Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE IT EL

IP/07/1166

Брюксел, 24 юли 2007 г.

Природни бедствия нова информация за дейностите на ЕС в областта на гражданската защита

От края на месец юни Центърът за информация и мониторинг (ЦИМ) на Комисията е получил общо 8 молби от страна на Гърция, Кипър, Италия, България и съвсем наскоро от Бившата югославска република Македония за помощ в потушаването на бушуващите в цяла Южна Европа горски пожари. Тези молби предизвикаха незабавна реакция от страна на ЦИМ. Помощта бе предоставена чрез Механизма за гражданска защита на Общността от страна на различни държави-членки, в това число Италия, Франция, Испания и Гърция. Положението става изключително критично, тъй като всички държави от южната част на ЕС и повечето съседни държави се борят със сериозни пожари на тяхна територия. ЦИМ наблюдава също така необичайната метеорологична обстановка в Обединеното кралство и е в готовност да улесни предоставянето на помощ от други държави в ЕС, ако Обединеното кралство се нуждае от допълнителна помощ при тези трудни обстоятелства. Комисията би искала да изкаже най-дълбоките си съболезнования на семействата на тримата пилоти, загинали при управлението на противопожарни самолети през последните 24 часа. Вчера следобед двама гръцки пилоти са загинали, когато техният самолет „Канадеър“ се е разбил при участие в операция по потушаване на сериозен пожар на остров Евбея. Вчера вечерта един италиански пилот е загинал, а негов колега е бил сериозно пострадал при злополука, свързана с операция по потушаване на пожари в район, намиращ се в близост с Л'Акила.

През изминалата седмица са били получени четири отделни молби за помощ от страни, борещи се с горски пожари. На 18 юли Гърция поиска, за трети път през това лято, европейска помощ за гражданска защита, за да се подпомогне борбата с горските пожари, които бушуват из цялата страна. Молбата предизвика незабавна реакция от страна на Центъра за информация и мониторинг (ЦИМ) на Европейската комисия. ЦИМ незабавно алармира органите за гражданска защита на 30-те държави, участващи в Механизма за гражданска защита на Общността. В резултат от намесата на ЦИМ френски самолети „Канадеър“ бяха предоставени на Гърция, за да ѝ бъде помогнато да се справи с пожарите.

Тези самолети пристигнаха в Гърция в петък, 20 юли и се върнаха във Франция в понеделник, 23 юли. В понеделник, 23 юли гръцките власти докладваха, че не е необходима допълнителна помощ и че бедственото положение е приключило, но трябваше да подновят молбата за помощ само няколко часа по-късно след гибелта на двамата пилоти и разрастващите се пожари.

В събота, 21 юли, рано сутринта, ЦИМ получи нова молба за помощ от страна на България поради горските пожари. В България горските пожари са засегнали почти 1 000 000 хектара. Най-големият пожар е бил в района на град Стара Загора, където над 300 000 хектара в планински район са били обхванати от пожари. Релефът на местността не позволява използването на обикновено противопожарно оборудване и пожарни коли. България поиска четири хеликоптера със специални водни резервоари за три дни и два противопожарни самолета за три дни. ЦИМ незабавно препрати тази молба до денонощните центрове за контакти на 30-те държави участнички в механизма на Общността. Две страни от ЕС поискаха допълнителна техническа информация, но в края на краищата не бяха в състояние да предоставят помощ. По-късно в събота, България докладва, че ситуацията е била овладяна в резултат на помощта, оказана на България от Руската федерация в рамките на двустранно споразумение.

В неделя, 22 юли, Италия изпрати нова молба за помощ за справяне с интензивни горски пожари в източна Италия. В неделя Франция предостави два самолета „Канадеър“, а Испания изпрати два допълнителни самолета „Канадеър“ за потушаване на пожарите в района на Сардиния.

Във вторник, 24 юли, рано сутринта, ЦИМ получи молба за помощ за справяне с горските пожари в Бившата югославска република Македония. ЦИМ незабавно препрати молбата до 30-те страни участнички, които в момента преценяват дали разполагат с резервен капацитет за оказване на помощ.

През тази година се наблюдават екстремни метеорологични условия в южната част на Европа и горските пожари са изключително интензивни. Сътрудничеството в рамките на механизма доказа способността си да работи добре. ЦИМ реагира бързо и ефективно, за да улесни и подкрепи мобилизацията на помощта от страна на държавите-членки. Опитът, който ЦИМ натрупа, обаче, подчертава колко е важно доразвиването на Механизма за гражданска защита на Общността, а също така и укрепването на ЦИМ чрез предоставяне на самостоятелно право да мобилизира допълнителни ресурси за борба с пожарите. Необходима е една по-солидна европейска система за справяне с нарасналия брой природни бедствия из цяла Европа. Миналата година, бившият комисар и настоящ министър на земеделието на Франция, Мишел Барние публикува доклад относно сформирането на Европейски корпус за гражданска защита за борба със значими природни бедствия. Комисията се ангажира да проучи всички възможни начини за подобряване на европейското сътрудничество в гражданската защита и да работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и Европейския парламент по тези проблеми.

Междувременно, метеорологичната ситуация в северните райони е доста по-различна. ЦИМ продължава да наблюдава ситуацията в Обединеното кралство, което не е поискало помощ в областта на гражданската защита чрез механизма, за да бъде подпомогнато в справянето с последствията от наводненията. Някои държави-членки са информирали, че биха имали възможност да предоставят помощ, ако такава е необходима. Комисията е готова да активира механизма бързо, в случай че ситуацията се влоши през идните дни.

Механизъм за гражданска защита на Общността

Механизмът на Общността[1] има за цел поощряване на засиленото сътрудничество в рамките на спасителните операции в областта на гражданската защита. Той осигурява координацията на спасителните операции, за да предостави своевременно подкрепа и да помогне на всяка държава (в рамките на и извън Европейския съюз), която се нуждае от помощ. Основната цел е да се осигури възможно най-добро реагиране и степен на готовност, когато възникнат значителни бедствени ситуации.

Подобен род дейности се координират от Комисията чрез активиране на нейния Център за информация и мониторинг (ЦИМ), в рамките на ГД „Околна среда“, звено „Гражданска защита“.

30 държави[2] участват в механизма на Общността. Тези държави обединяват ресурсите си, които могат да бъдат предоставени на бедстващи райони в целия свят в рамките на механизма.

От неговото създаване досега, механизмът е бил активиран по повод на редица бедствия в целия свят, включително и за земетресението в Иран през 2003 г.; цунамито, засегнало югоизточна Азия през 2004 г.; горските пожари в Португалия през 2005 г., наводненията в България и Румъния, ураганът „Катрина“ в САЩ и земетресението в Пакистан, а съвсем наскоро за земетресението в Индонезия и хуманитарната криза в Ливан. Комисията е разгледала ефективността на механизма и чрез направените предложения се стреми да го подобри.


[1] Решение на Съвета от 23 октомври (2001/792/ЕО, Евратом) (ОВ L 297, 15.11.2001 г., стр. 7)

[2] ЕС 25, България, Румъния, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия


Side Bar