Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Bruksela, dnia 1 lutego 2007 r.

Tabela wyników rynku wewnętrznego: najlepsze rezultaty w historii

Według najnowszej tabeli wyników rynku wewnętrznego opracowanej przez Komisję, państwa członkowskie jeszcze nigdy nie radziły sobie tak dobrze z wprowadzaniem zasad rynku wewnętrznego do prawa krajowego. Wdrożenia do prawa krajowego nie dokonano do tej pory średnio w stosunku do zaledwie 1,2 % dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego, dla których minął termin takiej transpozycji, w porównaniu do 1,9 % w lipcu 2006 r. (IP/06/1008). Oznacza to, że po raz pierwszy średni deficyt jest poniżej uzgodnionego przez szefów państw w 2001 r. tymczasowego celu wynoszącego 1,5 %. Postępy poczyniły wszystkie państwa członkowskie, a 21 zeszło poniżej albo jest bardzo blisko celu 1,5 %. W dużej mierze wynika to stąd, że zgodnie z zaleceniem Komisji z 2004 r. państwa członkowskie nieustannie starają się wdrażać i wymieniać najlepsze rozwiązania. Mimo to państwa członkowskie zbyt często błędnie transponują i stosują zasady rynku wewnętrznego: tylko ośmiu państwom członkowskim udało się zmniejszyć liczbę wszczynanych przeciw nim postępowań w sprawie naruszenia przepisów. Pełna treść ostatniej „tablicy wyników rynku wewnętrznego” znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Gratuluję wszystkim państwom członkowskim tego doskonałego wyniku. To wspaniała wiadomość dla konsumentów i przedsiębiorstw w Europie, która dodatkowo pokazuje, że państwa członkowskie potrafią terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań, jeśli jest taka wola. Zachęcam je do wzmożonych wysiłków w kierunku osiągnięcia prawdziwego celu, jakim jest zerowy deficyt, i do zapewnienia prawidłowego i rzetelnego stosowania przyjętych reguł.

Wdrożenie dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego

 • Średni deficyt transpozycji, czyli odsetek dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, które nie zostały terminowo wdrożone do prawa krajowego w 25 państwach członkowskich, wynosi 1,2 %, czyli jest najniższy w historii i znacząco niższy niż cel tymczasowy wynoszący 1,5 %.
 • Wszystkie bez wyjątku państwa członkowskie zniwelowały swoje zaległości.
 • 19 państw członkowskich osiągnęło cel 1,5 % lub zeszło poniżej niego, natomiast dwóm państwom członkowskim (Belgii i Republice Czeskiej) brakuje do jego osiągnięcia tylko po jednej dyrektywie;
 • Zaledwie cztery państwa członkowskie są znacząco powyżej celu 1,5 %; są to Portugalia i Grecja, których deficyt jest w przybliżeniu dwukrotnie wyższy niż unijna średnia, oraz Luksemburg i Włochy, których wyniki nadal są słabe, chociaż w ciągu ostatniego półrocza oba te państwa poczyniły znaczne postępy.
 • Dania i Litwa zajmują razem pierwsze miejsce: obu tym państwo brakuje zaledwie pięciu dyrektyw do osiągnięcia zerowego deficytu.

 • Postępy odnotowano we wszystkich państwach członkowskich, jednak największe we Włoszech, Luksemburgu i Republice Czeskiej.
 • Jeśli chodzi o dyrektywy, których transpozycja ma nastąpić w nadchodzącym półroczu, najlepiej przygotowane do tego wydają się Luksemburg, Belgia i Cypr: państwa te przetransponowały już wiele z tych dyrektyw. Z drugiej strony Portugalia i Włochy nie podjęły jeszcze znaczących działań w odniesieniu do tych dyrektyw, mimo że państwa te mają znaczny deficyt transpozycji.
 • Bardzo dobre ogólne wyniki należy w dużej mierze przypisać nieustającym wysiłkom państw członkowskich we wprowadzeniu w życie zalecenia z 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, które dostarczyło narzędzi w postaci sprawdzonych rozwiązań z poszczególnych państw członkowskich, i w którym pozostałym państwom członkowskim zalecono wprowadzenie u siebie podobnych rozwiązań.

Naruszenia przepisów

 • Problemem pozostaje nieprawidłowe transponowanie i stosowanie reguł rynku wewnętrznego. Przeciwko Włochom toczy się trzy razy więcej postępowań w sprawie naruszenia przepisów, dotyczących nieprawidłowej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania zasad rynku wewnętrznego, niż wynosi „średnia”. Dużo powyżej średniej znajdują się również Hiszpania, Francja, Grecja, Niemcy, Portugalia i Belgia.
 • W UE-10 niepokojącym sygnałem jest znaczny wzrost liczby postępowań w sprawie naruszenia przepisów wszczętych w ciągu ostatniego roku przeciwko Polsce. Obecnie przeciwko Polsce prowadzone jest dwukrotnie więcej postępowań niż wynosi średnia dla 10 nowych państw członkowskich.
 • W rozbiciu na poszczególne sektory blisko połowę wszystkich naruszeń stanowią przypadki z dziedziny ochrony środowiska, transportu i energii, oraz podatków i unii celnej.
 • Pośród państw UE-15 Luksemburg i Dania czynią największe starania w celu szybkiego rozstrzygania postępowań w sprawie naruszenia przepisów. Grecja i Portugalia również załatwiają te sprawy w szybkim tempie, jednak przeciwko obu tym krajom toczy się dużo więcej postępowań niż przeciwko Luksemburgowi i Danii.

Korzyści płynące z rynku wewnętrznego i znaczenie wdrażania przepisów

Rynek wewnętrzny odgrywa kluczową rolę w realizacji stojącego przed UE celu, jakim jest szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Przyniósł on zatrudnienie milionom osób i miliardy euro dobrobytu. Daje obywatelom UE szerszy wybór towarów i usług wysokiej jakości, a także swobodę podróżowania, pracy, uczenia się i mieszkania w pozostałych państwach UE, jednocześnie sprzyjając lepszemu przydziałowi zasobów i oferując przedsiębiorstwom większe możliwości handlowe. Jednak rynek wewnętrzny może osiągnąć swój pełny potencjał jedynie wtedy, gdy uzgodnione na poziomie europejskim prawodawstwo będzie skutecznie wdrażane i stosowane przez wszystkie państwa członkowskie.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar