Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Bryssel, 1. helmikuuta 2007

Sisämarkkinoiden tulostaulu: ennätyksellinen tulos

Euroopan komission viimeisin sisämarkkinoiden tulostaulu osoittaa, että jäsenvaltiot ovat saattaneet sisämarkkinasääntöjä kansalliseen lainsäädäntöönsä paremmin kuin koskaan ennen. Keskimäärin vain 1,2 prosenttia sisämarkkinadirektiiveistä, joiden täytäntöönpanon määräaika on kulunut umpeen, on enää saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun vastaava osuus heinäkuussa 2006 oli 1,9 prosenttia (IP/06/1008). Tämä tarkoittaa, että keskimääräinen vaje on pienempi kuin valtion päämiesten vuonna 2001 asettama väliaikainen tavoite 1,5 prosenttia. Kaikki jäsenvaltiot ovat edistyneet, ja 21 jäsenvaltiota alitti asetetun 1,5 prosentin tavoitteen tai oli hyvin lähellä sitä. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että jäsenvaltiot ponnistelevat jatkuvasti täytäntöönpanon ja parhaiden käytäntöjen vaihdon hyväksi, kuten komissio suositti vuonna 2004. Jäsenvaltioiden sisämarkkinadirektiivien nojalla antamissa kansallisissa säädöksissä on kuitenkin valitettavan usein puutteita, ja ne soveltavat sisämarkkinasääntöjä virheellisesti: vain kahdeksan jäsenvaltiota on onnistunut vähentämään niitä vastaan käynnistettyjen rikkomista koskevien menettelyjen määrää. Viimeisin sisämarkkinatulostaulu on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/index_en.htm

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy toteaa: "Onnittelen jäsenvaltioita tästä upeasta tuloksesta. Tulos on hyvä uutinen eurooppalaisille kuluttajille ja yrityksille ja osoittaa, että jäsenvaltiot todella saavat aikaiseksi määräajassa, jos haluavat. Rohkaisen jäsenvaltioita nyt saavuttamaan lopullisen tavoitteen – nollavajeen – ja varmistamaan, että ne soveltavat antamiaan sääntöjä oikein ja oikeudenmukaisesti."

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano

 • Se prosenttiosuus sisämarkkinadirektiiveistä, jota ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä määräaikaan mennessä, eli nyt 1,2 prosenttia, alittaa 25 jäsenvaltiossa mainiosti asetetun välitavoitteen 1,5 prosenttia ja on alhaisempi kuin koskaan ennen.
 • Kaikki jäsenvaltiot ovat poikkeuksetta kuroneet vajettaan umpeen.
 • Jäsenvaltioista 19 on alittanut tai saavuttanut 1,5 prosentin tavoitteen, ja kaksi jäsenvaltiota (Belgia ja Tšekki) ovat siitä yhden direktiivin päässä.
 • Vain neljällä jäsenvaltiolla vaje on paljon tavoitetta suurempi – Portugalin ja Kreikan vajeet ovat noin kaksinkertaiset EU:n keskiarvoon verrattuna, ja Luxemburgin ja Italian vajeet ovat vielä suuret, mutta molemmat ovat edistyneet hyvin viimeisten kuuden kuukauden aikana.
 • Tanska ja Liettua jakavat ensimmäisen sijan: ne ovat viiden direktiivin päässä nollavajeesta.
 • Kaikki jäsenvaltiot ovat edistyneet, mutta nopeinta edistys on ollut Italiassa, Luxemburgissa ja Tšekissä.
 • Luxemburg, Belgia ja Kypros näyttäisivät olevan pisimmällä direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä seuraavien kuuden kuukauden aikana: näissä maissa suuri osa kyseisistä direktiiveistä on jo saatettu kansalliseen lainsäädäntöön. Portugalilla ja Italialla on jo ennestään huomattava vaje, mutta siitä huolimatta niiden on ryhdyttävä merkittäviin toimiin myös kyseisten direktiivien suhteen.
 • Nämä loistavat tulokset johtuvat suurelta osin siitä, että jäsenvaltiot ponnistelevat jatkuvasti pannakseen täytäntöön sisämarkkinadirektiivien saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2004 annetun suosituksen, johon sisältyi jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä koskeva 'työkalupakki' ja jossa suositeltiin, että muutkin jäsenvaltiot soveltavat samankaltaisia järjestelyjä.

Rikkomukset

 • Ongelmana on edelleen se, että sisämarkkinasääntöjen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltaminen on puutteellista. Italiaa vastaan on käynnistetty 'keskiarvoon' nähden yli kolminkertainen määrä rikkomista koskevia menettelyjä, jotka koskevat sisämarkkinasääntöjen epäasianmukaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä tai niiden epäasianmukaista soveltamista. Espanja, Ranska, Kreikka, Saksa, Portugali ja Belgia ovat myös selvästi keskiarvon yläpuolella.
 • Uusien jäsenvaltioiden (EU-10) osalta Puolaa vastaan käynnistettyjen rikkomista koskevien menettelyjen määrän huomattava kasvu on hälyttävää. Puolaa vastaan on nyt käynnissä yli kaksinkertainen määrä rikkomismenettelyjä verrattuna muihin uusiin jäsenvaltioihin.
 • Alakohtaisesti jaoteltuina kaikista rikkomismenettelyistä lähes puolet on käynnistetty ympäristön, liikenteen ja energian sekä verotuksen ja tulliliiton aloilla.
 • EU-15 jäsenvaltioista Luxemburg ja Tanska tekevät eniten töitä rikkomismenettelyjen ratkaisemiseksi nopeasti. Myös Kreikka ja Portugali ratkaisevat rikkomismenettelyt nopeasti, mutta niiden rikkomistapausten määrä on huomattavasti suurempi kuin Luxemburgin ja Tanskan.

Sisämarkkinoista koituvat hyödyt ja sääntöjen noudattamisen tärkeys

Sisämarkkinat ovat EU:n kasvun ja työllisyyden keskeinen tekijä. Niiden ansiosta on luotu miljoonia työpaikkoja ja tuotettu miljardeja euroja varakkuutta. Sisämarkkinoiden ansiosta EU:n kansalaisilla on enemmän valinnanvaraa laadukkaissa tavaroissa ja palveluissa, ja he voivat matkustaa, työskennellä, opiskella ja asua muissa EU-maissa. Sisämarkkinoiden ansiosta kansalaiset voivat käyttää varojaan tehokkaammin, ja sisämarkkinat tarjoavat yrityksille enemmän kaupankäyntimahdollisuuksia. Sisämarkkinat voivat kuitenkin tuottaa täyden hyödyn vain jos Euroopan tasolla annettu lainsäädäntö pannaan todella täytäntöön ja sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar