Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Bruselj, 18. julija 2007

Komisija je odprla evropski enotni trg za storitve mobilne televizije

Komisija je danes sprejela strategijo, s katero je podprla uvedbo mobilne televizije v 27 državah članicah EU. Komisija poziva države članice in industrijo, naj pospešijo uporabo mobilne televizije v vsej Evropi in spodbudijo uporabo standarda DVB-H kot enotnega evropskega standarda za mobilno televizijo.

„Mobilno oddajanje je izredna priložnost za Evropo, da ostane vodilna in postane še močnejša na področju mobilne tehnologije in avdiovizualnih storitev,“ je dejala evropska komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding. „Evropa je na razpotju. Postanemo lahko vodilna svetovna sila, kakor na področju mobilne telefonije, temelječe na standardu GSM, ki ga je razvila evropska industrija, ali pa pustimo, da si druge regije prilastijo levji delež obetajočega trga mobilne televizije. Ne smemo zgolj pasivno čakati. Prišel je čas, da evropska industrija in vlade začnejo uvajati mobilne televizije.“

Do zdaj sta bila uvedba in prevzemanje mobilne televizije v EU počasna, medtem ko so evropski tekmeci močno napredovali. Evropa tvega, da bo izgubila konkurenčno prednost, če nemudoma ne sprejme konkretnih ukrepov. Tržni delež mobilne televizije v Južni Koreji, ki je najbolj razvit azijski trg mobilne televizije, znaša okoli 10 %. Tržni delež v Italiji, ki je najbolj napreden trg v EU, pa je nižji od 1 %.

Komisija si močno prizadeva za uspeh mobilne televizije (glej IP/07/340), ki bi lahko do leta 2011 postala do 20 milijard EUR vreden trg in imela okoli 500 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Komisija meni, da je današnje Sporočilo o krepitvi notranjega trga za mobilno televizijo ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest in poslovnih priložnosti za ustvarjalce vsebin, ponudnike storitev in proizvajalce strojne opreme ter ponudbe novih storitev z dodano vrednostjo za državljane.

Komisija je določila tri dejavnike za uspešnost uvedbe mobilne televizije:

  • standardi/medobratovalnost: Komisija bo spodbujala sprejetje dogovora o skupnem standardu, s čimer se bo zmanjšala fragmentacija trga, ki je posledica več tehničnih možnosti za prenos mobilne televizije. Svetovni uspeh standarda GSM, ki so ga Komisija in države članice močno podprle konec 80-ih let, dokazuje prednosti skupnega standarda. Danes je tehnologija DVB-H (mobilna digitalna televizija) najmočnejša kandidatka za prihodnjo uporabo mobilne televizije, ki se uspešno trži in preskuša v 18 evropskih državah ter vedno bolj tudi po svetu. Komisija bo zato v prihodnjih tednih pripravila vključitev standarda DVB-H na uradni seznam standardov EU (objavljen bo v Uradnem listu EU), s čimer bo uradno spodbudila njegovo uporabo v vseh 27 državah članicah. V naslednjih mesecih bo podrobno nadzorovala razvoj trga in leta 2008 oblikovala predloge, če bo to potrebno in primerno, o obvezni uporabi DVB-H.
  • spekter: v današnjem sporočilu Komisija poudarja potrebo po strategiji EU glede „digitalne dividende“, prednostnega spektra, ki se bo sprostil s prehodom s tradicionalne analogne radiodifuzije na digitalno radiodifuzijo. Komisija poziva
  • države članice, naj dajo spekter čim prej na razpolago mobilni televiziji, predvsem spekter v pasu UHF (470–862 MHz), ko bo ta na voljo. Zaradi tehničnih značilnosti je to najprimernejši spekter za mobilne multimedijske storitve. Kot alternativno rešitev je Komisija tudi predlagala, da se za storitve mobilne televizije odpre še en frekvenčni pas, tako imenovani pas L (1452–1492 MHz).
  • ugodno ureditveno okolje: nacionalni pristopi glede ureditve mobilne televizije so danes zelo različni. Takšno stanje ustvarja regulativno negotovost v EU. Komisija meni, da je mobilna televizija razvijajoča se storitev in bi morala zanjo veljati prožna ureditev. Organizirala bo izmenjavo dobrih praks in zagotovila usmerjanje pri oblikovanju skladnega okvira za sisteme izdajanja dovoljenj za mobilno televizijo.

Komisija meni, da je leto 2008 ključnega pomena za prevzem mobilne televizije v EU zaradi pomembnih športnih dogodkov, kot sta evropsko prvenstvo v nogometu in olimpijske igre, ki bodo edinstvena priložnost za povečanje ozaveščenosti potrošnikov, da sprejmejo nove storitve.

Ozadje:

Marca 2006 je Komisija za pospešitev uporabe mobilne televizije v Evropi spodbudila ustanovitev Evropskega sveta za mobilno oddajanje (EMBC), ki je povezal akterje telekomunikacijske industrije; proizvajalce strojne in programske opreme, izdajatelje televizijskih programov in ponudnike vsebin. Vendar se EMBC ni uspelo dogovoriti o rešitvah, ki so jih predlagala industrija, zato se je Komisija odločila pomagati in aktivno podpreti uvedbo mobilne televizije v Evropi.
Za nadaljnje informacije:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Glej tudi MEMO/07/298


Side Bar