Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Brüsszel, 2007. február 1.

Belső piaci eredménytábla: Az eddigi legjobb eredmény

Az Európai Bizottság legújabb belső piaci eredménytáblája alapján a tagállamok még soha nem teljesítettek ilyen jól a belső piaci szabályok nemzeti jogba történő átültetése terén. A nemzeti jogba nem került még átültetésre azon belső piaci irányelvek átlagosan 1,2 %-a, amelyek tekintetében az erre rendelkezésre álló határidő lejárt, ez pedig 1,9 %-kal alacsonyabb a 2006. júliusi értékhez képest (IP/06/1008). Ez azt jelenti, hogy az átlagos hiány most először alacsonyabb az államfők által 2001-ben előirányzott 1,5%-os ideiglenes hiánycélnál. Valamennyi tagállam előrelépést tett ezen a téren; 21 tagállam eredménye pedig vagy alacsonyabb a 1,5 %-os célnál, vagy azt megközelíti. Ez nagyrészt annak is köszönhető, hogy a tagállamok egy 2004-es bizottsági ajánlásnak megfelelően folyamatos erőfeszítéseket tesznek a legjobb gyakorlat végrehajtása és egymás közötti megosztása érdekében. Ugyanakkor a tagállamok túl gyakran ültetik át és alkalmazzák helytelenül a belső piaci szabályokat: mindössze nyolc tagállamnak sikerült az ellenük indított jogsértési eljárások számát csökkenteni. A legfrissebb belső piaci eredménytábla teljes szövege az alábbi honlapon olvasható: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Charlie McCreevy, a belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Gratulálni szeretnék a tagállamoknak ezért a kiváló eredményért. Nagyon jó hír ez az európai fogyasztók és vállalkozások számára, és egyúttal bizonyítja, hogy ha az akarat megvan, a tagállamok képesek időben teljesíteni. Arra biztatom őket, hogy most a valódi cél – a nulla százalékos átültetési hiány – megvalósításán dolgozzanak és biztosítsák azt, hogy pontosan és igazságosan alkalmazzák szabályokat, amelyeket elfogadtak.”

A belső piaci irányelvek alkalmazása

 • A 25 tagállam 1,2 %-os átlagos átültetési hiánya – azaz a nemzeti jogba át nem vett belső piaci irányelvek százalékos aránya – az 1,5 %-os ideiglenes hiánycélnál jelentősen alacsonyabb és alacsonyabb, mint korábban valaha.
 • Kivétel nélkül az összes tagállam csökkentette a lemaradását.
 • 19 tagállam megvalósította a 1,5 %-os hiánycélt, vagy annál alacsonyabb értéket ért el, míg két tagállam (Belgium és a Cseh Köztársaság) mindössze egy irányelv tekintetében maradt el tőle;
 • Mindössze négy tagállam maradt jelentősen az 1,5 %-os hiánycél felett – Portugália és Görögország hiánya nagyjából kétszerese az uniós átlaghiánynak, Luxemburg és Olaszország teljesítménye pedig továbbra is gyenge, de igen jó ütemben haladtak előre az elmúlt hat hónapban.
 • Dánia és Litvánia osztoznak az első helyen: öt irányelv tekintetében maradnak el a 0 %-os hiánytól.
 • Miközben az összes tagállam előrelépett, Olaszország, Luxemburg és a Cseh Köztársaság halad messze a leggyorsabb ütemben.
 • Az elkövetkező hónapokban átültetendő irányelvek tekintetében Luxemburg, Belgium és Ciprus tűnnek a legfelkészültebbnek: ezeknek az irányelveknek ugyanis már a nagy részét átültették. A még mindig számottevő átültetési hiánya ellenére azonban Portugáliának és Olaszországnak jelentős lépéseket kell tennie ezen irányelvek tekintetében.
 • Az összességükben kiváló eredmények a tagállamoknak a belső piaci irányelvek átültetésére vonatkozó 2004-es ajánlások bevezetésére tett folyamatos erőfeszítéseit dicsérik; ezek az ajánlások ugyanis „eszköztárat” biztosítottak a tagállamokban alkalmazott legjobb gyakorlat tekintetében és hasonló intézkedések elfogadását javasolták más tagállamok részére.

Jogsértések

 • A belső piaci szabályok helytelen átültetése és alkalmazása továbbra is problémát jelent. Olaszország ellen a belső piaci szabályok helytelen átültetése vagy helytelen alkalmazása miatt az „átlagnál” háromszor gyakrabban indult jogsértési eljárás. Spanyolország, Franciaország, Görögország, Németország, Portugália és Belgium is magasan az átlag felett van.
 • A 10 új tagállam közül Lengyelország esetében aggasztó fejlemény a jogsértési eljárások számottevő növekedése a tavalyi év során. Lengyelországban az új tagállamok ellen indult jogsértési eljárások átlagos számának több mint a kétszerese van folyamatban.
 • Ágazatokra lebontva, az összes jogsértési esetek közel felét a környezetvédelemi, közlekedési és energiaügyi, illetve adó- és vámügyi jogsértések teszik ki.
 • A régi tagállamok közül Luxemburg és Dánia teszik meg a legtöbbet a jogsértési eljárások gyors rendezése érdekében. Görögország és Portugália szintén gyorsan rendezik a jogsértési eljárásokat, de mindkét ország ellen több jogsértési eljárás indult, mint Luxemburg és Dánia ellen.

A belső piac előnyei és a végrehajtás jelentősége

A belső piac kulcsfontosságú szerepet játszik az Unió lendületesebb növekedéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatos célkitűzésének elérésében. A belső piac munkahelyek millióit teremtette meg, és több milliárd eurót jövedelmezett. A belső piacnak köszönhetően az EU polgárai több minőségi termék és szolgáltatás közül választhatnak, nagyobb szabadságot élvezhetnek az uniós országokban való mozgás, munkavállalás, tanulás és letelepedés tekintetében, miközben a rendelkezésre álló források elosztása hatékonyabbá vált, a vállalatok kereskedelmi lehetőségei pedig megnőttek. A belső piac azonban csak akkor teljesedhet ki, ha az európai szinten elfogadott jogszabályokat valamennyi tagállam eredményesen veszi át és hajtja végre.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar