Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT HU SL

IP/07/1170

Bruxelles, 25 iulie 2007

Comisia propune eliminarea restricţiilor privind spectrul de frecvenţe radio pentru servicii fără fir inovatoare

Comisia propune astăzi o serie de măsuri menite să-i ajute pe operatorii de telefonie mobilă din Europa să ofere şi să dezvolte tehnologii fără fir inovatoare într-un mod mai simplu şi mai profitabil. În cazul în care vor deveni documente legislative, propunerile Comisiei, care vizează deschiderea spectrului de frecvenţe radio pentru servicii mobile multimedia şi de date avansate (precum serviciile 3G care permit rularea de secvenţe video şi descărcarea de conţinut pe telefonul mobil), vor genera o creştere a numărului de servicii fără fir disponibile şi a posibilităţilor de a alege, avantaje de care se vor bucura toţi cetăţenii europeni. De asemenea, noile măsuri comunitare vor determina reducerea costurilor aferente dezvoltării reţelelor la nivelul industriei comunicaţiilor fără fir din Europa.

„Spectrul de frecvenţe radio reprezintă o resursă economică extrem de importantă, care trebuie gestionată corespunzător în toată Europa pentru a stimula potenţialul sectorului telecomunicaţiilor”, a afirmat Viviane Reding, Comisarul UE pentru Telecomunicaţii. „La nivel european trebuie aşadar să eliminăm barierele datorate reglementării şi să facilităm desfăşurarea comunicaţiilor mobile, iar acest lucru se poate realiza dacă noile tehnologii utilizează spectrul de frecvenţe radio în comun cu tehnologiile deja existente. Propunerea de faţă reprezintă un pas concret către o abordare mai flexibilă, orientată către piaţă, a gestionării spectrului de frecvenţe radio în Europa. Ea va determina intensificarea concurenţei în ceea ce priveşte utilizarea benzilor de frecvenţă şi va spori accesul cetăţenilor europeni la serviciile multimedia”.

Reţelele de telefonie mobilă funcţionează în condiţii optime utilizând benzi de frecvenţă joasă, precum cele folosite în prezent de telefoanele mobile GSM. În spiritul direcţiei propuse de Comisia Barroso cu privire la o mai bună reglementare (a se vedea IP/05/96), Comisia propune abrogarea directivei GSM din 1987. La momentul respectiv, această directivă a contribuit la succesul tehnologiei GSM în Europa, prin alocarea anumitor frecvenţe radio (900 MHz şi 1800 MHz) pentru serviciile GSM. În prezent, documentul nu mai este de actualitate, deoarece împiedică alte tehnologii avansate, fără fir, de ultimă generaţie să utilizeze spectrul rezervat în momentul de faţă serviciilor GSM.

Pentru a răspunde schimbărilor tehnologice şi apariţiei noilor servicii de comunicaţii paneuropene, Comisia propune, pe lângă abrogarea Directivei GSM, o nouă decizie care va permite coexistenţa noilor tehnologii şi a tehnologiei GSM în cadrul frecvenţelor de 900 MHz şi 1800 MHz, fără ca acest lucru să afecteze continuitatea funcţionării serviciilor GSM în UE.

Noua decizie a fost elaborată de către Comisie cu sprijinul experţilor naţionali în domeniul spectrului de frecvenţe radio. Bazându-se pe studiile tehnice elaborate de asociaţia europeană a autorităţilor din domeniul spectrului de frecvenţe radio şi al telecomunicaţiilor (CEPT), decizia are obiectivul de a asigura coexistenţa armonioasă a mai multor sisteme în cadrul şi în jurul acestui spectru de frecvenţe, la nivelul UE şi al ţărilor învecinate.

Conform evaluărilor Comisiei, măsurile propuse vor avea un efect economic pozitiv asupra sectorului telecomunicaţiilor şi vor promova adoptarea de noi servicii fără fir. De asemenea, estimările specialiştilor din domeniu indică faptul că, în Europa, industria comunicaţiilor fără fir ar putea realiza în următorii cinci ani reduceri cumulate ale cheltuielilor de capital de până la 40%.

Propunerea referitoare la abrogarea directivei GSM necesită aprobarea oficială a Parlamentului European şi a Consiliului de Miniştri al UE. Decizia urmează să fie adoptată oficial de către Comisie. Se estimează că toate măsurile propuse vor fi adoptate până la sfârşitul acestui an.

Context:

Actualele propuneri ale Comisiei fac parte dintr-un întreg pachet de măsuri care vizează punerea în aplicare a abordării strategice a Comisiei în ceea ce priveşte promovarea unei utilizări mai flexibile a spectrului de frecvenţe radio, element important în procesul de reformare a normelor UE cu privire la telecomunicaţii (a se vedea IP/06/874), în conformitate cu cele afirmate în comunicarea Comisiei privind „Accesul rapid la spectrul de frecvenţe pentru serviciile de comunicaţii electronice fără fir prin mărirea flexibilităţii” (a se vedea IP/07/205). Prin adaptarea mediului de reglementare astfel încât să faciliteze desfăşurarea comunicaţiilor mobile avansate, actualele propuneri contribuie la îndeplinirea obiectivelor iniţiativei i2010, care promovează o piaţă internă deschisă şi concurenţială în domeniul serviciilor care ţin de media şi de societatea informaţională, în avantajul cetăţenilor europeni (a se vedea IP/05/643).

Pentru mai multe informaţii:
Politica UE cu privire la spectrul de frecvenţe radio:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/


Side Bar