Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1227

Bruksela, dnia 10 sierpnia 2007 r.

Sondaż Eurobarometru: Czy europejskie dzieci są zbyt ufne, aby stawić czoło niebezpieczeństwom w sieci?

Czy rodzice mogą zaufać swojej trzynastoletniej córce surfującej po sieci? Czy mogą być pewni, że rozmowa ich jedenastoletniego syna przez telefon komórkowy nie naraża go na niebezpieczeństwo? Badanie przeprowadzone przez Komisję wśród dzieci w całej Europie pozwoliło przyjrzeć się temu, w jaki sposób dzieci posługują się nowymi środkami przekazu. Badanie to wykazało, że korzystanie z Internetu i telefonu komórkowego jest dla młodego pokolenia czymś zupełnie oczywistym. Ogólnie rzecz biorąc, dzieci zdają sobie również sprawę z niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą Internet i telefony komórkowe. Jednakże w razie problemów w Internecie, nieletni zwracają się o pomoc do dorosłych tylko w ostateczności.

„Pierwszy raz bezpośrednio zapytano dzieci w całej Europie o sposób, w jaki posługują się technologiami sieciowymi, o to ile czasu spędzają przeglądając strony internetowe dla zabawy, a ile w związku ze szkołą, a także jak radzą sobie z potencjalnymi zagrożeniami”, mówi Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Otuchy może dodawać fakt, że europejska młodzież z łatwością korzysta z technologii cyfrowych. Skłonność do aktywnego używania nowych środków przekazu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy. Jednocześnie wyniki badania pokazują, jak bardzo Europa potrzebuje aktywnej edukacji w zakresie korzystania z sieciowych środków przekazu. Musimy również w dalszym ciągu podnosić, szczególnie wśród rodziców, świadomość możliwości oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowe media. Tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo naszych dzieci, musimy być niezwykle czujni.”

Jakościowym badaniem Eurobarometru objęto dzieci w dwóch grupach wiekowych – od 9-10 lat oraz od 12-14 lat – ze wszystkich 27 państw członkowskich oraz Norwegii i Islandii. Pytano je szczegółowo o to, jak posługują się technologiami sieciowymi oraz jak zareagowałyby na problemy i zagrożenia pojawiające się w trakcie korzystania z Internetu i telefonów komórkowych.

Badanie pokazuje, że dzieci w całej Europie korzystają z nowych technologii w podobny sposób. Gry w sieci, przeglądanie stron internetowych i porozumiewanie się z innymi to najczęstsze zajęcia w sieci, podczas gdy telefony komórkowe najczęściej służą młodym użytkownikom do pisania wiadomości tekstowych oraz rozmów z rodzicami i przyjaciółmi.

Większość badanych używa Internetu kilka razy dziennie i posiada swój własny telefon komórkowy. Przy czym korzystanie z Internetu jest do pewnego stopnia ograniczane przez rodziców, podczas gdy używanie telefonów komórkowych odbywa się w bardziej dowolny i mniej kontrolowany sposób.

Jak powiedziało jedno z dzieci: „Rodzice nie pozwalają mi surfować dłużej niż godzinę albo dwie, bo komputer niszczy oczy. Ja chciałbym siedzieć dłużej, ale mają rację.” (chłopiec, 9-10 lat, Rumunia)

Wyniki pokazują, że dzieci są ogólnie świadome potencjalnego ryzyka w sieci, które może dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, wirusów, dostępu do niepożądanych treści, kradzieży tożsamości i potencjalnie niebezpiecznego kontaktu z obcymi.

„Hakerzy są niebezpieczni, mogą rozprzestrzeniać wirusy, które niszczą twardy dysk albo skopiować wszystko, co mam na komputerze, hasła, dokumenty itd.” (chłopiec, 9-10 lat, Portugalia)

Wiele dzieci zdaje sobie sprawę z tego, jakie powinny podejmować środki ostrożności.

„Nie podawaj swoich danych w Internecie, ani swojego numeru komórki ludziom, których nie znasz” (dziewczynka, 12-14 lat, Luksemburg)

Niektóre dzieci przyznały jednak, że podejmowały ryzykowne zachowania, a niektóre uznały, że były ofiarami molestowania i miały kontakt z obcymi.

„Spotkałem się z nim na dworcu, a to był stary wstrętny 44-letni mężczyzna, więc sobie poszedłem!” (chłopiec, 12-14 lat, Dania)

Jednak, nawet jeśli młodzież zna zagrożenia i konieczne środki ostrożności, większość z nich próbowałaby raczej rozwiązać problem sama lub z przyjaciółmi, a do rodziców zwróciłaby się po pomoc jedynie w ostateczności, w najpoważniejszych przypadkach.

Powiedziałabym każdemu oprócz rodziców, bo bałabym się, że moja mama będzie się o mnie martwić i nie pozwoli mi więcej odwiedzać czatów.” (dziewczynka, 9-10 lat, Niemcy)

Wyniki Eurobarometru pomogą Komisji w dalszym określeniu w jaki sposób unijny program „Bezpieczny Internet” może najlepiej przyczynić się do bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu i telefonów komórkowych w całej Europie. Program ten powstał w następstwie porozumienia europejskich operatorów sieci wynegocjowanego za pośrednictwem Komisji wiosną 2007 r. w sprawie samoregulacji wysiłków na rzecz ochrony nieletnich korzystających z telefonów komórkowych (patrz IP/07/139).

Następny Dzień Bezpiecznego Internetu odbędzie się 12 lutego 2008 r.

Dodatkowe informacje:

Program „Bezpieczny Internet" działa od 1999 r. propagując bezpieczne korzystanie z Internetu i innych technologii sieciowych, zwłaszcza przez dzieci, oraz przyczyniając się do zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści, takich jak dziecięca pornografia, bądź treści rasistowskie. Obecny etap („Bezpieczny Internet plus”) będzie trwał do 2008 r. (patrz IP/06/1512MEMO/07/44).

Doroczny Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu globalne propagowanie tego typu inicjatyw i pomaga podnieść świadomość w kwestiach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii (patrz IP/07/140,IP/06/126IP/05/148IP/04/171).

Dalsze informacje:

http://ec.europa.eu/saferinternet

Wyniki Eurobarometru na temat używania technologii sieciowych przez dzieci:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/


Side Bar