Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT HU RO

IP/07/1170

Bruselj, 25. julija 2007

Komisija predlaga, da se odstranijo omejitve radijskega spektra za inovativne brezžične storitve

Komisija je danes predlagala ukrepe, s katerimi bo ponujanje in razvijanje inovativnih brezžičnih tehnologij za mobilne operaterje v Evropi lažje in bolj donosno. Predlogi Komisije bodo, če bodo uzakonjeni, z odprtjem radijskega spektra za napredne mobilne podatkovne in multimedijske storitve (kot so storitve 3G, ki omogočajo video prenos in hitro snemanje podatkov na mobilni telefon) povečali število in izbiro razpoložljivih brezžičnih storitev in razširili njihovo geografsko pokritje v korist vseh evropskih državljanov. Novi ukrepi EU bodo tudi znižali stroške razvoja omrežja za evropsko industrijo za brezžične komunikacije.

„Radijski spekter je ključni gospodarski vir, s katerim je treba v Evropi primerno upravljati, da bi sprostili potencial našega telekomunikacijskega sektorja,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za telekomunikacije. „V EU moramo zato odstraniti regulativne ovire in olajšati razvoj mobilnih komunikacij, tako da dovolimo novim tehnologijam, da si delijo spekter z že obstoječimi. Ta predlog je konkreten korak k bolj prilagodljivemu tržno usmerjenemu pristopu k upravljanju spektra v Evropi. Povečal bo konkurenčnost pri uporabi pasov spektra, evropski državljani pa bodo imeli boljši dostop do multimedijskih storitev.

Mobilna omrežja lahko najbolje delujejo z uporabo nizko frekvenčnih pasov, kot so frekvenčni pasovi, ki jih danes uporabljajo mobilni telefoni globalnega sistema za mobilne komunikacije (GSM). V skladu s pobudo Barrosove Komisije za boljše predpise (gl. IP/05/96) Komisija predlaga, da se Direktiva o GSM iz leta 1987 razveljavi. Ta direktiva je takrat pomagala GSM, da je imel uspeh v Evropi, saj so bile z njo dodeljene nekatere radijske frekvence (900 MHz in 1800 MHz) storitvam GSM. Danes je zastarela, ker preprečuje naprednejšim brezžičnim tehnologijam naslednje generacije uporabo spektra, ki je trenutno rezerviran za storitve GSM.

Kot odgovor na tehnološke spremembe in pojav novih vseevropskih komunikacijskih storitev Komisija poleg razveljavitve Direktive o GSM predlaga novo odločbo, ki bo omogočala soobstoj novih tehnologij in GSM v frekvencah 900 MHz in 1800 MHz, hkrati pa bo zagotovljeno neprekinjeno delovanje GSM v EU.

Komisija je to novo odločbo pripravila v sodelovanju z nacionalnimi strokovnjaki za radijski spekter. Na podlagi tehničnih študij evropskega združenja organov za spekter in telekomunikacije, CEPT, želi Komisija v Evropski uniji in sosednjih državah zagotoviti skladen soobstoj različnih sistemov v in okoli tega pasu spektra.

Komisija ocenjuje, da bodo imeli predlagani ukrepi pozitiven gospodarski učinek na sektor in bodo spodbudili nove brezžične storitve. Glede na ocene samega sektorja lahko evropska industrija za brezžične komunikacije v petih letih doseže znižanje skupnih kapitalnih vlaganj do 40 % stroškov omrežja.

Predlagano razveljavitev Direktive o GSM morata uradno odobriti Evropski parlament in Svet ministrov EU. Odločbo lahko enostavno uradno sprejme Komisija. Vsi predlagani ukrepi bodo predvidoma izvedeni do konca tega leta.

Ozadje:

Današnji predlogi Komisije so del celotnega paketa ukrepov za izvajanje strateškega pristopa Komisije, katerega cilj je bolj prilagodljiva uporaba spektra, ki je pomemben sestavni del pravil EU o telekomunikacijah (gl. IP/06/874), kakor je navedeno v sporočilu Komisije „Hitri dostop do spektra za brezžične elektronske komunikacijske storitve z večjo prilagodljivostjo“ (gl. IP/07/205). Današnji predlogi s prilagoditvijo regulativnega okolja za olajšanje razvoja naprednih mobilnih komunikacij prispevajo k ciljem pobude i2010, ki podpira odprt in konkurenčen notranji trg za informacijsko družbo in medijske storitve v korist evropskih državljanov (gl. IP/05/643).

Za več informacij:
Politika EU na področju radijskega spektra:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/


Side Bar