Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/07/1268

Bruksela, dnia 31 sierpnia 2007 r.

Danuta Hübner w Grecji: „Pożary spowodowały ogromne szkody. Interwencja Europejskiego Funduszu Solidarności może pomóc obywatelom i lokalnej gospodarce.”

Danuta Hübner, komisarz ds. europejskiej polityki regionalnej, odbędzie dziś lot helikopterem nad Peloponezem, aby rozpocząć szacowanie strat spowodowanych pożarami z kilku ostatnich dni. Komisarz spotka się z premierem Costasem Karamanlisem, ministrem gospodarki i finansów George’em Alogoskoufisem i wiceministrem Christosem Foliasem. Odbędzie też spotkanie z przewodniczącym partii PASOK (Ogólnogrecki Ruch Socjalistyczny), George’em Papandreou.

Danuta Hübner oświadczyła: „Przybyłam tu dzisiaj, by wyrazić naszą europejską solidarność ze wszystkimi poszkodowanymi w wyniku tej bezprecedensowej katastrofy. W tych dniach wszyscy czujemy się Grekami. Komisja Europejska jest zdecydowana zbadać wszelkie możliwości wsparcia i zadbać o uruchomienie dostępnych funduszy na pomoc poszkodowanym obywatelom i lokalnej gospodarce, jak i o przywrócenie krajobrazu naturalnego."

Komisarz poinformowała, że jak tylko zakończy się szacowanie szkód i zostanie sfinalizowany plan działań przygotowywany przez władze, Komisja zagwarantuje finansowanie określonych działań na rzecz poszkodowanych regionów i środowiska, aby przyczynić się do poprawy sytuacji tych obszarów i sektorów. Władze greckie mają dziesięć tygodni na przedłożenie Komisji wniosku dotyczącego wsparcia z Europejskiego Funduszu Solidarności. Na początku tygodnia ogłosiły, że zamierzają wystąpić o pomoc finansową. Służby Komisji są gotowe udzielić wszelkiej pomocy, która może być potrzebna.

Poziom interwencji z Funduszu Solidarności UE na wypadek poważnej katastrofy został ustalony dla każdego państwa członkowskiego: w przypadku Grecji wynosi on 1 066 miliardów euro (koszty szkód). Uwzględniwszy skalę szkód podawaną przez władze (około 4 miliardy euro), perspektywa pomocy z Funduszu Solidarności jest realna. Pomoc mogłaby zostać wykorzystana na dofinansowanie szeregu najbardziej pilnych działań, takich jak tymczasowe zakwaterowanie, naprawa podstawowej infrastruktury (prąd, woda, drogi) i uporządkowanie zdewastowanych terenów i wsi. Kwestia tych środków zostanie uzgodniona z władzami greckimi przed wypłatą dotacji.

Od czasu utworzenia Funduszu Solidarności w 2002 r. katastrofa w Grecji jest prawdopodobnie jedną z największych katastrof wymagających pomocy z funduszu.
Bliższe informacje dotyczące europejskiej polityki regionalnej można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm


Side Bar