Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/114

V Bruselu, dne 31. ledna 2007

Hospodářská soutěž: v odvětvovém šetření Komise v oblasti retailového bankovnictví byly zjištěny významné překážky hospodářské soutěže

Evropská Komise zveřejnila závěrečnou zprávu o svém šetření týkajících se hospodářské soutěže v odvětví retailového bankovnictví. Z šetření vyplynula celá řada obav týkajících se hospodářské soutěže na trzích s platebními kartami, platebními systémy a produkty retailového bankovnictví. Zvláštními ukazateli jsou velké rozdíly u obchodních a mezibankovních poplatků pro bankovní karty, překážky vstupu na trhy s platebními systémy a úvěrovými registry, překážky v mobilitě klientů a vázání produktů. Někteří účastníci trhu v návaznosti na zveřejnění předběžných zjištění o platebních kartách v roce 2006 již nabídli dobrovolné reformy (viz IP/06/496 a MEMO/06/164). Komise použije své pravomoci v rámci pravidel hospodářské soutěže, aby za spolupráce s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž postupovala proti závažným narušením. Výsledek šetření by měl podpořit hospodářskou soutěž v oblasti retailového bankovnictví v přípravné fázi předcházející vytvoření jednotného prostoru plateb v eurech (SEPA).

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Při šetření byly zjištěny obecně rozšířené překážky hospodářské soutěže, které zbytečně zvyšují náklady služeb retailového bankovnictví pro evropské firmy a zákazníky. Komise plně použije všech svých pravomocí v rámci práva hospodářské soutěže, aby tyto překážky na trhu s platebními kartami i na jiných trzích, které jsou způsobeny protisoutěžním jednáním, odstranila.“

Platební karty a platební systémy

Evropské odvětví platebních karet je velké. Celkové platby platebními kartami dosahují ročně 1 350 miliard EUR. Banky od firem EU získají za tyto platby poplatky v přibližné výši 25 miliard EUR ročně. Z šetření Komise vyplynuly tyto obavy:

 • Velmi koncentrované trhy v mnoha členských státech, zejména v oblasti poplatků za vydávání platebních karet, by mohly vést etablované banky k tomu, že omezí nové vstupy na trh a budou účtovat vysoké poplatky za karty.
 • V EU existují velké rozdíly v obchodních poplatcích. Tak musí například firmy v členských státech s vysokými poplatky odvádět bankám ze svých tržeb hrazených kartou třikrát až čtyřikrát více než firmy v členských státech s nízkými poplatky.
 • Velké rozdíly v mezibankovních poplatcích mezi bankami v EU, které se pravděpodobně v plné míře neprojevují v menších poplatcích pro držitele karet. Komise není zastáncem úplného zrušení mezibankovních poplatků, avšak jejich operace v některých platebních sítích vyvolávají obavy.
 • Vysoká a udržitelná ziskovost – zejména při vydávání platebních karet ukazuje, že banky v některých členských státech mají významné postavení na trhu a mohou si dovolit požadovat na firmách a zákaznících vysoké poplatky z bankovních karet.
 • Pravidla a praxe, které oslabují hospodářskou soutěž v oblasti retailového bankovnictví, např. účtování průměrných paušálů u obchodních poplatků, zákaz ukládat větší poplatky.
 • Odlišné technické standardy v EU brání mnoha poskytovatelům služeb provozovat účinně své služby na celoevropské úrovni.

Po zveřejnění průběžné zprávy o platebních kartách a platebních systémech se Komise setkala se zástupci bank v mnoha členských státech, aby prodiskutovala, zda by obavy v oblasti hospodářské soutěže mohla vyřešit samoregulace. Tento přístup přináší slibné výsledky. Dobrým příkladem jsou Rakousko, Finsko a Portugalsko, kde účastníci trhu přijali jako reakci na obavy Komise již první opatření.

Evropské bankovnictví – s plnou podporou Komise a Evropské centrální banky – pracuje na vytvoření jednotného prostoru plateb v eurech (SEPA), aby se zlepšila účinnost a snížily náklady retailových poplatků. Odvětvové šetření upozornilo na několik překážek trhu, které by měly být odstraněny v souvislosti s SEPA.

Trhy výrobků retailového bankovnictví

Prostřednictvím retailového bankovnictví dosahují hrubé příjmy v EU ročně 250-275 miliard EUR, což odpovídá 2 % HDP EU. Trhy jsou vesměs fragmentované a orientované národně, rozdělují je faktory zahrnující překážky hospodářské soutěže a regulativní, právní a kulturní rozdíly. V odvětvovém šetření byly zjištěny ukazatele problému hospodářské soutěže v několika oblastech:

 • V některých členských státech vyvolává spojení udržitelné vysoké ziskovosti, vysoké koncentrace trhu a důkazů vstupních překážek obavy, že by banky mohly ovlivňovat cenovou hladinu pro zákazníky a malé firmy.
 • Některé úvěrové registry s důvěrnými údaji, které poskytovatel úvěru používá pro stanovení úrokové sazby půjček, mohou být použity k vyloučení nových vstupů na trh retailového bankovnictví.
 • Některé aspekty spolupráce mezi bankami, včetně spořitelen a kooperativ, mohou omezovat hospodářskou soutěž a bránit vstupu na trh.
 • Vázání produktů, tj. kde je udělení úvěru zákazníkovi vázáno na uzavření dodatečného pojištění nebo dodatečného otevření běžného účtu, je rozšířeno ve většině členských států. To by mohlo omezit zákazníkovu volbu, zesílit postavení bank na trhu a ovlivnit ceny na trhu.
 • Překážky v mobilitě zákazníků v bankovnictví – zejména obtíže při změně běžných účtů – jsou vysoké. Z analýzy šetření vyplývá, že míra zisku bank je nižší tam, kde je mobilita klientů vyšší.

Odvětvové šetření bylo zahájeno v červnu 2005 (viz IP/05/719). Průběžné zprávy o otázkách týkajících se platebních karet byly zveřejněny v dubnu 2006 (viz IP/06/496) a o otázkách týkajících se běžných účtů a souvisejících službách v červenci 2006 (viz IP/06/999).
Závěrečnou zprávu o odvětvovém šetření Komise a doprovodné dokumenty naleznete na této adrese:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/

Další informace naleznete také zde: MEMO/07/40.


Side Bar