Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1227

V Bruselu dne 10. srpna 2007

Průzkum Eurobarometr: Neberou děti v Evropě nebezpečí online technologií na příliš lehkou váhu?

Mohou rodiče důvěřovat své třináctileté dceři, když surfuje na internetu? Vědí určitě, že jejich jedenáctiletému synovi při hovoru mobilním telefonem nehrozí žádné nebezpečí? Na to, jak nová média využívají děti v celé Evropě, se zaměřil průzkum Komise. Vyplývá z něj, že internet a mobilní telefony jsou dnes v Evropě pro mladou generaci bezmála samozřejmostí. Děti a mládež též obecně vědí o úskalích internetu a mobilních telefonů. Když se ovšem při jejich používání dostanou do obtížné situace, pomoc dospělých považují až za krajní řešení.

„Vůbec poprvé jsme se dětí po celé Evropě zeptali, jakým způsobem využívají online technologie, do jaké míry si internet prohlížejí pro zábavu a nakolik kvůli školním úkolům a jak se vypořádávají s nebezpečími," uvádí Viviane Redingová, evropská komisařka pro informační společnost a média. „Je povzbuzující, že si mládež v Evropě osvojila digitální technologie s takovou jistotou. Aktivní využívání nových médií je klíčovou dovedností pro rozvoj znalostní společnosti v Evropě. Výsledky tohoto průzkumu zároveň pro Evropu akcentují nutnost proaktivního vzdělávaní v oblasti online médií. Musíme též dále zvyšovat informovanost o příležitostech a nebezpečích nových médií, a to zejména mezi rodiči. Je-li v sázce bezpečnost našich dětí, je na místě být nanejvýše obezřetný.“

Kvalitativní průzkum Eurobarometr se zaměřil na děti ve věku 9–10 let a 12–14 let ze všech 27 členských států EU a z Norska a Islandu. Byly jim určeny podrobné dotazy, jakým způsobem využívají online technologie a jak reagují na obtíže a nebezpečí při používání internetu i mobilních telefonů.

Z průzkumu vyplývá, že technologie děti využívají v celé Evropě velmi podobným způsobem. Z činností na internetu vedou online hry, surfování a komunikace, zatímco u mobilních telefonů mají mladí uživatelé v největší oblibě textové zprávy a hovory s rodiči a přáteli.

Většina respondentů používá internet několikrát za den a vlastní též osobní mobilní telefon. Využívání internetu do určité míry omezují rodiče, zatímco používání mobilních telefonů se větší překážky nekladou a je i méně sledováno.

Jedno z dětí například uvedlo: „Rodiče mi říkají, abych na internetu nebyl déle než hodinu nebo dvě, protože to škodí očím. Rád bych na něm byl i déle, ale vím, že mají pravdu“ (chlapec ve věku 9–10 let z Rumunska).

Z výsledků vyplývá, že děti si jsou obecně vědomy možných nebezpečí na internetu, jimiž je ohrožení zabezpečení, viry, přístup k nevyžádanému obsahu, krádež identity a možné nebezpečí kontaktu s neznámými osobami.

„Hackeři jsou nebezpeční, mohou šířit viry, které zničí pevný disk, nebo zkopírují vše, co máme uloženo v počítači, hesla, dokumenty atd.“ (chlapec ve věku 9–10 let z Portugalska).

Mnoho z respondentů je též dobře informováno o nezbytných preventivních opatřeních:

„Nesdělujte po internetu své osobní údaje ani číslo mobilu lidem, které neznáte" (dívka ve věku 12–14 let z Lucemburska).

Některé děti však připustily, že je jejich jednání mohlo ohrozit, a některé se přiznaly i k tomu, že se staly oběťmi zastrašování a setkaly se s neznámými osobami.

„Setkal jsem se s ním na nádraží a ukázalo se, že to byl odporný starý muž, kterému bylo 44 let. Tak jsem hned odešel!“ (chlapec ve věku 12–14 let z Dánska).

Ačkoli mladí lidé o nebezpečích vědí a znají i preventivní opatření, většina z nich se snaží vyřešit potíže bez pomoci druhých nebo s přáteli a rodičům se svěří jen v případě krajní nouze.

„Svěřila bych se komukoliv jinému, jen ne rodičům, protože se moc bojím toho, že by se mamince potvrdilo to, z čeho má strach, když mi zakazuje navštěvovat místnosti na chatu“ (dívka ve věku 9–10 let z Německa).

Výsledky Eurobarometru pomohou Komisi blíže upřesnit, jakým způsobem může program EU pro bezpečnější internet co nejlépe přispět k bezpečnosti dětí v celé Evropě při používání internetu a mobilních telefonů. Průzkum navazuje na dohodu evropských mobilních operátorů o samoregulaci činností v zájmu ochrany nezletilých, kterou na jaře 2007 zprostředkovala Komise (viz IP/07/139).

Další Den bezpečnějšího internetu se bude konat 12. února 2008.

Souvislosti:

Program pro bezpečnější internet funguje od roku 1999. Jeho cílem je podpora bezpečnějšího využívání online technologií, zejména dětmi, a boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu od rasismu po snímky zobrazující zneužívání dětí. Stávající fáze programu (Safer Internet plus) bude probíhat do roku 2008 (viz IP/06/1512, MEMO/07/44).

Den bezpečnějšího internetu, jenž je pořádán každý rok, dané iniciativy zviditelňuje v celosvětovém měřítku a přispívá ke zvyšování informovanosti o problematice bezpečnějšího využívání internetu a nových technologií (viz IP/07/140, IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171).
Další informace:

http://ec.europa.eu/saferinternet
Výsledky průzkumu Eurobarometr o využívání online technologií dětmi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/


Side Bar