Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Брюксел, 18 юли 2007 г.

Комисията отваря единния пазар на Европа за мобилни телевизионни услуги

Днес Комисията прие стратегия за насърчаване на приемането на мобилна телевизия във всички 27 държави-членки. Тя призовава държавите-членки и индустрията да окажат съдействие и да ускорят разпространението на мобилната телевизия в Европа, както и да насърчат използването на DVB-H като единен европейски стандарт за мобилна телевизия.

Мобилното излъчване е огромна възможност за Европа за поддържането и разширяването на водещата й роля в областта на мобилните технологии и аудиовизуалните услуги“, каза г-жа Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Днес Европа се намира на кръстопът. Ние можем или да станем световни лидери – какъвто беше случаят с мобилната телефония на базата на GSM стандарта, разработен от европейската промишленост -, или да позволим на други региони да вземат лъвския пай от обещаващия пазар за мобилна телевизия. „Да стоим и гледаме безучастно не е алтернатива. За промишлеността и правителствата на Европа е настъпил моментът за пускане в ход на мобилната телевизия.“

Досега въвеждането и приемането на мобилна телевизия в ЕС ставаше с бавни темпове, а през това време конкурентите на Европа отбелязаха значителен прогрес. Ако Европа не предприеме незабавно конкретни действия, тя рискува да изгуби конкурентното си предимство. Например степента на навлизане на мобилната телевизия в Южна Корея, най-добре развитият пазар в тази сфера в Азия, е почти 10%. За сравнение, в Италия, която представлява най-напредналият пазар на Европа, тази цифра все още е под 1%.

Комисията е сериозно ангажирана с успеха на мобилната телевизия (виж IP/07/340), която до 2011 г. би могла да се превърне в пазар с оборот, стигащ до 20 млрд. EUR, с около 500 милиона потребители по целия свят. За Комисията днешното съобщение, а именно „Укрепване на вътрешния пазар за мобилна телевизия“, е от решаващо значение за създаването на работни места и за предоставянето на бизнес възможности на създателите на съдържание, доставчиците на услуги и производителите на програмни продукти, както и за предоставянето на услуги с добавена стойност на гражданите.

Комисията идентифицира три ключови за успеха на мобилната телевизия фактора, както следва:

  • Стандарти/оперативна съвместимост: Комисията ще насърчава постигането на консенсус за установяване на общ стандарт, за да се избегне фрагментиране на пазара предвид разнообразието от технически варианти за мобилна телевизия. Повсеместният успех на GSM стандарта – който в края на 80-те получи силна подкрепа от страна на Комисията и държавите-членки – доказва полезността от наличието на обща норма. Понастоящем DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds) технологията е най-силният претендент за бъдеща мобилна телевизия с успешни пускания и тестове в 18 европейски страни и все повече по света. Следователно в идните седмици Комисията ще подготви включването на DVB-H в официалния списък със стандарти на ЕС (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз), като по този начин ще насърчава официално използването му във всички 27 държави-членки. Тя ще следи отблизо развитието на пазара през следващите месеци и ще представи предложения през 2008 г.; ако намери за необходимо и уместно, би могла да направи задължително използването на DVB-H.
  • Радиочестотен спектър: Публикуваното днес съобщение подчертава необходимостта от стратегия на ЕС, отнасяща се до „цифровия дивидент“, т.е. най-търсената честота от спектъра, която ще бъде освободена чрез преминаване от традиционното аналогово към цифрово телевизионно излъчване. Комисията призовава държавите-членки да създадат възможно най-бързо наличен спектър за мобилно излъчване, включително в честотния обхват UHF (470-862 MHz), щом стане наличен. Поради техническите си характеристики, спектърът в честотния обхват UHF (470 – 862 MHz) се счита за най-подходящият спектър за мобилни мултимедийни услуги. Комисията също инициира отварянето за мобилните телевизионни услуги на друг честотен диапазон, т.нар. L-лента (1452-1492 MHz) като резервно решение.
  • Благоприятна регулаторна среда: Понастоящем националните регулаторни подходи по отношение на мобилната телевизия варират значително. Това поражда регулаторна несигурност в ЕС. Комисията счита, че мобилната телевизия е нова услуга и че като такава следва да се ползва от режим на „съвсем слабо“ регулиране. Тя ще организира обмен на най-добри практики и ще предостави насоки за съгласувана рамка относно лицензионните режими на мобилна телевизия.

За Комисията 2008 г. е от решаващо значение за приемане на мобилната телевизия в ЕС, дължащо се на важни спортни събития като Европейското първенство по футбол и летните Олимпийски игри, които ще предоставят уникална възможност за нарастване на информираността на потребителите и възприемането на новите услуги.

Контекст:

През март 2006 г. Комисията насърчи създаването на Европейски съвет за мобилно излъчване (ЕСМИ) с оглед популяризирането на мобилна телевизия в Европа. Този форум събра действащи лица от сектора телекомуникации, производители на техника и програмни продукти, разпространители и създатели на съдържание. Но ЕСМИ не успя да стигне до секторни решения. Поради тази причина Комисията реши да се намеси и да подкрепи активно приемането на мобилна телевизия в Европа.
За повече информация:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Виж също MEMO/07/298


Side Bar