Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Bryssel 18. heinäkuuta 2007

Komissio avaa mobiili-tv-palvelujen eurooppalaiset sisämarkkinat

Komissio hyväksyi tänään strategian mobiili-tv:n käyttöönoton edistämiseksi kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa. Komissio kehottaa jäsenvaltioita ja teollisuutta helpottamaan ja vauhdittamaan mobiili-tv:n käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa ja käyttämään DVB-H:ta mobiili-tv:n yhteisenä eurooppalaisena standardina.

Tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding on todennut, että ”mobiililähetykset tarjoavat Euroopalle ainutlaatuisen mahdollisuuden säilyttää johtoasema mobiiliteknologian ja audiovisuaalipalvelujen alalla ja jopa lisätä sitä”. Lisäksi hän on todennut, että Euroopalla on nyt valinnan paikka: voimme joko ottaa maailmanlaajuisen johtoaseman – kuten eurooppalaisen teollisuuden kehittämään GSM-standardiin perustuvien matkapuhelinten alalla – tai antaa muun maailman ottaa leijonanosa lupaavista mobiili-tv-markkinoista. Odotteluun ei ole aikaa, vaan Euroopan teollisuuden ja hallitusten on siirryttävä mobiili-tv:n aikakaudelle.

Tähän saakka mobiili-tv:n käyttöönotto ja yleistyminen on ollut EU:ssa hidasta, kun taas Euroopan kilpailijat ovat ottaneet suuria edistysaskeleita. Ellei Eurooppa ryhdy välittömästi konkreettisiin toimiin, se saattaa menettää mobiilipalveluihin liittyvän kilpailuetunsa. Esimerkiksi Etelä-Koreassa, jossa on Aasian kehittyneimmät mobiili-tv-markkinat, mobiili-tv:n levinneisyysaste on 10 prosenttia, kun taas Italiassa, jossa on EU:n kehittyneimmät mobiili-tv-markkinat, se on yhä alle 1 prosenttia.

Komissio on vahvasti sitoutunut tekemään mobiili-tv:stä menestystarinan (ks. IP/07/340). Vuonna 2011 voimme puhua jopa 20 miljardin euron markkinoista ja jopa 500 miljoonasta asiakkaasta eri puolilla maailmaa. Komissio katsoo, että sen tänään antama tiedonanto Mobiili-tv:n sisämarkkinoista vahvemmat on keskeinen väline, jonka avulla voidaan luoda työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sisällöntuottajille, palveluntarjoajille ja laitevalmistajille sekä tuoda kansalaisten ulottuville uusia lisäarvopalveluja.

Komissio on yksilöinyt kolme keskeistä tekijää, joita mobiili-tv:n menestyksekäs käyttöönotto edellyttää:

  • Standardit/yhteentoimivuus: komissio aikoo edistää yhteisymmärrykseen pääsemistä yhteisestä standardista, jotta voidaan vähentää useiden eri mobiili-tv-teknologioiden käytöstä johtuvaa markkinoiden pirstaloitumista. Yhteisen standardin eduista on osoituksena GSM-standradin maailmanlaajuinen menestystarina – komissio ja jäsenvaltiot tukivat voimakkaasti GSM-standardin käyttöönottoa 1980-luvun lopulla. Tällä hetkellä vahvin ehdokas tulevan mobiili-tv:n standardiksi on DVB-H-teknologia (Digital Video Broadcasting for Handhelds), sillä DVB-H:n alalla on menestyksekkäästi käynnistetty kaupallista toimintaa ja tehty kokeiluja jo 18 Euroopan maassa, ja sen suosio vain kasvaa kaikkialla maailmassa. Siksi komissio aikoo tulevina viikkoina valmistella DVB-H:n lisäämistä EU:n viralliseen standardiluetteloon (julkaistu EU:n virallisessa lehdessä) ja siten edistää lainsäädännön keinoin DVB-H:n käyttöä kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Lisäksi komissio aikoo tarkastella lähemmin markkinoiden kehitystä tulevina kuukausina ja esittää ehdotuksia vuonna 2008, mahdollisesti myös DVB-H:n käytön tekemisestä pakolliseksi.
  • Taajuudet: tämänpäiväisessä tiedonannossa todetaan, että EU:n on laadittava strategia niin sanottua taajuusylijäämää varten. Taajuusylijäämä käsittää arvokkaita taajuusalueita, jotka vapautuvat, kun perinteisistä analogisista tv-lähetyksistä siirrytään digitaalisiin tv-lähetyksiin. Komissio kehottaa jäsenvaltiota asettamaan mahdollisimman pian mobiililähetysten käyttöön taajuuksia, myös UHF-taajuuksia (470–862 MHz), heti kun niitä vapautuu, sillä UHF-taajuuksia pidetään teknisten ominaisuuksiensa vuoksi kaikkein sopivimpana mobiileille multimediapalveluille. Lisäksi komissio on varasuunnitelmana käynnistänyt niin sanottujen L-taajuuksien (1452–1492 MHz) avaamisen mobiili-tv-palveluille.
  • Suotuisa sääntely-ympäristö: jäsenvaltioiden strategiat mobiili-tv:n sääntelemiseksi ovat tällä hetkellä hyvin erilaiset. Tämä aiheuttaa sääntelyllistä epävarmuutta kaikkialla EU:ssa. Komissio katsoo, että mobiili-tv:n kaltaista kehityksensä alkuvaiheessa olevaa palvelua on säänneltävä kevyesti. Komissio aikoo kartoittaa alan parhaat toimintamallit ja antaa ohjeita yhdenmukaisen mobiili-tv:tä koskevan lupamenettelyjärjestelyn luomiseksi.

Komissio katsoo, että vuosi 2008 on EU:ssa mobiili-tv:n yleistymisen kannalta ratkaiseva, koska silloin järjestetään merkittäviä urheilutapahtumia, kuten jalkapallon EM-kisat ja kesäolympialaiset, jotka tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden tehdä mobiili-tv:tä tunnetuksi kuluttajien keskuudessa ja saada heidät käyttämään uusia palveluja.

Taustaa:

Maaliskuussa 2006 komissio oli mukana tukemassa alan eurooppalaisen yhteistyöelimen EMBC:n (European Mobile Broadcasting Council) perustamista mobiili-tv:n edistämiseksi Euroopassa. EMBC tuo yhteen teleoperaattorien, laitevalmistajien, ohjelmistontarjoajien, lähetystoiminnan ja sisältöteollisuuden edustajat. EMBC ei kuitenkaan päässyt yhteisymmärrykseen teollisuuden esittämistä ratkaisuehdotuksista. Siksi komissio on nyt päättänyt ryhtyä toimiin tukeakseen aktiivisesti mobiili-tv:n yleistymistä Euroopassa.
Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Ks. myös MEMO/07/298


Side Bar