Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1189

Брюксел, 27 юли 2007 г.

Сливания: Комисията разрешава планираното придобиване на Българската телекомуникационна компания от AIG Capital Partners

Европейската комисия разреши, съгласно Регламента за сливанията на ЕС, придобиването на Българската телекомуникационна компания от AIG Capital Partners. Комисията заключи, че сделката няма да засегне съществено ефективната конкуренция в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или която и да е съществена част от него.

AIG Capital Partners предоставя инвестиционни съвети и услуги и продукти, свързани с управлението на пазарни активи, с международен обхват. Неговото дружество-майка AIG предоставя широк кръг от застрахователни продукти. Българската телекомуникационна компания (БТК) управлява мрежи за фиксиран и мобилен пренос на данни и други телекомуникационни мрежи и системи за пренос на данни в България.

Тъй като AIG Capital Partners няма телекомуникационни операции в портфейла си в ЕИП, а БТК е активна само в телекомуникационния сектор, планираната сделка няма да доведе до препокривания между дейностите на страните.

Следователно планираната сделка няма да породи загриженост по отношение на конкуренцията.

Комисията получи искане за препращане на този случай, съгласно Регламента за сливанията на ЕС, от българския орган за защита на конкуренцията, но реши сама да разгледа случая.
Повече информация по случая може да бъде намерена на адрес:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m94.html#m_4721


Side Bar