Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Bruksela, dnia 18 lipca 2007 r.

Komisja otwiera europejski jednolity rynek usług telewizji komórkowej

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła strategię mającą na celu upowszechnienie telewizji komórkowej we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Komisja wzywa państwa członkowskie i samą branżę do przyspieszonego wprowadzenia telewizji komórkowej w Europie oraz zachęca do stosowania DVB-H jako wspólnego europejskiego standardu telewizji komórkowej.

Telewizja komórkowa stanowi dla Europy doskonałą szansę utrzymania i wzmocnienia swojej pozycji lidera w zakresie technologii komórkowych i usług audiowizualnych” powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Europa stoi w tej chwili na rozdrożu. Możemy objąć światowe przywództwo – tak jak to było w przypadku telefonii komórkowej opartej na standardzie GSM, opracowanym przez europejski przemysł – albo pozwolić innym regionom na przejęcie lwiej części wielce przyszłościowego rynku telewizji komórkowej. Postawa wyczekująca nie jest rozwiązaniem. Nadszedł czas, aby przemysł europejski i rządy dokonali przejścia na telewizję komórkową.

Do tej pory proces wdrażania i upowszechniania telewizji komórkowej w UE przebiegał powoli, podczas gdy konkurenci Europy poczynili znaczne postępy w tym zakresie. Jeśli Europa natychmiast nie podejmie konkretnych działań, może stracić swoją przewagę nad konkurencją. Dla przykładu, wskaźnik penetracji dla telewizji komórkowej w Korei Południowej, najbardziej rozwiniętym pod tym względem azjatyckim rynku, wynosi prawie 10 %. Natomiast we Włoszech, najlepiej rozwiniętym rynku w UE, penetracja ciągle nie przekroczyła jeszcze 1 %.

Sukces telewizji komórkowej ma ogromne znaczenie dla Komisji (patrz IP/07/340), gdyż do roku 2011 mogłaby ona stanowić rynek o wartości prawie 20 mld euro, docierając do 500 mln odbiorców na całym świecie. Dzisiejszy komunikat w sprawie wzmocnienia wewnętrznego rynku telewizji komórkowej Komisja postrzega jako mający zasadnicze znaczenie dla tworzenia miejsc pracy i nowych możliwości biznesowych dla twórców treści, operatorów świadczących usługi i producentów sprzętu, jak również dla powstania nowych usług o wartości dodanej.

Komisja określiła trzy kluczowe czynniki dla upowszechnienia telewizji komórkowej:

  • Standardy/interoperacyjność: Komisja pragnie osiągnąć porozumienie co do wspólnego standardu w celu ograniczenia fragmentaryzacji rynku spowodowanej licznymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w przekazie telewizji komórkowej. Powszechny sukces standardu GSM, którego Komisja i państwa członkowskie były zdecydowanym propagatorem pod koniec lat osiemdziesiątych, potwierdza korzyści wynikające ze wspólnego standardu. Obecnie technologia DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds) jest dla przyszłej telewizji komórkowej najpoważniejszym kandydatem, co potwierdzają pomyślne próby i zastosowania handlowe, jakie miały miejsce w 18 krajach europejskich, a także na świecie. W związku z tym Komisja w najbliższych tygodniach przygotuje włączenie DVB-H do oficjalnego unijnego wykazu standardów (publikowanego w Dzienniku Urzędowym UE) i tym samym prawnie zachęcać będzie do jego stosowania we wszystkich 27 państwach członkowskich. Przez najbliższe miesiące Komisja będzie uważnie obserwować rozwój rynku i w 2008 r. przedstawi wnioski obejmujące, w razie konieczności i jeśli uzna to za stosowne, obowiązek stosowania standardu DVB-H.
  • Częstotliwości: Dzisiejszy komunikat podkreśla potrzebę unijnej strategii dla wykorzystania „cyfrowej dywidendy” – najlepszych częstotliwości, które zostaną uwolnione poprzez przejście z tradycyjnego, analogowego przekazu telewizyjnego na przekaz cyfrowy. Komisja wzywa państwa członkowskie do udostępnienia częstotliwości dla przekazu komórkowego tak szybko jak to możliwe, w tym w zakresie UHF (470-862 MHz), w zależności od jego dostępności. Ze względu na właściwości techniczne częstotliwości te uważa się za najbardziej odpowiednie dla komórkowych usług multimedialnych. Komisja rozpoczęła także proces otwarcia innego zakresu częstotliwości dla usług telewizji komórkowej, tak zwanego zakresu L (1452-1492 MHz), jako rozwiązania awaryjnego.
  • Korzystne otoczenie regulacyjne: W tej chwili podejście w poszczególnych krajach do uregulowań w zakresie telewizji komórkowej jest bardzo różne. Prowadzi to do braku pewności prawnej w UE. Komisja uważa, że telewizja komórkowa jest usługą dopiero powstającą i jako taka powinna podlegać mało restrykcyjnym przepisom. Komisja przeprowadzi akcję wymiany doświadczeń oraz przygotuje wytyczne w zakresie spójnych ram prawnych dotyczących systemów zezwoleń dla telewizji komórkowej.

Komisja jest zdania, że rok 2008 ma kluczowe znaczenie dla upowszechnienia telewizji komórkowej w UE ze względu na ważne wydarzenia sportowe, takie jak mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz letnie igrzyska olimpijskie, które stanowić będą wyjątkową okazję do podniesienia poziomu wiedzy odbiorców i do uruchomienia nowych usług.

Przebieg procedury:

W marcu 2006 r. Komisja przyczyniła się do utworzenia Europejskiej Rady ds. Przekazu Komórkowego (EMBC), odpowiedzialnej za propagowanie telewizji komórkowej w Europie. Rada skupia przedstawicieli firm telekomunikacyjnych, producentów sprzętu i oprogramowania oraz sektorów związanych z przekazem telewizyjnym i tworzeniem treści przekazów. Jednak EMBC nie doszła do porozumienia, jeśli chodzi o rozwiązania sektorowe. Dlatego też Komisja zdecydowała się interweniować i aktywnie włączyć się w proces upowszechniania telewizji komórkowej w Europie.
Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Zobacz również dokument MEMO/07/298


Side Bar