Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Bruxelles, den 18. juli 2007

Kommissionen vil styrke EU's indre marked for mobil-tv

I dag har Kommissionen vedtaget en strategi for at styrke udbredelsen af mobil-tv i alle EU's 27 medlemsstater. Kommissionen tilskynder medlemsstaterne og erhvervslivet til at sætte skub i indførelsen af mobil-tv i Europa og til at slå et slag for DVB-H som fælles europæisk standard for mobil-tv.

"Mobil-tv giver Europa en enestående chance for at fastholde og styrke sin førende stilling inden for mobilteknologi og audiovisuelle tjenester," sagde Viviane Reding, EU's kommissær for informationssamfundet og medier. "EU står i dag ved en korsvej. Vi kan enten tage føringen på verdensplan – ligesom vi gjorde det inden for mobiltelefoni på grundlag af GSM-standarden, der blev udviklet af den europæiske industri – eller vi kan lade andre dele af verden tage broderparten af det lovende mobil-tv-marked. 'Vent-og-se' er ikke en mulighed, der kommer på tale. Tiden er inde til, at Europas industri og regeringer får gang i mobil-tv."

Hidtil er det gået langsomt med at indføre mobil-tv i EU og få det til at slå an blandt forbrugerne. Europas konkurrenter derimod har gjort store fremskridt. Medmindre vi gør en konkret indsat her og nu, risikerer Europa at tabe sit konkurrenceforspring på mobilområdet. Det ses blandet andet af, at mobil-tv-dækningen i Sydkorea, der er Asiens mest veludviklede mobil-tv-marked, er tæt på 10 %, mens dækningen i Italien, som er det marked i EU, der er længst fremme, stadig er under 1 %.

Kommissionen er fast besluttet på at gøre mobil-tv til en succes i Europa IP/07/340). Der er tale om et marked, som vil kunne være op til 20 mia. EUR værd i 2011 og have omkring 500 mio. kunder verden over. Kommissionen ser den aktuelle meddelelse om et fremstød for det indre marked for mobil-tv som et centralt middel til at skabe job og forretningsmuligheder for indholdsudviklere, tjenesteudbydere og udstyrsfabrikanter og til at give borgerne adgang til nye merværditjenester.

Kommissionen udpeger tre faktorer som afgørende for, at mobil-tv bliver en succes i Europa:

  • Standarder/interoperabilitet: Kommissionen vil medvirke til at skabe konsensus omkring en fælles standard for at modvirke opsplitning af markedet som følge af, at der er flere forskellige tekniske løsninger på mobil-tv-området. GSM-standardens verdensomspændende succes er et klart bevis for fordelene ved en fælles standard. GSM-standarden blev støttet kraftigt af Kommissionen og medlemsstaterne i slutningen af 1980'erne. I dag er DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds) den stærkeste kandidat til standard for fremtidens mobil-tv, med vellykkede forsøg og lanceringer på markedet i 18 europæiske lande og stigende popularitet på verdensplan. Kommissionen vil derfor i de kommende uger udarbejde forslag om at tilføje DVB-H til EU's officielle liste over standarder (der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende) og vil således ad retlig vej fremme brugen af denne standard i alle 27 medlemsstater. Kommissionen vil nøje følge markedsudviklingen i de kommende måneder og fremsætte forslag i 2008, blandt andet - hvis den finder det nødvendigt og hensigtsmæssigt - forslag om at gøre brug af DVB-H-standarden obligatorisk.
  • Frekvenser: Den aktuelle meddelelse lægger vægt på, at der er brug for en EU-strategi for "digitaliseringsudbyttet", dvs. de yderst værdifulde frekvenser, der frigøres ved overgangen fra analog til digital tv-transmission. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at stille frekvensressourcer til rådighed for mobil-tv hurtigst muligt, blandt andet i UHF-båndet (470-862 MHz), efterhånden som der frigøres frekvenser her. Dette frekvensbånd anses for det bedst egnede til mobile multimedietjenester på grund af sine tekniske egenskaber. Kommissionen har også taget initiativ til at åbne op for brug af et andet frekvensbånd til mobil-tv, det såkaldte L-bånd (1452-1492 MHz), som en løsning, man kan falde tilbage på i mangel af bedre.
  • Gunstige reguleringsrammer: Strategien for regulering af mobil-tv varierer i dag betydeligt fra land til land. Dette skaber retsusikkerhed i EU. Kommissionen mener, at mobil-tv er en fremspirende tjeneste, der bør nyde godt af en lempelig regulering. Kommissionen vil tilrettelægge udveksling af bedste praksis og udstikke retningslinjer for at skabe ensartede rammer for tilladelsesordninger for mobil-tv.

2008 anses af Kommissionen som et afgørende år for udbredelsen af mobil-tv i EU på grund af en række vigtige sportsbegivenheder, først og fremmest europamesterskabet i fodbold og de olympiske lege, der er enestående lejligheder til at gøre reklame for de nye tjenester og få forbrugerne til at udnytte dem.

Baggrund:

I marts 2006 var Kommissionen medvirkende til, at der blev nedsat en paraplygruppe for erhvervslivet, European Mobile Broadcasting Council (EMBC). Dette råd består af repræsentanter for de europæiske teleoperatører, udstyrsfabrikanter, softwareproducenter, tv-selskaber og indholdsleverandører. Det er dog ikke lykkedes EMBC at blive enig om en industristyret løsning. Derfor har Kommissionen nu besluttet at gribe ind og aktivt støtte udbredelsen af mobil-tv i Europa.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Se også MEMO/07/298


Side Bar