Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2007

Η Επιτροπή ανοίγει την ενιαία αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα στρατηγική για την προώθηση της αφομοίωσης της κινητής τηλεόρασης και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και τον κλάδο να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης σε όλη την Ευρώπη και να ενθαρρύνουν τη χρήση του DVB-H ως ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο για την κινητή τηλεόραση.

«Η μετάδοση σε κινητά τερματικά είναι τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη να διατηρήσει και να διευρύνει την ηγετική θέση που κατέχει στην τεχνολογία κινητών επικοινωνιών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών» δήλωσε η αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας Επίτροπος κα Viviane Reding, συνεχίζοντας «η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε σταυροδρόμι. Είτε θα αναλάβουμε τον ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο – όπως συνέβη με την κινητή τηλεφωνία η οποία βασίστηκε στο πρότυπο GSM που ανέπτυξε η ευρωπαϊκή βιομηχανία – είτε θα επιτρέψουμε σε άλλες περιοχές να κατακτήσουν τη μερίδα του λέοντος στην πολλά υποσχόμενη αγορά της κινητής τηλεόρασης. Αποκλείεται λύση του τύπου “ας περιμένουμε να δούμε”. Έφτασε η στιγμή για να στραφούν η ευρωπαϊκή βιομηχανία και οι κυβερνήσεις στην κινητή τηλεόραση.»

Μέχρι τώρα, ήταν βραδύρρυθμη η εγκαινίαση και η αφομοίωση της κινητής τηλεόρασης στην ΕΕ, σε σύγκριση με τη σημαντική πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ανταγωνιστές της Ευρώπης. Εάν η Ευρώπη δεν λάβει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα, κινδυνεύει να απολέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, το ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεόρασης στη Νότιο Κορέα, την πιο ανεπτυγμένη ασιατική αγορά κινητής τηλεόρασης, αγγίζει το 10%. Αντίθετα, το ποσοστό διείσδυσης στην Ιταλία, την πλέον προηγμένη αγορά στην ΕΕ, είναι χαμηλότερο του 1%.

Η Επιτροπή θα επιδιώξει με αποφασιστικότητα την επιτυχία της κινητής τηλεόρασης (βλ. IP/07/340), τομέας που μέχρι το 2011 θα μπορούσε να αποτελέσει αγορά έως και 20 δισεκατ. €, με έως 500 εκατ. πελάτες παγκοσμίως. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανακοίνωση “Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς κινητής τηλεόρασης” που εγκρίθηκε σήμερα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και επιχειρηματικών ευκαιριών για τους δημιουργούς περιεχομένου, τους παρόχους υπηρεσιών και τους κατασκευαστές υλισμικού καθώς και για την προσφορά νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πολίτες.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τρεις είναι οι νευραλγικοί παράγοντες για να επιτύχει η αφομοίωση της κινητής τηλεόρασης:

  • Πρότυπα / διαλειτουργικότητα: Η Επιτροπή θα προωθήσει τη συναίνεση επί κοινού προτύπου, ώστε να περιοριστεί ο κατακερματισμός της αγοράς που οφείλεται στις πολλές τεχνικές επιλογές για την μετάδοση της κινητής τηλεόρασης. Η καθολική πρόσβαση στο πρότυπο GSM – που υποστηρίχθηκε σθεναρά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της δεκαετίας του ’80 – αποδεικνύει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κοινό πρότυπο. Επί του παρόντος η τεχνολογία DVB-H (μετάδοση ψηφιακής βιντεοεκπομπής σε χειρόφερτα τερματικά) είναι ο ισχυρότερος διεκδικητής για την μελλοντική κινητή τηλεόραση, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει επιτυχώς η εμπορική αξιοποίησή του και έχει δοκιμαστεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, επεκτείνεται δε συνεχώς σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρόκειται, τις επόμενες εβδομάδες, να προετοιμάσει την συμπερίληψη του προτύπου DVB-H στον επίσημο κατάλογο προτύπων της ΕΕ (που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ) και, με τον τρόπο αυτό, θα καταστήσει δεσμευτική τη χρησιμοποίησή του και στα 27 κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά κατά τους επόμενους μήνες και θα επανέλθει με προτάσεις το 2008, όπου θα περιλαμβάνεται, εάν χρειάζεται και είναι σκόπιμο, η υποχρεωτική χρησιμοποίηση του DVB-H.
  • Ραδιοφάσμα: Στην σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής επισημαίνεται η ανάγκη στρατηγικής της ΕΕ για το “ψηφιακό μέρισμα”, το πολύτιμο ραδιοφάσμα που θα ελευθερωθεί λόγω της μετάβασης από την παραδοσιακή, αναλογική, στην ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν το συντομότερο δυνατόν ραδιοφάσμα για την εκπομπή σε κινητούς δέκτες, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης UHF (470-862 MHz), από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμο. Αυτό θεωρείται ότι είναι το καταλληλότερο ραδιοφάσμα για κινητές πολυμεσικές υπηρεσίες λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης το άνοιγμα υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης σε άλλη ζώνη συχνοτήτων, την καλούμενη ζώνη L (1452-1492 MHz), ως λύση αναδίπλωσης.
  • Ευνοϊκό περιβάλλον κανονιστικών ρυθμίσεων: Επί του παρόντος, οι εθνικές προσεγγίσεις για την κανονιστική ρύθμιση της κινητής τηλεόρασης παρουσιάζουν σημαντικές μεταξύ τους διαφορές . Τούτο δημιουργεί κανονιστική αβεβαιότητα σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κινητή τηλεόραση είναι εκκολαπτόμενη υπηρεσία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπαχθεί σε “ήπια” κανονιστική ρύθμιση. Η Επιτροπή θα διοργανώσει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και θα προσφέρει καθοδήγηση με σκοπό τη δημιουργία συνεκτικού πλαισίου για τα καθεστώτα αδειοδότησης της κινητής τηλεόρασης.

Η Επιτροπή θεωρεί το έτος 2008 καθοριστικό για την αφομοίωση της κινητής τηλεόρασης στην ΕΕ, εξαιτίας σημαντικών αθλητικών γεγονότων, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που θα αποτελέσουν μοναδική ευκαιρία για την τόνωση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών και την αφομοίωση των νέων υπηρεσιών.

Ιστορικό:

Τον Μάρτιο του 2006 η Επιτροπή ενθάρρυνε τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού συμβουλίου κινητών ρ/τ εκπομπών (European Mobile Broadcasting Council – EMBC), για την προώθηση της κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη. Στο EMBC συμμετέχουν οι κύριοι συντελεστές από τους τομείς των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, των κατασκευαστών υλισμικού, των παρόχων περιεχομένου και των φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, στο EMBC δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τη χάραξη λύσεων από τον κλάδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παρέμβει και να υποστηρίξει δραστήρια την αφομοίωση της κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Βλ. επίσης MEMO/07/298


Side Bar