Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Bruxelles, 18 iulie 2007

Comisia deschide piaţa unică europeană a serviciilor de televiziune mobilă

Comisia a adoptat astăzi o strategie menită să favorizeze adoptarea televiziunii mobile în cele 27 de state membre ale UE. Comisia îndeamnă statele membre şi reprezentanţii sectorului privat să faciliteze şi să accelereze introducerea televiziunii mobile în Europa şi să încurajeze utilizarea DVB-H ca standard european unic în domeniu.

„Radiodifuziunea mobilă reprezintă pentru Europa o oportunitate extraordinară în ceea ce priveşte menţinerea şi extinderea poziţiei de lider în domeniul tehnologiei şi al serviciilor audiovizuale mobile”, a afirmat Viviane Reding, Comisar al UE pentru Societatea Informaţională şi Mass-media. „În prezent, Europa se află într-un moment de răscruce. Putem fie să preluăm conducerea la nivel global, aşa cum am făcut în cazul telefoniei mobile bazate pe standardul GSM dezvoltat de industria europeană, fie să le permitem altor regiuni să beneficieze de partea leului pe piaţa atât de promiţătoare a televiziunii mobile. Aşteptarea nu este o soluţie. Este momentul ca reprezentanţii europeni ai acestui sector, precum şi guvernele, să treacă la televiziunea mobilă”.

Până în prezent, introducerea şi adoptarea televiziunii mobile în UE s-au desfăşurat într-un ritm lent, în timp ce în regiunile concurente ale Europei progresele înregistrate au fost considerabile. Europa riscă să-şi piardă avantajul concurenţial în cazul în care nu adoptă imediat măsuri concrete. De exemplu, în Coreea de Sud, cea mai dezvoltată piaţă a serviciilor de televiziune mobilă din Asia, rata de penetrare a televiziunii mobile este de aproape 10%. În Italia, cea mai avansată piaţă din UE, rata de penetrare este, însă, în continuare, sub nivelul de 1%.

Comisia acordă o importanţă deosebită succesului televiziunii mobile (a se vedea IP/07/340), o piaţă a cărei cifră de afaceri ar putea ajunge la 20 de miliarde de euro până în 2011, numărul estimat de utilizatori fiind de 500 de milioane în întreaga lume. În opinia Comisiei, Comunicarea Către o consolidare a pieţei interne a televiziunii mobile”, publicată astăzi, reprezintă un document fundamental din perspectiva creării de locuri de muncă şi de oportunităţi de afaceri pentru creatorii de conţinut, furnizorii de servicii şi producătorii de echipamente, precum şi din perspectiva furnizării de noi servicii cu valoare adăugată pentru publicul larg.

În ceea ce priveşte adoptarea televiziunii mobile, Comisia a identificat trei factori-cheie, esenţiali pentru succesul acestui demers:

  • Standarde/interoperabilitate: Comisia va promova consensul asupra unui standard comun, astfel încât să se reducă fragmentarea pieţei determinată de multitudinea de opţiuni tehnice privind televiziunea mobilă. Avantajele oferite de un standard comun sunt de altfel confirmate de succesul standardului GSM, care a beneficiat de sprijinul ferm al Comisiei şi al statelor membre la sfârşitul anilor '80. În prezent, tehnologia DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds) este candidatul cel mai serios pentru viitoarea televiziune mobilă, cu lansări comerciale şi testări realizate deja în 18 ţări europene şi în curs de realizare într-un număr din ce în ce mai mare de ţări din întreaga lume. În
  • săptămânile următoare, Comisia va pregăti aşadar includerea DVB-H pe lista oficială de standarde a UE (publicată în Jurnalul Oficial al UE) şi va încuraja astfel, şi pe cale juridică, utilizarea sa în toate cele 27 de state membre. În cursul următoarelor luni, Comisia va urmări îndeaproape evoluţiile pieţei, iar în 2008 va elabora propuneri, inclusiv în legătură cu obligativitatea utilizării DVB-H, în cazul în care acest lucru este necesar şi oportun.
  • Spectrul de frecvenţe: Comunicarea publicată astăzi subliniază necesitatea unei strategii la nivelul UE în ceea ce priveşte aşa-numitul „dividend digital”, spectrul de frecvenţe de calitate care va fi eliberat în urma trecerii de la televiziunea analogică tradiţională la cea digitală. Comisia cere statelor membre să pună cât mai curând posibil la dispoziţia televiziunii mobile spectrul de frecvenţe, inclusiv banda UHF (470-862 MHz), în măsura disponibilităţii. Datorită caracteristicilor sale tehnice, acest spectru de frecvenţe este considerat ca fiind cel mai potrivit pentru serviciile multimedia mobile. De asemenea, Comisia a iniţiat deschiderea unei alte benzi de frecvenţe pentru serviciile de televiziune mobilă: aşa numita bandă L (1452-1492 MHz), gândită ca soluţie de rezervă.
  • Un mediu de reglementare favorabil: În momentul de faţă, abordările naţionale în ceea ce priveşte reglementarea sectorului televiziunii mobile diferă considerabil. Acest lucru generează incertitudine juridică la nivelul UE în ceea ce priveşte reglementarea. Comisia consideră că, fiind un serviciu foarte nou, televiziunea mobilă ar trebui să beneficieze de o reglementare fără prea multe constrângeri („light touch”). Comisia va organiza un schimb de bune practici şi va oferi orientări în vederea obţinerii unui cadru coerent pentru regimurile de autorizare a televiziunii mobile.

Anul 2008 este considerat de Comisie ca fiind crucial pentru pătrunderea pe piaţă a televiziunii mobile în Uniunea Europeană, datorită unor evenimente sportive importante, cum ar fi Campionatul European de Fotbal şi Jocurile Olimpice de vară, care vor oferi o şansă unică în ceea ce priveşte creşterea nivelului de conştientizare în rândul consumatorilor şi adoptarea de noi servicii.

Context:

În martie 2006, Comisia a încurajat înfiinţarea unui Consiliu european pentru difuzarea mobilă (European Mobile Broadcasting Council - EMBC) în vederea promovării televiziunii mobile în Europa. Acesta a reunit reprezentanţi ai sectorului telecomunicaţiilor, ai producătorilor de echipamente, ai producătorilor de aplicaţii software, ai sectorului radiodifuziunii, precum şi ai creatorilor de conţinut. Cu toate acestea, EMBC nu a reuşit să ajungă la un acord şi să propună soluţii sectoriale. Din acest motiv, Comisia a decis să intervină şi să sprijine activ adoptarea televiziunii mobile în Europa.
Pentru mai multe informaţii:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

A se vedea, de asemenea, MEMO/07/298


Side Bar