Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1227

Bryssel 10. elokuuta 2007

Eurobarometri: käyttävätkö eurooppalaiset lapset uusmediaa varomattomasti?

Voivatko vanhemmat luottaa 13-vuotiaaseen tyttäreensä, kun tämä on netissä? Voivatko he olla varmoja, että heidän 11-vuotiaan poikansa kännykkäpuheluun ei liity vaaraa? Komissio on tehnyt tutkimuksen siitä, miten eurooppalaiset lapset käyttävät uusmediaa. Tutkimus osoittaa, että Euroopan nuori sukupolvi käyttää Internetiä ja matkapuhelinta hyvin luontevasti. Eurooppalaiset lapset myös yleensä tietävät, mitä vaaroja Internetin ja matkapuhelimen käyttöön liittyy. Ongelmatilanteissa he kuitenkin välttävät vanhempien puoleen kääntymistä viimeiseen saakka.

Tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Vivian Reding toteaa, että ”tämä on ensimmäinen kerta, kun lapsilta kaikkialla Euroopassa on kysytty suoraan verkkotekniikan käytöstä – käyttävätkö he sitä huvin vuoksi vai läksyjä varten ja miten he toimivat riskitilanteissa. On kannustavaa huomata, että eurooppalaiset nuoret käyttävät digitaalitekniikkaa hyvin luontevasti. Kyky käyttää uusmediaa aktiivisesti on olennainen edellytys osaamisyhteiskunnan kehittymiselle Euroopassa. Tutkimustulokset osoittavat myös, että Euroopassa tarvitaan aktiivista verkkomediakasvatusta. Lisäksi erityisesti vanhempia on valistettava uusmedian mahdollisuuksista ja vaaroista. Kun kyseessä on lastemme turvallisuus, valheelliseen turvallisuudentunteeseen ei ole varaa.”

Eurobarometrin kvalitatiivista tutkimusta varten haastateltiin 9–10- ja 12–14-vuotiaita lapsia kaikissa 27:ssä EU:n jäsenvaltiossa sekä Norjassa ja Islannissa. Lapsilta kysyttiin yksityiskohtaisesti, miten he käyttävät verkkotekniikkaa ja miten he reagoisivat Internetin ja matkapuhelimen käyttöön liittyviin ongelmatilanteisiin ja vaaroihin.

Tutkimus osoittaa, että lapset käyttävät verkkotekniikkaa hyvin samalla lailla kaikkialla Euroopassa: Internetiä käytetään etupäässä pelaamiseen, surffaamiseen ja viestintään ja matkapuhelinta etupäässä tekstiviestien lähettämiseen ja puheluihin vanhempien ja kavereiden kanssa.

Suurin osa lapsista käyttää Internetiä useita kertoja päivässä, ja suurimmalla osalla on myös oma matkapuhelin. Vanhemmat rajoittavat Internetin käyttöä jonkin verran, mutta matkapuhelinten käyttöä he valvovat paljon vähemmän.

”Vanhempani sanovat, ettei netissä saa olla yhtä tai kahta tuntia enempää, koska se pilaa silmät. Haluaisin olla pidempään, mutta kai he ovat oikeassa.” (9–10-vuotias poika Romaniasta)

Tulokset osoittavat, että lapset ovat yleensä hyvin tietoisia verkkotekniikkaan liittyvistä vaaroista, kuten tietoturvariskistä, viruksista, haitallisesta sisällöstä, identiteettivarkauksista ja mahdollisesti vaarallisesta yhteydestä tuntemattomiin.

Hakkerit ovat vaarallisia. He saattavat levittää viruksia, jotka tuhoavat kovalevyn, tai kopioida itselleen toisten tietokoneilta kaiken, kuten salasanat, tiedostot jne.” (9–10-vuotias poika Portugalista)

Monet lapsista ovat myös hyvin tietoisia tarvittavista varotoimista.

”Älä anna netissä omia henkilötietojasi, äläkä kerro puhelinnumeroasi tuntemattomille.” (12–14-vuotias tyttö Luxemburgista)

Jotkin lapsista kuitenkin myönsivät ottaneensa riskejä, ja muutamat kertoivat joutuneensa häirinnän kohteeksi ja olleensa yhteydessä tuntemattomiin.

”Tapasin sen asemalla, ja se olikin joku 44-vuotias vanha äijä. Lähdin heti pois!" (12–14-vuotias poika Tanskasta)

Vaikka lapset yleensä ottaen tietävät, mitä riskejä uusmediaan liittyy ja mitä varotoimia olisi tehtävä, useimmat heistä kuitenkin yrittäisivät ratkaista ongelmatilanteen itse tai ystäviensä kanssa ja kääntyisivät vanhempien puoleen vasta kaikkein vakavimmissa tapauksissa.

”Kertoisin kaikille muille paitsi vanhemmilleni, koska pelkään, että äitini sanoisi, että ’mitä minä sanoin’, ja kieltäisi minulta chattailun kokonaan.” (9–10-vuotias tyttö Saksasta)

Eurobarometrin tulokset auttavat komissiota määrittelemään tarkemmin, miten EU:n Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevalla ohjelmalla voitaisiin parhaiten edistää lapsiturvallista Internetin ja matkapuhelimen käyttöä kaikkialla Euroopassa. Eurobarometri on jatkoa komission keväällä 2007 esittämästä aloitteesta tehdylle Euroopan matkapuhelinoperaattorien sopimukselle, joka koskee itsesääntelytoimia matkapuhelimia käyttävien alaikäisten suojelemiseksi (ks.

IP/07/139).Seuraava Turvallisempi Internet -päivä järjestetään 12. helmikuuta 2008.

Taustaa

Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 1999. Sillä pyritään edistämään erityisesti verkkotekniikan lapsiturvallista käyttöä ja torjumaan laitonta ja haitallista sisältöä (esimerkiksi rasismia ja kuvia lasten hyväksikäytöstä). Ohjelman tämänhetkinen vaihe (Safer Internet plus) jatkuu vuoteen 2008 saakka (ks. IP/06/1512, MEMO/07/44).

Vuosittainen Turvallisempi Internet -päivä kohdistaa huomion tällaisiin aloitteisiin kaikkialla Euroopassa ja auttaa lisäämään tietoisuutta Internetin ja uuden tekniikan turvallisemmasta käytöstä (ks. IP/07/140, IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171).

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/saferinternet

Lasten käyttämää verkkotekniikkaa koskevan Eurobarometrin tulokset:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/


Side Bar