Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2007

Πίνακας επιδόσεων στην εσωτερική αγορά: το καλύτερο μέχρι τώρα αποτέλεσμα

Τα κράτη μέλη σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο που έχει καταγραφεί ποτέ στον τομέα της ενσωμάτωσης των εγκεκριμένων κανόνων της εσωτερικής αγοράς στην εσωτερική τους νομοθεσία, σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς. Κατά μέσο όρο, μόνο το 1,2% των οδηγιών για την εσωτερική αγορά για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία ενσωμάτωσης δεν έχουν, επί του παρόντος, μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μια μείωση σε σχέση με το 1,9% τον Ιούλιο του 2006 (IP/06/1008). Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά το μέσο έλλειμμα είναι κάτω από τον προσωρινό στόχο του 1,5% που είχαν συμφωνήσει οι αρχηγοί κρατών το 2001. Όλα τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο, με 21 από αυτά να κινούνται κάτω από το στόχο του 1,5% ή πολύ κοντά σ’ αυτόν. Αυτό οφείλεται κυρίως στις συνεχείς προσπάθειες των κρατών μελών για εφαρμογή και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπως ορίζεται σε σύσταση της Επιτροπής του 2004. Εντούτοις, τα κράτη μέλη πάρα πολύ συχνά δεν επιτυγχάνουν τη σωστή μεταφορά και εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς: μόνον οκτώ κράτη μέλη έχουν κατορθώσει να μειώσουν τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει που κινούνται εναντίον τους. Το πλήρες κείμενο του τελευταίου πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Ο κ. Charlie McCreevy, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Συγχαίρω όλα τα κράτη μέλη για αυτό το άριστο αποτέλεσμα, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση σ τους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις της Ευρώπης και δείχνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν πραγματικά να επιτύχουν εγκαίρως το επιθυμητό αποτέλεσμα εάν υπάρχει θέληση. Τα παροτρύνω να προχωρήσουν πλέον προς τον πραγματικό στόχο – του μηδενικού ελλείμματος - και να φροντίσουν να εφαρμόζουν σωστά και δίκαια τους κανόνες που έχουν προσυπογράψει."

Η ενσωμάτωση των οδηγιών για την εσωτερική αγορά

 • Με επίπεδο 1,2%, το μέσο έλλειμμα μεταφοράς - το ποσοστό των οδηγιών για την εσωτερική αγορά που δεν έχουν ενσωματωθεί εγκαίρως στην εθνική νομοθεσία - για τα 25 κράτη μέλη είναι αρκετά κάτω από τον προσωρινό στόχο του 1,5% και βρίσκεται στο χαμηλότερο μέχρι τώρα επίπεδο.
 • Όλα τα κράτη μέλη, χωρίς εξαίρεση, έχουν μειώσει την καθυστέρησή τους.
 • 19 κράτη μέλη είναι χαμηλότερα ή έχουν φθάσει στο στόχο του 1,5%, ενώ δύο κράτη μέλη (Βέλγιο και Τσεχία) υπολείπονται μόνο μιας οδηγίας για την επίτευξή του.
 • Μόνο τέσσερα κράτη μέλη είναι αρκετά πάνω από το στόχο του 1,5% - η Πορτογαλία και η Ελλάδα, των οποίων τα ελλείμματα είναι περίπου διπλάσια από το μέσο έλλειμμα της ΕΕ, και το Λουξεμβούργο και η Ιταλία, των οποίων οι επιδόσεις είναι ακόμα ανεπαρκείς αλλά έχουν σημειώσει πολύ καλή πρόοδο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων έξι μηνών.
 • Η Δανία και η Λιθουανία μοιράζονται την πρώτη θέση: τους λείπουν πέντε οδηγίες για να επιτύχουν έλλειμμα 0%.
 • Αν και όλα τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Τσεχία έχουν σημειώσει με μεγάλη διαφορά την περισσότερη πρόοδο.
 • Εξετάζοντας τις οδηγίες που πρέπει να μεταφερθούν στους επόμενους έξι μήνες, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Κύπρος φαίνονται καλύτερα προετοιμασμένα: έχουν ήδη μεταφέρει μεγάλο αριθμό των συγκεκριμένων οδηγιών. Εντούτοις, παρά το ότι εξακολουθούν να έχουν πολύ σημαντικό έλλειμμα μεταφοράς, η Πορτογαλία και η Ιταλία δεν έχουν ακόμα αναλάβει σημαντική δράση όσον αφορά αυτές τις οδηγίες.
 • Αυτά τα άριστα συνολικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στις συνεχείς προσπάθειες των κρατών μελών για εφαρμογή της σύστασης του 2004 σχετικά με τη μεταφορά των οδηγιών για την εσωτερική αγορά, η οποία προσέφερε σε κράτη μέλη μια "εργαλειοθήκη" βέλτιστων πρακτικών και σύστησε στα υπόλοιπα κράτη μέλη να εφαρμόσουν παρόμοιες μεθόδους.

Παραβάσεις

 • Η εσφαλμένη μεταφορά και εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για εσφαλμένη μεταφορά ή εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς είναι υπερτριπλάσιος από το "μέσο όρο". Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο υπερβαίνουν επίσης κατά πολύ το μέσο όρο.
 • Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ -10, η σημαντική αύξηση των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Πολωνίας τον περασμένο χρόνο είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Η Πολωνία έχει τώρα εις βάρος της περισσότερες από διπλάσιες διαδικασίες επί παραβάσει σε σχέση με το μέσο αριθμό παραβάσεων των νέων κρατών μελών.
 • Κατά τομέα, οι παραβάσεις σχετικά με το περιβάλλον, τις μεταφορές και την ενέργεια, και τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση, αντιστοιχούν στο ήμισυ σχεδόν του συνόλου των υποθέσεων παράβασης.
 • Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ-15, το Λουξεμβούργο και η Δανία σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις στην προσπάθεια για ταχεία διευθέτηση των διαδικασιών επί παραβάσει. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία επιλύουν επίσης γρήγορα τις διαδικασίες επί παραβάσει, αλλά έχουν και οι δύο πολύ υψηλότερο αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει σε σχέση με το Λουξεμβούργο και τη Δανία.

Τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και η σημασία της ενσωμάτωσης της νομοθεσίας

Η εσωτερική αγορά διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση. Επέτρεψε να δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και έχει αυξήσει την ευημερία κατά δισεκατομμύρια ευρώ. Παρέχει στους πολίτες της ΕΕ την ευρύτερη επιλογή ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών και μεγαλύτερη ελευθερία να ταξιδεύουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ζουν σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων και προσφέρει μεγαλύτερες εμπορικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις. Ο μόνος όμως τρόπος για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει η εσωτερική αγορά είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση και εφαρμογή, από όλα τα κράτη μέλη, της νομοθεσίας που εκδίδεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar