Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Briuselis, 2007 m. vasario 1 d.

Vidaus rinkos rezultatų suvestinė rodo pačius geriausius rezultatus

Remiantis paskutiniąja Europos Komisijos vidaus rinkos rezultatų suvestine, valstybės narės geriau negu bet kada perkėlė vidaus rinkos taisykles į nacionalinę teisę. Šiuo metu į nacionalinę teisę neperkelta vidutiniškai tik 1,2 % vidaus rinkos direktyvų, kurių perkėlimo terminas jau baigėsi, o tai yra mažiau negu 2006 m. birželio mėn. – tuomet jų buvo 1,9 % (IP/06/1008). Tai reiškia, kad vidutinis deficitas pirmą kartą yra mažesnis negu nustatytasis 1,5 % tarpinis tikslas, dėl kurio 2001 m. susitarė valstybių vadovai. Pažangą padarė visos valstybės narės, o 21 valstybės narės rezultatai yra labai arti 1,5 % tikslo arba dar geresni. Visų pirma, tokių rezultatų pavyko pasiekti dėl nuolatinių valstybių narių pastangų diegti geriausią patirtį ir ja keistis, kaip rekomenduojama 2004 m. Komisijos rekomendacijoje. Tačiau dar pernelyg dažnai valstybės narės vidaus rinkos taisykles perkelia ir taiko netinkamai: tiktai aštuonioms valstybėms narėms pavyko sumažinti joms iškeltų bylų dėl teisės aktų pažeidimų skaičių. Visas vidaus rinkos rezultatų suvestinės tekstas pateikiamas adresu : http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy pasakė: „Sveikinu visas valstybes nares pasiekus tokių puikių rezultatų. Tai gera žinia visiems Europos vartotojams ir įmonėms, be to, tai rodo, kad valstybės narės, jei tik nori, gali laiku atlikti užduotis. Dabar skatinu jas siekti tikrojo tikslo – nulinio deficito – ir užtikrinti, kad būtų teisingai ir sąžiningai taikomos taisyklės, kurių jos įsipareigojo laikytis.“

Vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimas

 • 25 valstybių narių vidutinis 1,2 % perkėlimo deficitas – t. y. nacionalinėje teisėje laiku neįgyvendinta vidaus rinkos direktyvų procentinė dalis – yra gerokai mažesnis negu nustatytasis tarpinis 1,5 % tikslas ir mažesnis negu pasiekta kada nors iki šiol.
 • Visos be išimties valstybės narės sumažino neperkeltų direktyvų skaičių.
 • 19 valstybių narių pasiekė 1,5 % tikslą arba jį pranoko, o dviems valstybėms narėms (Belgijai ir Čekijai) tereikėjo perkelti tik dar vieną direktyvą, kad pasiektų tikslą;
 • Tik keturioms valstybėms narėms dar daug trūksta iki 1,5 % tikslo: Portugalijos ir Graikijos deficitai yra maždaug dvigubai didesni negu vidutinis ES deficitas, o Liuksemburgas ir Italija vis dar atsilieka, tačiau per pastaruosius šešis mėnesius padarė didelę pažangą.
 • Pirmąją vietą pasidalijo Danija ir Lietuva: perkėlusios dar po penkias direktyvas, jos pasiektų 0 % deficitą.
 • Visos valstybės narės pagerino rezultatus, o visų didžiausią pažangą padarė Italija, Liuksemburgas ir Čekija.
 • Kalbant apie direktyvas, kurios turi būti perkeltos per ateinančius šešis mėnesius, atrodo, kad geriausiai tam pasirengę Liuksemburgas, Belgija ir Kipras: šios šalys jau yra perkėlusios daugelį šių direktyvų. Tačiau, nepaisant didelio perkėlimo deficito, Portugalija ir Italija turi dar daug nuveikti dėl šių direktyvų perkėlimo.
 • Bendri rezultatai yra puikūs didele dalimi dėl to, kad valstybės narės nuolat stengėsi įgyvendinti 2004–ųjų rekomendaciją dėl vidaus rinkos direktyvų perkėlimo, kurioje buvo pateikta geriausia valstybių narių patirtis, o kitoms valstybėms narėms buvo rekomenduojama įdiegti panašias priemones.

Pažeidimai

 • Netinkamas vidaus rinkos taisyklių perkėlimas ir taikymas vis dar yra problema. Dėl netinkamo vidaus rinkos taisyklių perkėlimo ir taikymo Italijai tenka triskart daugiau pažeidimo nagrinėjimo procedūrų negu vidutiniškai ES. ES vidurkį taip pat gerokai viršija Ispanija, Prancūzija, Graikija, Vokietija, Portugalija ir Belgija.
 • Iš 10 naujų valstybių narių daugiausia nerimo kelia Lenkija – per pastaruosius metus joje labai išaugo pažeidimų nagrinėjimo procedūrų skaičius. Lenkija padarė du kartus daugiau pažeidimų negu vidutiniškai kitos naujos valstybės narės.
 • Daugiausia pažeidimų yra susiję su aplinkos, transporto bei energetikos ir mokesčių bei muitų sąjungos sektoriais.
 • Iš ES 15 valstybių narių Liuksemburgas ir Danija stengiasi greičiausiai ištaisyti pažeidimus. Graikija ir Portugalija taip pat greitai sprendžia pažeidimų atvejus, tačiau jose abiejose nustatoma daugiau pažeidimų negu Liuksemburge ir Danijoje.

Vidaus rinkos pranašumai ir įgyvendinimo svarba

Vidaus rinka vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant ES tikslo padidinti ekonomikos augimą ir sukurti naujų darbo vietų. Ji padėjo sukurti milijonus darbo vietų ir milijardais eurų skaičiuojamą gerovę. Vidaus rinkoje ES piliečiams siūlomas platesnis kokybiškų prekių ir paslaugų pasirinkimas, didesnė judėjimo, darbo, studijų ir gyvenimo galimybė kitoje ES šalyje ir tuo pačiu metu veiksmingiau skirstomi ištekliai bei sudaroma daugiau prekybos galimybių įmonėms. Tačiau visas vidaus rinkos potencialas bus sėkmingai naudojamas tik tada, kai Europos lygiu suderinti teisės aktai bus veiksmingai įgyvendinti ir taikomi visose valstybėse narėse.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar