Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1227

Brussel, 10 augustus 2007

Eurobarometer: Zijn Europese jongeren zich te weinig bewust van de gevaren op het net?

Kunnen ouders hun 13-jaar oude dochter vertrouwen wanneer zij op het web surft? Weten zij wel zeker dat het mobiele telefoongesprek van hun 11-jarige zoon veilig is? De Commissie heeft onderzoek gedaan bij kinderen uit heel Europa om na te gaan hoe zij de nieuwe media gebruiken. Daaruit blijkt dat het gebruik van internet en mobiele telefoon voor de jongere generatie Europeanen de gewoonste zaak van de wereld is. Over het algemeen zijn zij ook op de hoogte van de risico's van het gebruik van het internet en mobiele telefoons. Wanneer zij online echter op problemen stuiten zullen minderjarigen pas in laatste instantie een beroep doen op volwassenen.

"Dit is de eerste maal dat kinderen in heel Europa rechtstreeks werd gevraagd hoe zij gebruik maken van online-technologieën, hoeveel zij voor hun plezier en hoeveel zij voor hun schoolwerk op het net surfen en hoe zij met risico's omgaan," aldus Viviane Reding, Europees commissaris voor informatiemaatschappij en media. "Het is bemoedigend te zien hoe de Europese jeugd met zoveel vertrouwen gebruik maakt van digitale technologieën. In staat zijn actief gebruik te maken van nieuwe media is van vitaal belang voor de ontwikkeling van een op kennis gebaseerde samenleving in Europa. Tegelijkertijd blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat Europa proactief mediaonderricht nodig heeft. We moeten met name de ouders bewust blijven maken van de mogelijkheden en risico's van nieuwe media. Wanneer het om de veiligheid van onze kinderen gaat, blijft waakzaamheid geboden."

In het kwalitatieve Eurobarometer-onderzoek werden vragen voorgelegd aan kinderen in de leeftijdsgroepen van 9-10 en 12-14 jaar in alle 27 EU-lidstaten plus Noorwegen en IJsland. Zij werden diepgaand ondervraagd over de wijze waarop zij gebruik maken van online technologieën en hoe zij zouden reageren op problemen en risico's waneer zij gebruik maken van het internet en mobiele telefoon.

Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen in heel Europa op vrij gelijke manier gebruik maken van deze technologieën. Online spelen, surfen en communiceren zijn de meest geliefde activiteiten op het net terwijl het sturen van sms-boodschappen en telefoneren met ouders en vrienden bovenaan de lijst staan bij de mobiele telefoon.

De meeste jongeren maken verschillende keren per dag gebruik van het internet en zijn ook in het bezit van een eigen mobiele telefoon. Ouders stellen nog bepaalde grenzen aan het internetgebruik maar het gebruik van mobiele telefoons is daarentegen veel vrijer en aan minder controle onderworpen.

Zoals een kind het formuleerde: “Ik mag van mijn ouders niet langer dan een of twee uur achter het scherm zitten omdat het slecht is voor mijn ogen. Ik zou wel langer willen maar ze hebben gelijk.” (jongen, 9-10 jaar, Roemenië)

De resultaten laten zien dat kinderen zich over het algemeen goed bewust zijn van de potentiële online risico's, zoals veiligheid, virussen, toegang tot ongewenste inhoud, identiteitsroof en potentieel gevaarlijke contacten met vreemden.

“Hackers zijn gevaarlijk, zij kunnen virussen verspreiden die de harde schijf vernietigen of alles wat in onze computers zit, paswoorden, documenten enz. kunnen kopiëren” (jongen, 9-10 jaar, Portugal).

Velen zijn zich ook goed bewust van de voorzorgen die zij moeten nemen.

"Je moet nooit je persoonlijke gegevens op het internet bekend maken of je mobiele telefoonnummer geven aan mensen die je niet kent" (meisje, 12-14 jaar, Luxemburg).

Sommige kinderen gaven echter wel toe dat zij risico's hadden genomen en het slachtoffer waren geworden van pesterijen en contacten hadden gehad met vreemden.

"Ik heb hem op een station ontmoet en het bleek een nare oude man van 44-jaar te zijn. Toen ben ik weggelopen!" (jongen, 12-14 jaar, Denemarken).

Hoewel jongeren op de hoogte zijn van de risico's en de voorzorgen die zij moeten nemen, geven de meesten van hen er de voorkeur aan problemen zelf of met vrienden op te lossen, en zouden zij slechts in laatste instantie en in de meeste ernstige gevallen hun ouders inschakelen.

"Ik zou het aan iedereen behalve aan mijn ouders vertellen, ik zou veel te bang zijn dat mijn moeder haar angsten gerechtvaardigd zou zien en me zou verbieden chatrooms te bezoeken" (meisje, 9-10 jaar, Duitsland).

Met behulp van de resultaten van dit Eurobarometer-onderzoek zal de Commissie verder kunnen bepalen hoe het actieplan voor een veiliger internet in heel Europa optimaal kan bijdragen aan de veiligheid van kinderen op het internet en met mobiele telefoons. Een en ander volgt op de door de Commissie in het voorjaar 2007 bemiddelde overeenkomst tussen Europese mobiele exploitanten, waarbij zij zich zelf regels opleggen om minderjarigen te beschermen bij hun mobiele telefoongebruik (zie IP/07/139).

De volgende dag voor een veiliger internet zal plaatsvinden op 12 februari 2008.

Achtergrondinformatie:

Het actieplan voor een veiliger internet loopt sinds 1999 en bevordert een veiliger gebruik van online technologieën, met name door kinderen, en bestrijdt illegale en schadelijke inhoud die uiteen kan lopen van beelden van kindermisbruik tot racisme. De huidige fase (Safer Internet plus) loopt tot 2008 (zie IP/06/1512, MEMO/07/44).

De dag voor een veiliger internet, die ieder jaar wordt georganiseerd, vestigt wereldwijd de aandacht op dergelijke initiatieven en draagt bij aan de bewustmaking rond vraagstukken met betrekking tot veiliger gebruik van het internet en nieuwe technologieën (zie IP/07/140, IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171).
Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/saferinternet
De resultaten van het Eurobarometer-onderzoek over het gebruik van online technologieën door kinderen:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/


Side Bar