Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Brussel, 18 juli 2007

Commissie opent Europese interne markt voor mobiele-tv-diensten

De Commissie heeft vandaag een strategie goedgekeurd die de invoering van mobiele tv in de 27 lidstaten bevordert. Zij dringt er bij de lidstaten en de industrie op aan de invoering van mobiele tv in Europa te stimuleren en te versnellen en het gebruik van DVB-H als gemeenschappelijke Europese norm voor mobiele tv aan te moedigen.

"Mobiele omroep is een geweldige kans voor Europa om zijn leidende rol op het gebied van mobiele technologie en audiovisuele diensten te behouden en uit te breiden," aldus Europees Commissaris voor Informatiemaatschappij en media Viviane Reding. "Europa staat op dit moment op een tweesprong. We kunnen wereldwijd de leiding nemen – zoals gebeurde bij de mobiele telefonie gebaseerd op de door de Europese industrie ontwikkelde GSM-norm – of anderen het leeuwendeel van de veelbelovende mobiele-tv-markt laten inpalmen. Afwachten en toekijken is geen optie. Het is tijd voor de Europese industrie en overheden om over te schakelen naar mobiele tv."

Tot nu toe is de invoering en marktpenetratie van mobiele tv in de EU langzaam verlopen, terwijl de concurrenten van Europa aanzienlijk vooruitgang hebben geboekt. Tenzij onmiddellijk actie wordt ondernomen, loopt Europa het risico zijn concurrentievoordeel kwijt te raken. De penetratiegraad van mobiele tv in Zuid-Korea, waar de Aziatische mobiele-tv-markt het meest ontwikkeld is, ligt tegen de 10%. Daarentegen is de penetratiegraad in Italië, Europa's meest ontwikkelde markt, nog steeds minder dan 1%.

De Commissie zet zich krachtig in voor het succes van mobiele tv (zie IP/07/340), een markt die tegen 2011 20 miljard euro kan bedragen en wereldwijd 500 miljoen klanten kan bereiken. Zij beschouwt de vandaag goedgekeurde Mededeling inzake de versterking van de interne markt voor mobiele tv als cruciaal voor het creëren van banen en commerciële mogelijkheden voor inhoudsleveranciers, aanbieders van diensten en fabrikanten van apparatuur, en zo de burger te voorzien van nieuwe diensten met een toegevoegde waarde.

De Commissie heeft drie sleutelfactoren vastgesteld voor een geslaagde invoering van mobiele tv:

  • Normen/interoperabiliteit: de Commissie zal consensus over een gemeenschappelijke norm bevorderen teneinde het fragmenteren van de markt door de vele technische opties voor mobiele-tv-transmissie, tegen te gaan. Het universele succes van de GSM-norm – die eind jaren 80 sterk werd gesteund door de Commissie en de lidstaten – bewijst het voordeel van een gemeenschappelijke norm. Op dit moment is DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds - Digitale video-omroep naar handterminals), met geslaagde commerciële invoeringen en tests in 18 Europese landen en ook steeds meer buiten Europa, de sterkste mededinger voor mobiele tv. De komende weken zal de Commissie dan ook de opname van DVB-H in de officiële lijst van normen van de EU voorbereiden (bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU) teneinde het gebruik ervan in alle 27 lidstaten wettelijk aan te moedigen. De komende maanden zal de Commissie de marktontwikkelingen op de voet volgen en in 2008 eventueel passende voorstellen doen voor bijvoorbeeld het verplicht stellen van het gebruik van DVB-H.
  • Spectrum: in de vandaag goedgekeurde mededeling wordt de behoefte aan een EU-strategie voor het digitale dividend beschreven, hoogwaardig spectrum dat wordt vrijgemaakt door de afschakeling van traditioneel analoge naar digitale tv-omroep. De Commissie verzoekt de lidstaten om zo snel mogelijk spectrum voor mobiele omroep beschikbaar te maken, ook in de UHF-band (470-862) naarmate deze afgeschakeld wordt. Deze band wordt op grond van technische kenmerken beschouwd als het meest geschikte spectrum voor mobiele-multimediadiensten. Ook wil de Commissie een andere frequentieband als reserveoptie openen voor mobiele-tv-diensten: de zogeheten L-band (1452-1492 MHz).
  • Een gunstig regelgevend klimaat: momenteel bestaan er grote verschillen in de nationale regelgeving voor mobiele tv. Dit zorgt op het gebied van regelgeving voor een grote mate van onzekerheid in de EU. De Commissie is van mening dat mobiele tv een opkomende dienst is en daarom onderhevig moet zijn aan lichte regelgeving. Zij zal het uitwisselen van beste praktijken organiseren en voorzien in begeleiding bij het opstellen van een samenhangend kader voor vergunningsregelingen voor mobiele tv.

Vanwege belangrijke sportevenementen, zoals het Europees kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen, die een unieke mogelijkheid bieden om zowel de bewustwording van consumenten als het gebruik van nieuwe diensten te bevorderen, wordt 2008 over het algemeen beschouwd als een doorslaggevend jaar voor de invoering van mobiele tv in de EU.

Achtergrond:

In maart 2006 moedigde de Commissie de oprichting aan van de European Mobile Broadcasting Council (Europese Raad voor mobiele omroep, EMBC) om mobiele tv in Europa te promoten. Daarbij werden betrokkenen bijeengebracht uit de sectoren telecommunicatie, fabrikanten van apparatuur, en leveranciers van software, omroep en inhoud. De EMBC bereikte echter geen akkoord over door de industrie geleide oplossingen. Daarom heeft de Commissie besloten in te grijpen en de invoering van mobiele tv in Europa actief te ondersteunen.
Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Zie ook MEMO/07/298


Side Bar