Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1227

Брюксел, 10 август 2007 г.

Евробарометър: прекалено доверчиви ли са европейските деца, когато са изправени пред он-лайн опасности?

Могат ли родителите да имат доверие на 13-годишната си дъщеря, когато тя сърфира в мрежата? Знаят ли със сигурност дали разговорите, които 11-годишният им син води по мобилния си телефон, са безопасни? Проучване на Комисията сред деца от цяла Европа изследва начина, по който те боравят с новите медийни технологии. То показва, че използването на Интернет и мобилни телефони е вече нещо съвсем естествено за младото поколение в Европа. Като цяло то също е запознато с опасностите от използването на Интернет и мобилни телефони. При все това обаче, когато са изправени пред он-лайн проблем, непълнолетните се обръщат към възрастен човек, само в краен случай.

„За първи път деца от цяла Европа бяха попитани директно как използват он-лайн технологиите, колко време прекарват в Интернет за забавление и колко за подготовка на домашните, и как се справят с опасностите“, каза Европейският комисар по въпросите на информационното общество и медиите, Вивиан Рединг. „Окуражително е как европейската младеж приема с такова доверие цифровите технологии. Способността за активно използване на новите медийни технологии е ключов фактор за развитието в Европа на общество, основано на знанието. Едновременно с това, с резултатите от това проучване се подчертава необходимостта на Европа от проактивно он-лайн образование в областта на медийните технологии. Трябва да продължим също да осведомяваме хората, особено родителите, за ползите и опасностите, свързани с новите медийни технологии. Когато е заложена сигурността на децата ни, не можем да останем безучастни.“

Качественото проучване на Евробарометър обхвана деца на възраст между 9 и 10 и между 12 и 14 години от 27-те държави-членки, както и от Норвегия и Исландия. Бяха им зададени подробни въпроси за това как използват он-лайн технологиите и как биха реагирали в случай на проблем или опасност, възникнали при използването на Интернет или мобилен телефон.

Проучването показва, че децата в цяла Европа използват технологиите по сходен начин. Игрите, сърфирането и общуването он-лайн са сред най-предпочитаните дейности в интернет пространството, докато писането на съобщения и разговорите с родители и приятели са на първо място за младите потребители на мобилни телефони.

По-голямата част от тях влизат в Интернет по няколко пъти на ден и притежават собствен мобилен телефон. Използването на Интернет се ограничава до известна степен от родителите, докато използването на мобилни телефони е по-свободно и се контролира по-малко.

Едно от децата е споделило: „Моите родители ми казват да не стоя повече от час-два пред екрана, защото е вредно за очите. На мен ми се иска да остана на компютъра по-дълго, но те са прави“ (момче на възраст между 9 и 10 години, Румъния).

Резултатите показват, че като цяло децата са наясно с потенциалните он-лайн опасности, като сигурност, вируси, достъп до нежелано съдържание, кражба на самоличност и потенциално опасни връзки с непознати.

„Хакерите са заплаха; те могат да заразят компютъра Ви с вируси, които разрушават твърдия диск или да копират всичко, което имате в компютъра — пароли, документи и т.н.“ (момче на възраст между 9 и 10 години, Португалия)

Голяма част от тях са запознати също и с необходимите предпазни мерки, които трябва да вземат.

„Не давайте личните си данни, нито номера на мобилния си телефон по интернет на непознати“ (момиче на възраст между 12 и 14 години, Люксембург)

Въпреки това някои деца признават, че са постъпвали рисковано, а други — че са били обект на тормоз и са влизали в контакт с непознати.

„Срещнахме се на гарата и се оказа неприятен, възрастен 44-годишен мъж. И си тръгнах!“ (момче на възраст между 12 и 14 години, Дания)

Въпреки, че младите хора съзнават рисковете и са наясно с предпазните мерки, по-голямата част от тях биха се опитали по-скоро да разрешат проблема сами или с помощта на приятели и биха се обърнали към родителите си само в краен случай, когато проблемът е много сериозен.

„Бих казала на всеки, с изключение на родителите ми; много ще ме е страх майка ми да не разбере, че опасенията ѝ са основателни, и да ми забрани да посещавам дискусионни форуми“ (момиче на възраст между 9 и 10 години, Германия)

Резултатите от проучването Евробарометър ще помогнат на Комисията да доуточни по какъв начин програмата на ЕС за по-безопасен Интернет може да допринесе най-добре за безопасно използване на Интернет и мобилните телефони от децата в цяла Европа. Това е вследствие на споразумение между европейските мобилни оператори през пролетта на 2007 г., с посредничеството на Комисията за саморегулиране на усилията, които полагат за предпазване на непълнолетните, които използват мобилни телефони (вж. IP/07/139).

Следващият Ден за по-безопасен интернет ще бъде отбелязан на 12 февруари 2008 г.

Контекст:

Програмата за по-безопасен Интернет е оперативна от 1999 г., насърчава по-безопасното използване на он-лайн технологиите, особено от деца, и се бори срещу наличието на незаконно и вредно съдържание — от снимките, на които се вижда злоупотреба с деца, до расизма. Настоящият етап от програмата („По-безопасен Интернет плюс“) ще продължи до 2008 г. (вж. IP/06/1512,

MEMO/07/44). Ежегодният Ден за по-безопасен Интернет насочва като цяло вниманието към подобни инициативи и допринася за по-добрата осведоменост по въпроси, свързани с по-безопасното използване на Интернет и новите технологии (вж. IP/07/140, IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171)

За повече информация:

http://ec.europa.eu/saferinternet

Резултатите от проучването Евробарометър относно използването на он-лайн технологиите от деца са достъпни на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/


Side Bar