Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1227

Brusel, 10. augusta 2007

Eurobarometer: Sú deti v EÚ dostatočne opatrné pri rizikách číhajúcich na internete?

Môžu rodičia dôverovať svojej 13-ročnej dcére, keď surfuje na internete? Môžu si byť istí, že telefonický hovor ich 11-ročného syna z mobilného telefónu je bezpečný? Z prieskumu Komisie zameraného na spôsob, akým deti na území Európy používajú nové médiá, vyplýva, že používanie internetu a mobilných telefónov sa v mladej generácii v EÚ stalo takmer úplnou samozrejmosťou. V zásade sa takisto dá povedať, že mladiství sú si vedomí aj rizík spojených s používaním internetu a mobilných telefónov. Keď sa však na internete dostanú do ťažkostí, prosba o pomoc dospelého je posledné riešenie, ku ktorému sa utiekajú.

„Je to úplne prvýkrát, čo sa v rámci prieskumu kládli otázky priamo deťom na celom území EÚ o tom, ako používajú online technológie, koľko vyhľadávajú informácie na domáce úlohy a koľko surfujú pre zábavu, a ako zaobchádzajú s rizikom“, vysvetľuje európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Je povzbudzujúce vidieť, s akou istotou si mládež v EÚ osvojila používanie digitálnych technológií. Schopnosť aktívne využívať nové médiá je kľúčom k rozvoju spoločnosti založenej na vedomostiach v EÚ. Zároveň je však z výsledkov prieskumu jasné, že EÚ potrebuje proaktívne vzdelávanie o online médiách. Takisto musíme naďalej zvyšovať povedomie obyvateľstva a predovšetkým rodičov o možnostiach a rizikách nových médií. Nesmieme byť ľahostajní, keď ide o bezpečnosť našich detí.“

Respondentmi v rámci kvalitatívneho prieskumu Eurobarometra boli deti vo vekovej kategórii 9 – 10 a 12 – 14 rokov zo všetkých 27 členských štátov EÚ, ako aj Nórska a Islandu. Otázky boli veľmi podrobne zamerané na to, ako používajú online technológie a ako by reagovali na problémy a riziká, ktorým môžu byť vystavené pri používaní internetu a mobilných telefónov.

Z prieskumu vyplýva, že na celom území Európy deti používajú digitálne technológie veľmi podobným spôsobom. K najčastejším aktivitám na internete patria online hry, surfovanie a komunikácia. Mobilné telefóny sa zas najviac využívajú na posielanie sms správ a telefonovanie s rodičmi a priateľmi.

Väčšina opýtaných detí používa internet niekoľkokrát denne a takisto vlastnia mobilný telefón. Kým používanie internetu rodičia do istej miery obmedzujú, mobilné telefóny sa používajú oveľa voľnejšie a pod menším dozorom.

Ako povedalo jedno z detí: „Rodičia mi hovoria, aby som na internete nebol dlhšie ako hodinku-dve, pretože to nie je dobré pre oči. Ja by som aj zostal dlhšie, ale viem, že majú pravdu.“ (chlapec, veková kategória 9 – 10 rokov, Rumunsko).

Podľa výsledkov sú si deti vo všeobecnosti veľmi dobre vedomé možných rizík online, ako je ohrozenie bezpečnosti, vírusy, prístup k neželanému obsahu, krádež identity a možný nebezpečný kontakt s neznámymi osobami.

Hackeri sú nebezpeční, pretože môžu šíriť vírusy, ktoré zničia harddisk alebo skopírujú všetko v počítači, heslá, dokumenty atď.“ (chlapec, veková kategória 9 10, Portugalsko)

Mnohé sú zároveň veľmi dobre informované o tom, čoho sa vyvarovať.

„Nedávajte vaše osobné údaje na internete ani cez mobil nikomu, koho nepoznáte.“ (dievča, veková kategória 12 14 rokov, Luxembursko)

Napriek tomu niektoré deti priznali, že nie vždy sú dostatočne opatrné a dokonca že boli obeťami šikany a dostali sa do osobného kontaktu s neznámou osobou.

„Mali sme sa stretnúť na zastávke a nakoniec to bol starý, odporný, 44 ročný chlap. Tak som rýchlo ušiel!“ (chlapec, veková kategória 12 14 rokov, Dánsko)

Väčšina mladých ľudí, hoci vedia o rizikách a nutnej opatrnosti, by sa pokúsila vyriešiť potenciálny problém sami alebo s pomocou priateľov. Na rodičov by sa obrátili iba v krajnom prípade.

„Povedala by som to hocikomu, ale nie rodičom. Bála by som sa, že by to moja mama zobrala iba ako potvrdenie svojich obáv a nedovolila by mi chodiť na chat.“ (dievča, veková kategória 9 – 10 rokov, Nemecko)

Výsledky Eurobarometra pomôžu Komisii ďalej spresniť, ako program EÚ pre bezpečnejší internet môže čo najlepšie prispieť k bezpečnosti detí na celom území EÚ pri používaní internetu a mobilných telefónov. Ide o ďalší krok potom, ako mobilní operátori v EÚ uzavreli dohodu o samoregulácii svojho úsilia o ochranu neplnoletých pri používaní mobilných telefónov, ktorú sprostredkovala Komisia na jar 2007 (pozri IP/07/139).

Ďalší Deň bezpečnejšieho internetu sa bude konať 12. februára 2008.

Súvislosti:

Program pre bezpečnejší internet funguje od roku 1999 a je zameraný na podporu bezpečného používania online technológií predovšetkým zo strany detí a na boj proti protizákonnému a škodlivému obsahu od obrázkov znázorňujúcich zneužívanie detí až po rasizmus. Súčasná fáza (Bezpečnejší internet plus) bude prebiehať do roku 2008 (pozri IP/06/1512, MEMO/07/44).

Každoročne sa tieto iniciatívy zviditeľňujú na celosvetovej úrovni pri príležitosti dňa bezpečnejšieho internetu. Tým sa pomáha zvyšovať povedomie o otázkach súvisiacich s bezpečným používaním internetu a nových technológií (pozri IP/07/140, IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171).
Ďalšie informácie sú dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/saferinternet
Zistenia prieskumu Eurobarometra o používaní online technológií deťmi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/


Side Bar