Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Brusel 18. júla 2007

Komisia otvára európsky jednotný trh so službami mobilnej televízie

Komisia dnes prijala stratégiu podporujúcu rozšírenie mobilnej televízie v rámci 27 členských štátov EÚ. Komisia nalieha na členské štáty a na priemysel, aby uľahčili a urýchlili zavedenie mobilnej televízie v rámci Európy a podporili využívanie DVB-H ako jednotnej európskej normy pre mobilnú televíziu.

Mobilné vysielanie je úžasná príležitosť pre Európu na zachovanie a rozšírenie jej vedúceho postavenia v mobilných technológiách a audiovizuálnych službách,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Európa sa dnes nachádza na križovatke. Môžeme buď prevziať vedúcu úlohu v rámci celého sveta – ako sa nám to podarilo pri mobilných telefónoch založených na norme GSM vyvinutej európskym priemyslom – alebo dovoliť iným regiónom, aby získali najväčší podiel na sľubnom trhu mobilnej televízie. Čakať, ako sa situácia vyvinie, nie je dobrá možnosť. Nadišiel čas, aby európsky priemysel a európske vlády odštartovali mobilnú televíziu.“

Doteraz bolo zavádzanie a prijímanie mobilnej televízie v EÚ pomalé, kým konkurenti Európy dosiahli významné pokroky. Ak sa Európa neodhodlá na okamžitú konkrétnu akciu, riskuje, že stratí svoju konkurenčnú výhodu. Napríklad penetrácia mobilnej televízie v Južnej Kórei, ktorá predstavuje najrozvinutejší ázijský trh, sa približuje k 10 %, zatiaľ čo penetrácia v Taliansku, na najrozvinutejšom trhu EÚ, ešte stále nedosiahla ani 1 %.

Komisii veľmi záleží na úspechu mobilnej televízie (pozri IP/07/340), ktorá by mohla do roku 2011 predstavovať trh v hodnote 20 miliárd eur a v celosvetovom meradle by ju mohlo využívať až 500 miliónov zákazníkov. Komisia považuje dnešné oznámenie o posilnení vnútorného trhu so službami mobilnej televízie za dôležitý krok k vytvoreniu pracovných miest a podnikateľských príležitostí pre tvorcov obsahu, poskytovateľov služieb a výrobcov hardvéru a k poskytnutiu nových služieb s pridanou hodnotou občanom.

Komisia identifikovala tri kľúčové faktory potrebné pre úspešný nástup mobilnej televízie:

  • Normy a interoperabilita: Komisia podporí konsenzus v otázke spoločnej normy, aby sa znížila fragmentácia trhu spôsobená existenciou viacerých technických možností prenášania signálu mobilnej televízie. Prospešnosť spoločnej normy dokazuje všeobecný úspech normy GSM, ktorú na konci osemdesiatych rokov výrazne podporila Komisia i členské štáty. V súčasnosti je najsilnejším uchádzačom v súboji o budúcu normu mobilnej televízie DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds, digitálne vysielanie do ručných zariadení), ktoré má za sebou úspešnú komerčnú alebo skúšobnú prevádzku v 18 krajinách Európy a v čoraz väčšej miere sa využíva na celom svete. Komisia preto v priebehu najbližších týždňov pripraví začlenenie DVB-H do oficiálneho zoznamu noriem EÚ (uverejňovaného v Úradnom vestníku EÚ), a tým z právneho hľadiska podporí jej využívanie vo všetkých 27 členských štátoch.
  • V priebehu najbližších mesiacov bude Komisia pozorne sledovať vývoj na trhu a v roku 2008 predloží návrhy, medzi ktorými, ak to bude vhodné a potrebné, bude aj návrh na záväzné využívanie DVB-H.
  • Spektrum: V dnešnom oznámení sa načrtáva potreba spoločnej stratégie EÚ v oblasti „digitálnej dividendy“ – kvalitnej oblasti spektra, ktorá sa uvoľní prechodom od tradičného analógového televízneho vysielania k digitálnemu. Komisia vyzýva členské štáty, aby čo najrýchlejšie sprístupnili frekvenčné spektrum pre mobilné vysielanie, vrátane časti pásma UHF (470-862 MHz), len čo príslušná oblasť bude k dispozícii. Táto oblasť spektra sa považuje za najvhodnejšiu pre mobilné multimediálne služby pre jej technickú charakteristiku. Z iniciatívy Komisie bolo pre služby mobilnej televízie sprístupnené aj ďalšie frekvenčné pásmo, takzvané pásmo L (1452 – 1492 MHz) ako náhradné riešenie.
  • Priaznivé regulačné prostredie: Prístup jednotlivých štátov k regulácii mobilnej televízie sa v súčasnosti dosť rôzni. To vytvára v rámci EÚ regulačnú neistotu. Komisia sa nazdáva, že mobilná televízia je novovznikajúca služba a ako taká by mala podliehať „ľahšej“ regulácii. Komisia zorganizuje výmenu osvedčených postupov a poskytne pomoc pri vytváraní súdržného rámca pre režimy udeľovania povolení pre mobilnú televíziu.

Rok 2008 považuje Komisia za rozhodujúci pre nábeh služieb mobilnej televízie v EÚ kvôli významným športovým udalostiam, akými sú napríklad majstrovstvá Európy vo futbale a letné olympijské hry, ktoré poskytnú jedinečnú príležitosť na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov a na prijatie nových služieb.

Súvislosti:

V marci 2006 podnietila Komisia vznik Európskej rady pre mobilné vysielanie (EMBC), založenej na podporu mobilnej televízie v Európe. Zišli sa v nej zástupcovia telekomunikácií, výrobcov hardvéru a ďalších odvetví - softvéru, vysielania a tvorby obsahu. EMBC sa však nepodarilo zhodnúť na riešeniach, v ktorých by hlavnú úlohu zohrával priemysel. Preto sa Komisia teraz rozhodla pre intervenciu, a síce pre aktívnu podporu nástupu mobilnej televízie v Európe.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Pozri aj MEMO/07/298


Side Bar