Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Briselē, 2007. gada 1. februārī

Iekšējā tirgus izveides rezultātu apkopojums – labākais jebkad sasniegtais rezultāts

Saskaņā ar jaunāko Eiropas Komisijas iekšējā tirgus izveides rezultātu apkopojumu dalībvalstis sasniegušas līdz šim labākos rezultātus, ieviešot pieņemtos iekšējā tirgus noteikumus valsts tiesību aktos. Vidēji tikai 1,2 % no iekšējā tirgus direktīvām, kuru ieviešanas termiņš ir beidzies, šobrīd nav iestrādātas minētajos tiesību aktos (salīdzinoši 2006. gada jūlijā – 1,9 % (IP/06/1008)). Tas nozīmē, ka pirmo reizi šis vidējais deficīta rādītājs ir zemāks nekā 1,5% pagaidu mērķis, par ko vienojās valstu vadītāji 2001. gadā. Panākumi vērojami visās dalībvalstīs, no kurām 21 dalībvalsts rādītāji ir vai nu zemāki par 1,5 % vai ļoti tuvu šim mērķim. Lielākoties tas panākts, saskaņā ar Komisijas 2004. gada ieteikumu dalībvalstīs neatlaidīgi īstenojot centienus ieviest paraugpraksi un dalīties tajā ar citām dalībvalstīm. Tomēr pārāk bieži dalībvalstis transponē un piemēro iekšējā tirgus noteikumus nepareizi – tikai astoņas dalībvalstis spēja samazināt pret tām uzsākto pārkāpumu procedūru skaitu. Jaunāko iekšējā tirgus rezultātu apkopojuma pilns teksts ir pieejams
http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Čārlijs Makrīvijs (Charlie McCreevy) sacīja: „Es apsveicu visas dalībvalstis ar šiem lieliskajiem panākumiem. Tās ir labas ziņas Eiropas patērētājiem un uzņēmējiem un liecina, ka dalībvalstis tiešām spēj ievērot termiņus, ja vien pietiek apņēmības. Es aicinu šos centienus turpmāk vēl pastiprināt, lai sasniegtu patieso galamērķi – 0 % deficītu –, un nodrošināt, lai noteikumus, kurus tās apņemas ievērot, piemērotu pareizi un godprātīgi.”

Iekšējā tirgus direktīvu īstenošana

 • Vidējais transponēšanas deficīts 25 ES dalībvalstīs – iekšējā tirgus direktīvu procentuālā daļa, kas nav iestrādātas valsts tiesību aktos paredzētajā termiņā, – ir 1,2 %, kas ir krietni zemāks rādītājs nekā 1,5 % pagaidu mērķis un zemāks nekā jebkad sasniegts.
 • Pilnīgi visās dalībvalstīs ir samazināts vēl nepaveiktā darba apjoms.
 • 19 dalībvalstīs transponēšanas deficīts samazināts līdz 1,5% mērķim vai ir zemāks par to, savukārt divās dalībvalstīs (Beļģijā un Čehijā) mērķa sasniegšanai pietrūkst tikai vienas direktīvas.
 • Tikai četras dalībvalstis šo noteikto 1,5 % krietni pārsniedz – Portugālē un Grieķijā deficīts pārsniedz ES vidējo rādītāju gandrīz divkārt, un rezultāti kopumā joprojām nav pietiekami arī Luksemburgā un Itālijā, lai gan šo divu valstu panākumi pēdējā pusgadā ir bijuši ļoti labi.
 • Pirmajā vietā ierindojas Dānija un Lietuva – līdz 0 % sasniegšanai atlikušas vien piecas direktīvas.
 • Lai arī visas dalībvalstis ir virzījušās uz mērķi, vislabākās sekmes šajā ziņā vērojamas Itālijā, Luksemburgā un Čehijā.
 • Raugoties uz turpmākajā pusgadā transponējamām direktīvām, Luksemburga, Beļģija un Kipra varētu būt vislabākajā pozīcijā - šajās valstīs liela daļa minēto direktīvu jau ir transponētas. Portugālē un Itālijā, kur transponēšanas deficīts joprojām ir ievērojams, attiecībā uz minētajām direktīvām vēl jāveic būtiski pasākumi.
 • Teicamie vispārējie rezultāti panākti galvenokārt tādēļ, ka dalībvalstis neatlaidīgi īsteno centienus ieviest Komisijas 2004. gada Ieteikumu par iekšējā tirgus direktīvu transponēšanu, kurā sniegti dalībvalstu labākās prakses piemēri un ieteikts pārējām dalībvalstīm īstenot līdzīgus pasākumus.

Pārkāpumi

 • Problēmas joprojām rada iekšējā tirgus noteikumu nepareiza transponēšana un piemērošana. Pret Itāliju ierosināts trīs reizes vairāk pārkāpumu procedūru nekā vidēji pret citām valstīm par iekšējā tirgus noteikumu nepareizu transponēšanu vai nepareizu piemērošanu. Arī Spānijas, Francijas, Grieķijas, Vācijas, Portugāles un Beļģijas rādītāji ievērojami pārsniedz vidējo.
 • Attiecībā uz desmit „jaunajām” ES dalībvalstīm bažas rada pret Poliju uzsākto pārkāpumu procedūru skaita būtiskais pieaugums pēdējā gada laikā. Polijas pārkāpumu skaits divkārt pārsniedz jauno dalībvalstu vidējo rādītāju.
 • Raugoties uz atsevišķām nozarēm, gandrīz puse no visiem pārkāpumiem saistīti ar vidi, transportu un enerģētiku, kā arī nodokļu politiku un muitas savienību.
 • No 15 „vecajām” ES dalībvalstīm Luksemburga un Dānija spējušas visātrāk atrisināt pārkāpumu procedūras. Arī Grieķija un Portugāle pārkāpumu procedūras risina ātri, tomēr pret tām ir ierosināts daudz vairāk procedūru nekā pret Luksemburgu un Dāniju.

Iekšējā tirgus priekšrocības un noteikumu īstenošanas nozīmīgums

Iekšējam tirgum ir būtiska nozīme ES mērķa sasniegšanā saistībā ar izaugsmi un darbvietu radīšanu. Iekšējais tirgus ir nodrošinājis miljoniem darba vietu un miljardiem euro ienākumu. Tādējādi iedzīvotājiem ir nodrošināta plašāka kvalitatīvu preču un pakalpojumu izvēle un lielāka brīvība ceļot, strādāt, mācīties un dzīvot citās ES valstīs, vienlaicīgi nodrošinot līdzekļu efektīvu piešķiršanu un piedāvājot plašākas tirdzniecības iespējas uzņēmumiem. Tomēr iekšējais tirgus pilnībā darbosies vien tad, ja Eiropas līmenī pieņemtie tiesību akti tiks efektīvi īstenoti un piemēroti visās dalībvalstīs.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar