Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1210

Bruxelles, 6 august 2007

Şi cadrele didactice au nevoie de o formare de calitate! Comisia propune îmbunătăţirea calităţii formării cadrelor didactice în Uniunea Europeană

Astăzi Comisia Europeană a prezentat propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii formării cadrelor didactice în UE. Un nivel ridicat de predare constituie o condiţie preliminară pentru a asigura un sistem de educaţie şi de formare de înaltă calitate, care reprezintă, la rândul său, un factor hotărâtor puternic pentru competitivitatea Europei pe termen lung, precum şi pentru capacitatea acesteia de a crea mai multe locuri de muncă şi de a genera creştere. În cazul în care sunt adoptate de statele membre, propunerile asupra cărora s-a convenit astăzi vor garanta că UE deţine o forţă de muncă cu un nivel ridicat de pregătire necesară pentru a face faţă presiunii secolului XXI.

Ján Figel’, comisarul european pentru educaţie, formare, tineret şi cultură, a declarat: „Un nivel mai bun de predare şi de învăţare este deosebit de important pentru competitivitatea UE pe termen lung, întrucât o forţă de muncă cu o înaltă pregătire este o forţă de muncă mai eficientă. Consider că este necesar să asigurăm faptul că UE dispune de cadre didactice de o înaltă calitate dacă vrem ca reformele în domeniul educaţiei din statele membre să fie o reuşită. Cu toate acestea, după cum studiile o indică, la nivelul UE există evoluţii îngrijorătoare, majoritatea statelor membre raportând deficienţe în ceea ce priveşte competenţele profesorilor şi probleme în a actualiza aceste competenţe. În comunicarea de astăzi, în limita competenţelor sale, Comisia îndeamnă statele membre să abordeze aceste probleme, propunând o serie de orientări comune şi de principii de acţiune”.

În vederea pregătirii elevilor pentru societatea UE din ce în ce mai mult bazată pe cunoaştere, cadrelor didactice li se solicită să dezvolte elevilor o nouă serie de abilităţi, ceea ce necesită adesea noi metode de predare. În plus, există o cerere crescândă pentru profesori de a preda în clase care au elevi de culturi şi limbi materne diverse, cu niveluri diferite de competenţe şi de nevoi speciale.

Totuşi, numeroase cadre didactice afirmă că nu sunt obişnuite cu folosirea noilor tehnologii în sălile de clasă. Pe lângă acestea, analiza realizată de Comisia Europeană arată că adesea sistemele actuale de instruire şi formare pentru cadrele didactice din statele membre nu reuşesc să ofere cadrelor didactice formarea necesară. De fapt, în unele state membre, există un nivel scăzut de coordonare sistematică între diversele elemente ale procesului de formare a profesorilor. Acest lucru duce la lipsa de coerenţă şi de continuitate, în special între formarea profesională iniţială a cadrelor didactice şi perioada ulterioară de integrare la serviciu, precum şi între instruirea la locul de muncă şi dezvoltarea profesională.

În plus, analiza Comisiei indică un nivel redus al investiţiilor în instruirea şi dezvoltarea continue a cadrelor didactice. De exemplu:

  • instruirea la locul de muncă este obligatorie în numai 11 state membre[1];
  • în cazul în care există instruire la locul de muncă, în general aceasta însumează mai puţin de 20 de ore pe an şi nu reprezintă niciodată mai mult de cinci zile anual;
  • numai o jumătate din ţările din Europa oferă cadrelor didactice noi o formă sistematică de asistenţă (şi anume cursuri de integrare la locul de muncă, instruire, consiliere) în primii ani de activitate profesorală.

Comisia Europeană conlucrează strâns cu statele membre la îmbunătăţirea calităţii formării cadrelor didactice în UE, ca parte dintr-un proces global de cooperare politică în domeniul educaţiei şi instruirii care să încurajeze şi să sprijine reformele naţionale. Această cooperare a condus la comunicarea actuală a Comisiei care defineşte un cadru comun pentru politicile destinate să îmbunătăţească calitatea formării cadrelor didactice. De asemenea, acest document răspunde la o solicitare formulată în 2004 în Raportul comun al Consiliului şi al Comisiei privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona în domeniile educaţiei şi instruirii, şi anume dezvoltarea unei serii de principii comune la nivel european pentru îmbunătăţirea competenţelor şi calificărilor cadrelor didactice şi instructorilor.

Comunicarea propune statelor membre anumite orientări generale pentru dezvoltarea de politici şi practici. Printre acestea se numără:

  • asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la cunoştinţele, comportamentele şi competenţele pedagogice pe care aceştia le solicită pentru a fi eficienţi;
  • asigurarea coordonării, coerenţei şi resurselor adecvate pentru formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
  • promovarea unei culturi a practicii reflexive şi a cercetării în rândul cadrelor didactice;
  • promovarea statutului şi recunoaşterii profesiei de cadru didactic; precum şi
  • sprijinirea profesionalizării învăţământului.

A se vedea, de asemenea:

Memo/07/320.


[1] Austria, Belgia, Germania, Estonia, Finlanda, Ungaria, Lituania, Letonia, România, Malta, Regatul Unit.


Side Bar