Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Briselē, 2007. gada 18. jūlijā

Komisija Eiropas vienoto tirgu atver mobilās televīzijas pakalpojumiem

Šodien Komisija pieņēma stratēģiju, kas veicina mobilās televīzijas ieviešanu 27 ES dalībvalstīs. Komisija mudina dalībvalstis un nozari veicināt un paātrināt mobilās televīzijas izplatīšanu Eiropā, kā arī rosināt DBV-H izmantot kā vienotu Eiropas mēroga standartu mobilajai televīzijai.

„Eiropai mobilā apraide ir lieliska iespēja saglabāt vadošo pozīciju mobilo tehnoloģiju un audiovizuālo pakalpojumu jomā, kā arī arvien vairāk izvirzīties vadībā,” sacīja Viviane Reding, ES Komisāre informācijas sabiedrības un plašsaziņas jomā. „Patlaban Eiropa atrodas krustcelēs. Mēs varam vai nu uzņemties vadību pasaules mērogā — kā izdarījām mobilās telefonijas nozarē, kuras pamatā ir Eiropas mobilo sakaru nozares izstrādātais GSM standarts —, vai ļaut citiem reģioniem gūt lauvas tiesu no daudzsološā mobilās televīzijas tirgus. Rīkoties pēc principa „laiks rādīs” — tas nekam neder. Ir pienācis brīdis, kad Eiropas mobilo sakaru nozarei un dalībvalstu valdībām ir jāpievēršas mobilajai televīzijai.

Līdz šim mobilās televīzijas ieviešana un izplatīšana ES ritējusi diezgan gausi, kamēr Eiropas konkurenti ir sasnieguši būtisku progresu. Ja Eiropa tūdaļ neīstenos konkrētus pasākumus, tā riskē zaudēt konkurences nišu. Piemēram, Dienvidkorejā, Āzijas visattīstītākajā mobilās televīzijas tirgū, mobilās TV izplatības līmenis ir teju 10 %. Turpretim Itālijā, ES visattīstītākajā tirgū, tas nesasniedz pat 1 %.

Komisija ir cieši apņēmusies gūt panākumus mobilās televīzijas pakalpojumu jomā (sk. IP/07/340), tas nozīmē 20 miljardu euro lielu tirgu 2011. gadā, kurā būtu iesaistījušies aptuveni 500 miljoni klientu, aptverot visu pasauli. Komisija uzskata, ka šodien sagatavotais Paziņojums par mobilās televīzijas iekšējā tirgus nostiprināšanu ir izšķirošs darbavietu izveides aspekts, bet satura veidotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un tehniskā aprīkojuma ražotājiem tas pavērtu jaunas uzņēmējdarbības iespējas un iedzīvotājiem piedāvātu jaunus pakalpojumus ar papildu vērtību.

Komisija konstatējusi trīs būtiskus faktorus, kas ir ļoti svarīgi, lai gūtu panākumus, ieviešot mobilo televīziju.

  • Standarti/savstarpēja savietojamība: Komisija veicinās vienotības panākšanu par kopēju standartu, lai mazinātu tirgus fragmentāciju, ko rada mobilās televīzijas pārraidīšana ar dažādiem tehniskajiem līdzekļiem. GSM standarta gūtie panākumi visās jomās — šo standartu Komisija un dalībvalstis īpaši atbalstīja 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās — liecina par to, ka kopējs standarts sniedz dažādas priekšrocības. Patlaban visspēcīgākais kandidāts cīņā par nākotnes mobilo televīziju ir DVB-H tehnoloģija (digitāla videoapraide rokā turamām galiekārtām); tā veiksmīgi izmantota 18 Eiropas valstīs īstenotos komercprojektos un izmēģinājumprojektos, turklāt to arvien vairāk izmanto arī citur pasaulē. Tāpēc Komisija tuvākajā laikā sagatavos dokumentu par DVB-H iekļaušanu ES oficiālajā standartu sarakstā (tas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī) un tādējādi ar juridiskiem līdzekļiem rosinās to izmantot visās 27 dalībvalstīs. Turpmākajos mēnešos tā pievērsīs vairāk uzmanības tirgus attīstībai un tostarp 2008. gada priekšlikumiem, ja vajadzīgs un ja tas ir piemērots situācijai, atļaujot izmantot DBV-H.
  • Frekvenču spektrs: šodien izdotajā paziņojumā izklāstīts, kāpēc vajadzīga ES stratēģija „digitālās dividendes” jomā, kāpēc vajadzīgs pirmšķirīgs radiofrekvenču spektrs, ko atbrīvos, no tradicionālās analogās apraides pārejot uz digitālo apraidi. Komisija aicina dalībvalstis cik vien ātri iespējams nodrošināt frekvenču spektra pieejamību mobilajai apraidei, tostarp UHF frekvenču joslā (470-862 MHz), tiklīdz minētā josla kļūst pieejama. Tās tehnisko parametru dēļ to uzskata par mobilajiem plašsaziņas pakalpojumiem vispiemērotāko frekvenču spektru. Kā alternatīvu risinājumu Komisija ierosinājusi mobilās televīzijas pakalpojumiem atvērt vēl vienu frekvenču joslu, t.i., L joslu (1452–1492 MHz).
  • Labvēlīga normatīvā vide: valstu pieejas mobilās televīzijas jomas reglamentēšanai patlaban ir ļoti atšķirīgas. Tas ES rada normatīvo nedrošību. Komisija uzskata, ka mobilā televīzijas pakalpojumi patlaban tikai veidojas, un tādiem pakalpojumiem būtu jāpiemēro neapgrūtinošs tiesiskais regulējums. Tā ietekmē radīsies informācijas apmaiņa par labāko praksi un notiks virzība uz saskaņota režīma izveidi mobilās televīzijas pakalpojumu sniegšanas atļauju piešķiršanai.

Komisija uzskata, ka 2008. būs nozīmīgs gads mobilās televīzijas ieviešanai ES, jo tajā ir gaidāmi tādi nozīmīgi sporta pasākumi kā Eiropas futbola čempionāts un Vasaras Olimpiskās spēles, kas būs lieliska iespēja palielināt patērētāju informētību par jaunajiem pakalpojumiem, kā arī iedrošināt sākt izmantot minētos pakalpojumus.

Priekšvēsture

Lai Eiropā popularizētu mobilo televīziju, Komisija 2006. gada martā rosināja izveidot Eiropas Mobilās apraides padomi (EMBC). Tajā tikās telesakaru nozare pārstāvji, tehniskā aprīkojuma ražotāji un lietojumprogrammu, apraides un satura nozares pārstāvji. Tomēr EMBC neizdevās vienoties par nozares noteiktiem risinājumiem. Šā iemesla dēļ Komisija nu ir pieņēmusi lēmumu iesaistīties un aktīvi atbalstīt mobilās televīzijas ieviešanu Eiropā.
Sīkākai informācijai:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Skatīt arī MEMO/07/298


Side Bar