Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT HU SL RO

IP/07/1170

Brussel, 25 juli 2007

Commissie wil met oog op innovatieve draadloze diensten beperkingen op radiospectrum opheffen

Vandaag stelt de Commissie maatregelen voor om het aanbieden en ontwikkelen van innovatieve draadloze technologieën voor mobiele exploitanten in Europa zowel gemakkelijker als lucratiever te maken. Door het radiospectrum open te stellen voor geavanceerde mobiele data- en multimediadiensten (zoals 3G-diensten voor videostreaming en snelle downloads naar mobiele handsets) zullen de voorstellen van de Commissie, zodra deze zijn omgezet in wetgeving, zowel het aantal en keuzeaanbod in draadloze diensten als het geografische bereik vergroten, hetgeen alle Europese burgers ten goede komt. De nieuwe EU-maatregelen brengt ook de kosten voor de uitrol van het netwerk voor de Europese draadloze dienstenindustrie omlaag.

"Het radiospectrum is een cruciaal economisch middel dat in Europa op de juiste wijze beheerd moet worden om het potentieel van onze telecomsector volledig te benutten," aldus Europees Commissaris voor telecommunicatie Viviane Reding. "Daarom moeten we in de EU de juridische belemmeringen wegnemen en het gebruik van mobiele communicatiediensten vergemakkelijken door nieuwe technologieën aan het spectrum toe te voegen. Dit voorstel is een concrete stap op de weg naar een meer flexibele marktgestuurde aanpak van het spectrumbeheer in Europa. Zo wordt concurrentie wat betreft het gebruik van spectrumbanden bevorderd en de toegang tot multimediadiensten voor de Europese burger verbeterd."

Mobiele netwerken functioneren het best met lage-frequentiebanden, bijvoorbeeld de frequentiebanden die door mobiele telefoons worden gebruikt. In overeenstemming met haar streven naar betere regelgeving (zie IP/05/96) stelt de Commissie voor de GSM-richtlijn van 1987 in te trekken. Deze richtlijn droeg toentertijd bij aan het succesverhaal van de GSM in Europa door bepaalde radiofrequenties (900 MHz en 1800 MHz) aan GSM-diensten toe te kennen. De richtlijn is inmiddels uit de tijd omdat het een nieuwe generatie draadloze technologieën weert uit het spectrum dat momenteel voor GSM-diensten is gereserveerd.

Om tegemoet te komen aan technologische veranderingen en de opkomst van de nieuwe pan-Europese communicatiediensten stelt de Commissie bovendien een nieuwe beschikking voor waarin nieuwe technologieën samen met GSM gebruik maken van de frequenties 900 MHz en 1800 MHz, terwijl het GSM-gebruik in de EU wordt behouden.

De Commissie heeft samen met nationale spectrumdeskundigen deze nieuwe beschikking voorbereid. Op basis van technische studies die zijn uitgevoerd door de Europese Conferentie van de PTT-administraties (CEPT) heeft de beschikking als doel ervoor te zorgen dat verschillende systemen in en rond de spectrumband naast elkaar kunnen bestaan, zowel in de EU als in aangrenzende landen.

Naar het oordeel van de Commissie hebben de voorgestelde maatregelen een positief economisch effect op de sector en bevorderen zij het gebruik van nieuwe draadloze diensten. Schattingen die vanuit de sector zelf komen, geven aan dat de draadloze communicatie-industrie in Europa in vijf jaar de kapitaaluitgaven, en met name de netwerkkosten, met maximaal 40% kan verminderen.

Het voorstel om de GSM-richtlijn in te trekken vereist de formele goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de EU. De beschikking ligt klaar voor formele goedkeuring door de Commissie. Alle voorgestelde maatregelen zijn naar verwachting tegen het einde van dit jaar ingevoerd.

Achtergrond:

De voorstellen die de Commissie vandaag heeft ingediend, zijn onderdeel van een maatregelenpakket dat de strategische aanpak van de Commissie om een meer flexibel gebruik van het spectrum te bevorderen, ten uitvoer legt. Volgens de mededeling van de Commissie betreffende "Snelle toegang tot het spectrum voor draadloze elektronische communicatiediensten door meer flexibiliteit" (zie IP/07/205) is dit een belangrijk aspect van de hervorming van de Europese telecomregels (zie IP/06/874). Met het aanpassen van regelgeving om zo het gebruik van geavanceerde mobiele communicatie te vergemakkelijken, dragen de voorstellen bij aan de doelstellingen van het i2010-initiatief dat een open en concurrerende interne markt voor informatiemaatschappij en mediadiensten bevordert in het belang van de Europese burgers.

Voor meer informatie:
Het radiospectrumbeleid van de EU:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/


Side Bar