanda celorlalte state membre să pună în aplicare măsuri similare.

Încălcări

 • Transpunerea şi aplicarea incorectă a normelor pieţei interne continuă să reprezinte o problemă. Italia înregistrează de cel puţin trei ori „media” de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar în ceea ce priveşte transpunerea sau aplicarea incorectă a normelor pieţei interne. Spania, Franţa, Grecia, Germania, Portugalia şi Belgia se situează şi ele cu mult deasupra mediei.
 • Printre statele membre ale UE-10, creşterea considerabilă a numărului de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar în ultimul an împotriva Poloniei reprezintă o evoluţie alarmantă. În prezent, Polonia înregistrează de cel puţin două ori mai multe proceduri de încălcare a dreptului comunitar decât media din noile state membre.
 • Defalcate pe sectoare, încălcările dispoziţiilor privind mediul, transportul şi energia, fiscalitatea şi uniunea vamală, reprezintă aproape jumătate din toate cazurile de încălcare a dreptului comunitar.
 • Printre statele membre ale UE-15, Luxemburgul şi Danemarca fac cele mai multe eforturi în încercarea de a rezolva rapid procedurile privind încălcarea dreptului comunitar. Grecia şi Portugalia rezolvă şi ele cu rapiditate procedurile privind încălcarea dreptului comunitar, însă ambele au un număr mai mare de astfel de cazuri decât Luxemburgul şi Danemarca.

Avantajele pieţei interne şi importanţa transpunerii legislaţiei

Piaţa internă joacă un rol-cheie în îndeplinirea obiectivelor UE de accelerare a creşterii economice şi a creării de locuri de muncă. Aceasta a permis crearea a milioane de locuri de muncă şi câştiguri de miliarde de euro. Ea oferă cetăţenilor UE o paletă mai largă de bunuri şi servicii de calitate precum şi mai multă libertate de a călători, a lucra, a studia şi a trăi în alte ţări ale UE. De asemenea, piaţa internă încurajează o alocare mai eficientă a resurselor şi pune la dispoziţia întreprinderilor mai multe oportunităţi comerciale. Însă piaţa internă îşi poate atinge pe deplin potenţialul doar dacă legislaţia adoptată la nivel european este transpusă şi aplicată în mod eficient de toate statele membre.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar