Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1227

Bryssel den 10 augusti 2007

Eurobarometer: Känner sig europeiska barn alltför säkra på att de kan hantera riskerna med den nya tekniken?

Kan föräldrarna lita på sin 13-åriga dotter när hon surfar på Internet? Vet de verkligen att deras 11-åriga sons mobilsamtal är säkra? Kommissionen har i en undersökning tittat närmare på hur barn från hela Europa använder nya medier. Resultaten visar att den unga generationen i Europa tycker att det är närmast självklart att använda Internet och mobiltelefoner. I allmänhet känner de också till de risker som är förknippade med detta. När minderåriga stöter på problem på nätet är det dock bara i sista hand som de vänder sig till vuxna för att be om hjälp.

"Det här är första gången som barn från hela Europa har tillfrågats direkt om hur de använder online-teknik, hur mycket de surfar för nöjes skull och för sitt skolarbete, och hur de hanterar risker," säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör informationssamhället och medierna. ”Det är uppmuntrande att se att europeiska ungdomar känner sig så trygga med den nya tekniken. Förmågan att aktivt använda nya medier är mycket viktig för utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle i Europa. Samtidigt framhävs genom denna undersökning att det i Europa finns ett behov av utbildning om onlinemedier som ligger steget före. Vi måste även fortsätta vårt arbete med att öka medvetenheten om de möjligheter och risker som är förknippade med de nya medierna, särskilt bland föräldrar. Om våra barns säkerhet står på spel finns det inte plats för självbelåtenhet."

Vid Eurobarometerundersökningen intervjuades barn i åldersgrupperna 9–10 år och 12–14 år från EU:s 27 medlemsländer samt Norge och Island. De djupintervjuades om hur de använder den nya tekniken och hur de skulle reagera på problem och risker när de använder Internet och mobiltelefoner.

Undersökningen visar att barnen använder tekniken på ett mycket likartat sätt i hela Europa. Allra helst spelar de spel, surfar och kommunicerar på nätet och sin mobiltelefon använder de mest för att skicka sms och prata med sina föräldrar och vänner.

Majoriteten använder Internet flera gånger om dagen och flertalet har också en egen mobiltelefon. Internetanvändningen begränsas i viss mån av föräldrarna, medan användningen av mobiltelefoner är mycket friare och mindre övervakad.

Ett barn menar: ”Mina föräldrar säger att jag inte får surfa mer än en eller två timmar därför att det inte är bra för ögonen. Jag skulle vilja surfa mer, men de har rätt.” (pojke, 9–10 år, Rumänien)

Undersökningen visar att barnen i allmänhet är väl medvetna om de potentiella riskerna med Internet, t.ex. när det gäller säkerheten, virus, tillgång till oönskat innehåll, identitetsstöld och potentiellt farliga kontakter med okända.

”Hackare är en fara, de kan sprida virus som förstör hårddisken eller kopiera allt som vi har i datorn, lösenord, dokument osv." (pojke, 9–10 år, Portugal)

Många är också väl medvetna om vilka nödvändiga säkerhetsåtgärder de måste vidta.

”Lämna inte ut dina personuppgifter på Internet och inte heller ditt mobilnummer till människor som du inte känner.” (flicka, 12-14 år, Luxemburg).

Vissa barn medgav emellertid att de har ett riskbeteende, och vissa erkände att de hade blivit mobbade och att de hade haft kontakt med okända.

”Jag träffade honom på en station och då var det en gammal äcklig 44-årig gubbe. Då gick jag därifrån!" (pojke, 12-14 år, Danmark)

Även om ungdomar känner till vilka risker som finns och hur man ska skydda sig skulle de flesta hellre försöka lösa problemet själva eller med sina vänner. De skulle bara vända sig till sina föräldrar i sista hand om det skulle gå riktigt illa.

"Jag skulle prata med vem som helst utom med mina föräldrar. Jag skulle vara alldeles för rädd för att min mamma bara skulle få sina farhågor besannade och hindra mig från att chatta." (flicka, 9-10 år, Tyskland)

Eurobarometerundersökningen kommer att hjälpa kommissionen att titta vidare på hur EU:s program för ett säkrare Internet på bästa sätt kan bidra till barns säkerhet i hela Europa när det gäller Internet och mobiltelefoner. Avtalet mellan europeiska mobiloperatörer, som förhandlades fram med hjälp av kommissionen våren 2007, innebär att de genom självreglering ska vidta åtgärder för att skydda minderåriga som använder mobiltelefon (se IP/07/139).

Nästa temadag för ett säkrare Internet (Safer Internet Day) hålls den 12 februari 2008.

Bakgrundsinformation

Programmet för ett säkrare Internet har pågått sedan 1999. En säkrare användning av online-teknik, särskilt för barn, främjas genom insatser mot olagligt och skadligt innehåll, bl.a. bilder på övergrepp mot barn och rasism. Den fas som nu är aktuell (Safer Internet plus) kommer att pågå till 2008 (se IP/06/1512, MEMO/07/44).

Den årliga temadagen för ett säkrare Internet belyser sådana initiativ i hela världen och den bidrar till att höja medvetenheten om frågor som rör en säkrare användning av Internet och ny teknik (se IP/07/140, IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171).
Vill du veta mer?

http://ec.europa.eu/saferinternet
Eurobarometerundersökningen om barns användning av online-teknik:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/


Side Bar